i2_14 Dobre Bogactwo, Lublin 1992.

i2_14 Wczesnochrześcijańska asceza, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1993.

i2_14 Tysiąc Imion Chrystusa, red. J. Pałucki, Lublin 1994.

i2_14 Ewangelizacja w Epoce Patrystycznej, red. J. Pałucki, Lublin 1994.

i2_14 Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców Kościoła, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1996.

i2_14 Święty Augustyn w świetle ekshortacji pastoralnych, Lublin 1997.

i2_14 Mistrz i Przyjaciel, red. J. Pałucki, Lublin 1997.

i2_14 Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1997.

i2_14 Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1998.

i2_14 Ambroży z Mediolanu, Kraków 2004.

i2_14 The John Paul II Catholic University of Lublin Facolty of Theology. Members and selscted Bibliography, red. K. Góźdź, K. Klauza, J. Pałucki,Lublin 2006.

i2_14 W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego. Refleksja Wydziału Teologii KUL, red. A. Czaja, L. Górka, J. Pałucki, Lublin 2007.

i2_14 Trynitarny wymiar Kościoła. Studium patrystyczne, Lublin 2007.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2008, godz. 10:34 - Ewa Zięba