Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki
ul. Droga Męczenników Majdanka 70
20-325 Lublin 

telefony:

Sekretariat Instytutu Pedagogiki - (81) 454 53 19

Dyrektor Instytutu Pedagogiki - (81) 454 53 18

 

 

Studia stacjonarne:

 

Pedagogika (I stopnia)   - (81) 454 53 00
Pedagogika (II stopnia)  - (81) 454 53 31
Pedagogika (III stopnia) - (81) 445 35 47
 
Studia niestacjonarne:
 
Pedagogika e-learning - (81) 4545 300
 
Studia podyplomowe: - (81) 445 39 96

Instytut Pedagogiki

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2016, godz. 10:35 - Marek Jeziorański