Urodzony w dniu 26 marca 1955 roku w Goszczanowie, w woj. łódzkim. Syn Tadeusza i Eugenii z Łyczkowskich. Egzamin dojrzałości w 1975 roku w Kaliszu, studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w latach 1975 – 1981, święcenia kapłańskie w dniu 28 maja 1981 roku we Włocławku. Magisterium w 1981 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1983–1984 studium teologiczno – pastoralne we Włocławku. Od 1984 roku studia licencjackie w KUL, na Wydziale Teologii - Instytut Historii Kościoła. W 1986 roku egzamin licencjacki. W dniu 21 czerwca 1988 roku stopień „Doktora Nauk Teologicznych w Zakresie Historii Kościoła - Patrologii” - na podstawie pracy „Chrystus Boski Lekarz Wychowawca i Nauczyciel w pismach Klemensa Aleksandryjskiego” oraz złożonych przepisanych prawem egzaminów. Od jesieni 1988 roku studia w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie na Wydziale Historii Literatury Klasycznej i Wczesnochrześcijańskiej, uwieńczone w 1990 roku licencjatem ex litteris classicis et christianis. W czasie VIII Synodu Generalnego, na temat formacji do kapłaństwa, pełnił funkcję sekretarza przy Nadzwyczajnym Sekretarzu Synodu.

Po powrocie do kraju od 4 grudnia 1990 roku rozpoczął pracę w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL (Redakcja Encyklopedii Katolickiej) i równocześnie prowadził zajęcia zlecone na Wydziale Teologii KUL dla studentów kursu wyższego. W czerwcu 1991 roku otrzymał etat asystenta dydaktyczno-naukowego na Wydziale Teologii KUL. W 1993 roku otrzymał stanowisko adiunkta przy Katedrze Patrologii. W dniu 16 maja 1996 roku zakończył przewód habilitacyjny kolokwium na podstawie rozprawy: „Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych”. Od 15 II 1997 roku jest kierownikiem Katedry Patrologii Łacińskiej, od 1998 do 2002 roku Prodziekanem Wydziału Teologii, a od 2002 do 2008 roku Dziekanem tegoż Wydziału. Postanowieniem Prezydenta Polskiej z dnia 23 lipca 2008 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Prowadził następujące wykłady w KULu; kursoryczne: Patrologia, Historia Kościoła w starożytności; monograficzne na studiach doktoranckich w Instytucie Historii Kościoła Wydziału Teologii: Prymat Biskupa Rzymu w przekazach patrystycznych, Instytucje Synodalne w Kościele starożytnym, Relacje państwo – Kościół w okresie pokonstantyńskim, Sakramentologia patrystyczna, Aretologia patrystyczna; na Wydziale Filozofii – Instytut Kulturoznawstwa: Akomodacja filozofii oraz ideałów helleńskich w teologii; Ćwiczenia z języka łacińskiego, Ćwiczenia z informatyki, Ćwiczenia z Historii Kościoła w Polsce – średniowiecze.

Prowadził również zajęcia dydaktyczne poza KULem: Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku -1996-1998, Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu – 1999 – 2001, Wyższe Seminarium Duchowne Księży Marianów od 1997, Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Karmelitów od 1998, Uniwersytet Bratysławski – Wydział Humanistyczny w Trnavie 1999 (Słowacja), Instytut Pastoralny we Lwowie – 1998 – 2004 (Ukraina).

Od 1994 roku był sekretarzem Sekcji Patrologów Polskich przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej, a od 1996 do 2001 r. jej przewodniczącym, Członkiem Naczelnej Redakcji Encyklopedii Katolickiej tomu VIII, Opiekunem Chóru Akademickiego w latach 1998 - 2003. Jest Członkiem Komisji ds. Nauki przy Konferencji Episkopatu Polski, Członkiem Komisji Historycznej PAN Oddziału w Lublinie, Członkiem Komisji Teologicznej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, a od września 2007 Vice-Przewodniczącego Wydziału Teologicznego Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Członkiem Rady Naukowej Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, Członkiem Redakcji „Biblioteki Encyklopedii Katolickiej”.

Początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2009, godz. 12:17 - Ewa Zięba