Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tworzą Katedry:

Pedagogiki Ogólnej, Filozofii Wychowania, Pedagogiki Chrześcijańskiej, Historii Wychowania i Opieki Społecznej, Pedagogiki Specjalnej, Pedagogiki Rodziny, Pedagogiki Społecznej, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Psychopedagogiki, Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Pedagogiki Porównawczej, Edukacji Literackiej i Teatralnej oraz Biografisytki Pedagogicznej. 

   Od początku funkcjonowania kierunku w ramach Instytutu realizowane są liczne projekty badawcze. Obejmują one antropologiczno-aksjologiczne podstawy wychowania, system edukacji, dzieje szkolnictwa elementarnego i opiekę społeczną, badania nad rodziną, pedagogiką personalistyczną, podstawy "pedagogiki otwartej" i chrześcijańskiej, myśl pedagogiczną okresu II Rzeczypospolitej, środki komunikowania się osób niesłyszących (fonogesty, język migowy), uwarunkowania wychowania chrześcijańskiego, badania z zakresu resocjalizacji, reedukacji, zdrowia i profilaktyki, pedeutologii i mediów.

 

Instytut Pedagogiki KUL kształci studentów na trzech kierunkach:

     

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie

        Pedagogika

Studia I stopnia licencjackie (również jako i e-learning)

 

Studia II stopnia magisterskie (również jako i e-learning)

 

Studia doktoranckie

Pedagogika specjalna

Studia jednolite magisterskie

 

Studia II stopnia magisterskie

 

 

 

Instytut Pedagogiki oferuje również studia podyplomowe [link]

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2019, godz. 10:34 - Marek Jeziorański