Dyrektor:

 

Dr hab. Piotr Magier [kontakt]

 

 

 

Konsultacje:

 

czwartek, godzina 12.30-14.00.

C-527A, które są jednocześnie konsultacjami on-line (Teams): kod:spcm81d

 

 

Koordynatorzy Dyscyplin:

Pedagogika: 

Dr Agnieszka Linca-Ćwikła [kontakt]

12_dsc7654_2_dr_agnieszka_linca-cwikla

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dr Marta Buk-Cegiełka [kontakt]

3_dsc7676_2_dr_marta_buk-cegielka

Pedagogika specjalna

Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL [kontakt]

5_dsc7631_2_dr_hab_ewa_domagala-zysk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2021, godz. 17:55 - Anna Badora