Katedra powstała w 1998 roku początkowo pod nazwą Katedra Dydaktyki Ogólnej, a następnie pod nazwą Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. Od 2020 roku nosi nazwę: Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii.

Pracownicy Katedry łączą pracę naukowo - dydaktyczną z działalnością służebną na rzecz środowisk edukacyjnych.

W Katedrze prowadzone są badania naukowe w zakresie zagadnień związanych z przemianami edukacyjnymi w polskiej szkole.

 

Pracownicy Katedry:

 

 

 
chalas_krystyna_400

 

prof. dr hab. Krystyna Chałas

KIEROWNIK KATEDRY

ks. dr hab Adam Maj, prof. KUL  

zdj10_1

   

dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL

   
buk-cegielka_marta_2 ania  
   

 

dr Marta Buk - Cegiełka

adiunkt

 

dr Anna Badora - 
adiunkt 

dr Ewelina Szlachta

asystent

 

Byli pracownicy Katedry:

 • Dr Anna Petkowicz
 • S. dr hab. Maria Loyola Opiela, prof. KUL
 • Dr Beata Komorowska

 

Teoretyczno- praktyczne warsztaty rówieśnicze 

Koło Naukowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej serdecznie zaprasza studentów wszystkich kierunków Instytutu Pedagogiki do udziału w teoretyczno- praktycznych warsztatach rówieśniczych:

 

8.12.2023 r. 15.50-17.20-  Sztuka użytkowa na szkle i jej zastosowanie w pracy wychowawczo- dydaktycznej nauczyciela

 

8.12.2023 r. 17.30- 19.10- Edukacja przyrodnicza uczniów w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem techniki tworzenia papieru czerpanego

 

Warsztaty są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

 Link do zapisów znajduje się poniżej: 

 

Link- Sztuka użytkowa na szkle

 

Link- Technika tworzenia papieru czerpanego

 

I Spotkanie Klubu Promocji Talentów w roku 2023/2024 

W roku akademickim 2023/ 2024 ponownie rozpoczął działalność Klub Promocji Talentów. 18.11.2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie Uczniów, Rodziców, Studentów oraz Pracowników Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii, którzy będą współtworzyli Klub. 

Życzymy owocnej współpracy!

 

Prace konkursowe powstałe w ramach Międzynarodowego Zespołu Szkół Wiejskich 

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza do zapoznania się z pracami konkursowymi powstałymi w ramach Międzynarodowego Zespołu Szkół Wiejskich:

 

Konkurs plastyczny: "Piękno naszej okolicy":

 

Link do prac konkursowych

 

Konkurs literacki: "Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania"

 

Link do prac konkursowych

 

II Ogólnopolskie Forum Doktorantów Pedagogiki

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Forum Doktorantów. 

Tegorocznym tematem Forum jest:

 

Funkcjonowanie szkoły i jej podmiotów wobec wyzwań cywilizacyjnych -

teoria, badania, projektowanie zmian

 

Spotkanie odbędzie się 19.05.2023 r., w formule zdalnej.

 

Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej:

 

Program II Forum Doktorantów

 

Poniżej zostały zamieszczone linki do sesji plenarnych oraz poszczególnych sekcji:

 

Sesja plenarna

 

Sekcja I

 

Sekcja II

 

Sekcja III

 

Sekcja IV

 

Zapraszamy do udziału!

Konferencja naukowo-metodyczna połączona z seminarium wymiany doświadczeń

 

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza do udziału w Konferencji naukowo- metodycznej połączonej z seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i studentów, która odbędzie się 21.04.2023r.

Tematem III Spotkania będzie:

Współpraca rodziny i szkoły. Zasady komunikacji i integracji społecznej w świetle integralnego rozwoju dziecka/ fizycznego, intelektualnego, społeczno-etycznego, kulturalnego, religijnego

Wydarzenie będzie realizowane w formie online, link znajduje się poniżej.

Rozpoczęcie  o godzinie 14.00.  

Program i Link do wydarzenia znajdują się poniżej:

 

Program seminarium 21-04-2023

 

Link do Spotkania 21.04.2023

 

 

Debata oksfordzka dla tematu: Organizacja procesu kształcenia ucznia zdolnego perspektywa szans i trudności 

 

Koło Naukowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej zaprasza do uczestnictwa jako widz w debacie oksfordzkiej, która odbędzie się 28.03.2023 r., w godz. 10.50-12.30, w sali C- 608

Tematem debaty jest: Organizacja procesu kształcenia ucznia zdolnego- perspektywa szans i trudności.

Mówcami w debacie będą studenci III i IV roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej .

 

debata_oksfordzka_plakat-_2023

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia 

 

 

I Spotkanie Klubu Promocji Talentów 

W dniu 11.03.2023 r. odbyło się I Spotkanie Klubu Promocji Talentów.  Klub organizowany jest przez Katedrę Dydaktyki , Edukacji Szkolnej i Pedeutologii , przy czynnym zaangażowaniu studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Priorytetowym celem jest rozwijanie
zaciekawień/ zainteresowań i uzdolnień, wzbogacanie wiedzy uczniów oraz stworzenie mikrośrodowiska , w którym będą mogli prezentować swoje osiągnięcia.

Druga grupa celów jest skoncentrowana na studentach. Priorytetem w tym względzie jest rozbudzenie potrzeby służby drugiemu człowiekowi, służby podmiotom szkoły, misji społeczno-etycznej - być otwartym na potrzeby rozwojowe uczniów , służyć im pomocą, poszukiwać nowych metod i form pracy pedagogicznej z dzieckiem uzdolnionym; budzić w sobie gotowość do zdobywania nowych umiejętności pedagogicznych warunkujących pracę z dzieckiem uzdolnionym; pogłębianie umiejętności nawiązywania relacji międzyludzkich , u podstaw których znajduje się służba drugiemu człowiekowi , koleżeństwo , przyjaźń , solidarność; doświadczeniu przez studentów piękna misji nauczyciela i utożsamiania się z nią oraz twórcza jej realizacja; nabywanie przez studentów odwagi do autonomicznych działań, twórczej postawy i odpowiedzialności.
Powołanie Klubu stanowi formę edukacji przez służbę studentów pedagogiki
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

I Spotkanie Międzynarodowego Zespołu Szkół Wiejskich

W dniu 10.03.2023 r. w formule zdalnej odbyło się pierwsze spotkanie Międzynarodowego Zespołu Szkół Wiejskich. Inicjatorem i Koordynatorem pracy Zespołu jest Pani Prof. dr hab. Krystyna Chałas. 

W czasie spotkania zostały wyznaczone ogólne oraz szczegółowe cele działalności Zespołu. 

Określono również harmonogram pracy. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele oraz dyrektorzy ze szkół polskich oraz ukraińskich. 

 

Konferencja naukowo-metodyczna połączona z seminarium wymiany doświadczeń

 

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza do udziału w I Konferencji naukowo- metodycznej połączonej z seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i studentów, która odbędzie się 24.02.2023r.

Wydarzenie będzie realizowane w formie online, link znajduje się poniżej.

Rozpoczęcie  o godzinie 14.00.  

Program wydarzenia znajduje się poniżej

 

Link- Konferencja naukowo- metodyczna połączona z seminarium wymiany doświadczeń

 

Program - spotkanie II

 

 

Dni Otwarte  dla kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w dniach otwartych organizowanych

6 i 7.03.2023 r.

 

Poniżej przedstawiamy propozycję warsztatów dla uczniów. Zapraszamy do zapisów w linku poniżej: 

 

Zapisy na warsztaty w czasie dni otwartych

 

 

 

Zapraszamy!!

 

Konferencja naukowo-metodyczna połączona z seminarium wymiany doświadczeń

 

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza do udziału w I Konferencji naukowo- metodycznej połączonej z seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i studentów, która odbędzie się 25.11.2022 r.

Wydarzenie będzie realizowane w formie online, link znajduje się poniżej.

Rozpoczęcie  o godzinie 14.00.  

Program wydarzenia znajduje się poniżej. 

 

Link- Konferencja naukowo- metodyczna połączona z seminarium wymiany doświadczeń

 

Program- spotkanie I

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

Spotkanie integracyjne wszystkich edycji kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

Serdecznie zapraszamy studentów kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna do udziału w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Koło Naukowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, w dniu 17.11.2022r., o godzinie 17.30, w C- 605

 

Zaproszenie do udziału w  Ogólnopolskim Seminarium Wymiany Doświadczeń:

Sposoby wspierania dzieci z trudnościami
wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym

 

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki KUL
organizuje w roku szkolnym 2022/2023 cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej o zasięgu krajowym z udziałem gości zagranicznych.

Zapraszamy nauczycieli do dzielenia się własnym doświadczeniem i prezentowania praktycznych rozwiązań pedagogicznych.

Spotkania będą odbywać się w godz. 13.00 – 16.00, w formie zdalnej na platformie Teams.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o czynnym lub biernym udziale w seminarium.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.11. 2022r. na adres: seminarium22@kul.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać Kartę uczestnictwa oraz podpisana klauzulę informacyjną RODO, które znajdują się poniżej: 

 

Karta Uczestnictwa

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Więcej informacji o wydarzeniu w Zaproszeniu poniżej:

 

Zaproszenie

 

 

 

Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Uniservitate Award dla Studentów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz pracowników Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki KUL

Studenci przeprowadzili działania pod merytoryczną opieką Pani Profesor Krystyny Chałas, Pani doktor Anny Badory oraz Pani doktor Marty Buk- Cegiełki  z Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii (Instytut Pedagogiki KUL).

Cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów p.t. „Studenci pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w odpowiedzi na pandemię i wojnę w Ukrainie" przygotowanych w świetle idei edukacji poprzez służbę (service learning) otrzymał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Uniservitate Award: Service-Learning Experiences in Catholic Higher Education.

 

Szczegółowy opis działań w linku poniżej:

Link

 

Więcej informacji o konkursie i zwycięskim projekcie w linku poniżej:

Link

 

Uroczysta promocja książki

"Znaki wiary i pamięci" T. II

plakat_kapliczki_22

 

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii serdecznie zaprasza na uroczystą promocję książki "Znaki wiary i pamięci" T. II. 

 

Książka została napisana pod redakcją Pani prof. dr hab. Krystyny Chałas oraz Pani dr Oksany Dubininy. Autorami tekstów są studenci Pedagogiki, Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz uniwersytetów w Ukrainie.  

 

Wydarzenie odbędzie się 22.06.2022 r., o godzinie 13.45, w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego (GG-150).

Zapraszamy także do śledzenia transmisji online wydarzenia, link do transmisji poniżej:

Link

 III Seminarium Wymiany Doświadczeń 

Wychowanie w szkole - klasie szkolnej - perspektywa personalistyczna

 

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza do udziału w III Seminarium Wymiany Doświadczeń 

 

Program spotkania znajduje się poniżej:

Program seminarium

 

Link do spotkania poniżej:

 

Link do spotkania

 

Zapraszamy!!

II Seminarium Doświadczeń 

Wychowanie w szkole - klasie szkolnej - perspektywa personalistyczna

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza do udziału w II Seminarium Wymiany Doświadczeń 

 

Program spotkania znajduje się poniżej:

 

Program Seminarium Wymiany Doświadczeń- Spotkanie II

 

 Linki do spotkania znajdują się poniżej :

 

Sesja plenarna

 

Warsztat dla nauczycieli

Zaproszenie na Ogólnopolskie seminarium wymiany doświadczeń
Wychowanie w szkole – klasie szkolnej – perspektywa

personalistyczna

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki KUL
organizuje w II semestrze 2022 roku cykliczne seminarium wymiany doświadczeń
pedagogicznych o zasięgu krajowym, a w sytuacji zwiększonego zainteresowania również
z udziałem osób z innych krajów.
Adresatami seminarium są dyrektorzy szkół, wychowawcy klas i nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej.


Program seminarium- marzec

 

Linki do poszczególnych spotkań:

 

WYKŁAD:

 

LINK- WYKŁAD 

 

KONWERSATORIUM 

 

Grupa I:

 

Link- Dyrektorzy 

 

Grupa II:

 

Link- Wychowawcy 

 

Grupa III:

 

Link- Nauczyciele 


Karty zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną RODO prosimy nadsyłać na adres:
seminarium22@kul.pl do dnia 6 marca 2022 r.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

klauzula_informacyjna_rodo

 

 

Konferencja Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria- badania- innowacyjne rozwiązania pedagogiczne 

plakat_1

 Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem gości zagranicznych:

Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria-badania- innowacyjne rozwiązania pedagogiczne.

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17.12.2021 r., w formule zdalnej. 

Szczegółowy program konferencji oraz linki do poszczególnych sekcji znajdują się poniżej:

program_konferencji_16-17.12.2021_r.

LINKI: 

Sesja plenarna

16.12.21 r. 

Sekcja 1

17.12.21 r. 

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

 

Zapraszamy!! 

 

***

Konferencja Nauczanie Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły

Studentki II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, realizujące grant misyjny :

Sylwia Misiak i Paulina Salamon,

wraz z opiekunem grantu 

Panią prof. dr hab. Krystyną Chałas 

zapraszają do udziału w konferencji poświęconej obecności nauczania Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w procesie wychowawczym szkoły. 

Konferencja odbędzie się w formule zdalnej w dniu 15.12.2021 r.

Szczegółowy program oraz link do konferencji poniżej:

 

Link

Program konferencji

 

***

 

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii, zaprasza 

do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem Gości Zagranicznych:
Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka.

Wiodące kierunki i szkoły naukowe

 

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w zaproszeniu:

 

ZAPROSZENIE

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

***

 

Konkurs literacki dla uczniów klas III szkół podstawowych pt.:

"DZIECKIEM BYĆ" 

1 czerwca 2021 r.

WYNIKI

Miejsca:

 1. Igor Wójcik - klasa III b, Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka w Markuszowie, wychowawca: Ewa Ciupa
 2. Daniela Plewik – klasa III b, Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori, wychowawca: Izabela Kochalska
 3. Krystian Lipiński – klasa III a, Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka w Markuszowie, wychowawca: Lilianna Korzonek

Wyróżnienia:

 • Kornelia Piwko - Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, wychowawca: Iwona Dziewicka
 • Dawid Buczkowski – klasa III a, Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka w Markuszowie, wychowawca: Lilianna Korzonek

UCZNIOM I WYCHOWAWCOM GRATULUJEMY

 

***

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza na konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych:
Nauczyciel i jego praca wobec wyzwań współczesności 

14 kwietnia 2021

 

Szczegóły dotyczące konferencji:
https://www.kul.pl/14-04-2021-r-konferencja-pt-nauczyciel-i-jego-praca-wobec-wyzwan-wspolczesnosci,art_93983.html

***

 

Gratulacje dla Pani dr hab. Beaty Jakimiuk

Dr hab. Beata Jakimiuk została członkiem Sekcji Pedagogiki Pracy funkcjonującej w ramach struktury Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w wyniku wyborów w tajnym głosowaniu na posiedzeniu KNP PAN w dniu 26.06.2020 r

 
***

 

Pracownicy Katedry chcąc uczcić 100-tną rocznicę urodzin Jana Pawła II, podjęli inicjatywę upowszechnienia nauczania Jana Pawła II w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły.

W tym zakresie studenci pedagogiki oraz pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej opracowali 100 scenariuszy lekcji na tematy uwzględniające zagadnienia zawarte w nauczaniu Jana Pawła II. Zostało również opracowanych 100 projektów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej. Autorem projektów jest prof. dr hab. Krystyna Chałas.

Opracowane materiały zostaną wydane w dwóch tomach pt.
Nauczanie Jana Pawła II w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły

T.I. Nauczanie Jana Pawła II w procesie lekcyjnym;

T.II. Projekty edukacyjne drogą zgłębiania nauczania Jana Pawła II.

 

***

 

Pracownicy Katedry łączą pracę naukowo – badawczą z działalnością służebną o zasięgu krajowym oraz zagranicznym na rzecz środowisk edukacyjnych, poprzez opiekę naukową nad Towarzystwem Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, powołanie w 2014 r. Ogólnopolskiego Forum Szkół Poszukujących Sposobów Integralnego Rozwoju i Wychowania Ucznia, prowadzenie od 2009 r. cyklicznego Seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów pedagogiki, sesji „Uczę się Ciebie nauczycielu” oraz pracę koncentrującą się na upowszechnianiu nowatorskich doświadczeń.

 

Główne kierunki badań Katedry:

 • Miejsce i funkcja edukacji aksjologicznej w budowaniu kultury szkoły i jej podmiotów (ogólnopolskie badania projektowo-wdrożeniowe z elementami badań w działaniu)

   Tematy szczegółowe:

  • Dydaktyczne uwarunkowania integralnego wychowania w szkole katolickiej jako czynnik budowania jej kultury.
  • Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom jako czynnik warunkujący kulturę szkoły i jej podmiotów.
  • Kształcenie kompetencji aksjologicznych nauczycieli jako czynnik warunkujący budowanie ich kultury pedagogicznej.
  • Miejsce i funkcja edukacji religijnej i formacji podmiotów szkoły w jej kulturze.
  • Rozwijanie twórczej aktywności podmiotów szkoły jako czynnik budowania kultury szkoły.

Badania mają głównie charakter sondażowo-diagnostyczny oraz projektowo-wdrożeniowy. Głównym nurtem są badania w działaniu. Dotyczą one społeczno-kulturowych uwarunkowań integralnego rozwoju i wychowania dziecka oraz kreowania tożsamości szkoły.

 

Katedra była współorganizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych:

 •  „Ewangelizacja a edukacja”, Częstochowa 2003 – konferencja międzynarodowa;
 •  „Polski system edukacji po reformie 1999. Stan, perspektywy, zagrożenia”, Piła 2004 – konferencja międzynarodowa;
 •  „Pedagogika wartości, wartości w pedagogice”, Rzeszów 2005;
 •  „Wychowanie ku wartościom w rodzinie i szkole”, Ružomberok 2005 (Słowacja);
 •  „Miłosierdzie w teorii i praktyce szkolnej”, Poznań 2006;
 •  „Kreowanie tożsamości szkoły. Historia – teraźniejszość – przyszłość”, Lublin 2008 – konferencja międzynarodowa;
 • „Kreowanie tożsamości szkoły katolickiej, historia – teraźniejszość – przyszłość”, Lublin 2012;
 • „Wyzwania i zadania wychowawczo-dydaktyczne w świetle Encykliki Laudato Si” – Levoča 2016.
 • "Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące szkoły naukowe", Lublin 2018.
 • Konferencja naukowo - dydaktyczna: "Nowatorstwo, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i aktów prawnych", Lublin 2018. 

Działalność dydaktyczna

W zakresie dydaktycznym Katedra pełni opiekę merytoryczną nad specjalnościami:  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej oraz zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego.

Od roku akademickiego 2019/2020 pełni także opiekę merytoryczną nad kierunkiem pięcioletnich studiów magisterskich: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W ramach pełnienia funkcji dydaktycznej Katedra prowadziła pięć edycji studiów podyplomowych dla dyrektorów szkół z zakresu zarządzania szkołą oraz 

Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i  wychowania przedszkolnego, Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego. Obydwa kierunki studiów podyplomowych w marcu 2016 r. otrzymały certyfikat Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, a studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego otrzymały dodatkowo Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”.

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2023, godz. 17:57 - Anna Badora