Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną

 

 

 

Instytut Pedagogiki KUL zaprasza do podjęcia studiów: 

1. Kierunek: Pedagogika [link]

         rekrutacja KUL: I stopień II stopień 

 

2. Kierunek: Pedagogika specjalna [link]

     

 rekrutacja KUL: jednolite magisterskie, II stopień

3. Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [link]

 rekrutacja KUL: jednolite magisterskie

 

 

Planowane specjalności:

KIERUNEK PEDAGOGIKA

1. Studia stacjonarne I stopnia:

 

rok II

Pedagogika szkolna z profilaktyką;

Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna;

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna;

 

  

2. Studia niestacjonarne I stopnia z zastosowaniem metody e-learningu:

 

rok II

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka;

 

Realizowanie specjalności na studiach licencjackich rozpoczyna się na II roku studiów. Do uruchomienia każdej specjalności konieczna jest liczba co najmniej 20 zapisanych osób.

  

3. Studia stacjonarne II stopnia:

rok I

Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej;

Pedagogika rodziny system pieczy zastępczej i asystentura rodziny;

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna;

  

4. Studia niestacjonarne II stopnia z zastosowaniem metody e-learningu:

 

rok I

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka;

  

Realizowanie specjalności na studiach magisterskich rozpoczyna się od I roku studiów. Do uruchomienia każdej specjalności konieczna jest liczba co najmniej 20 zapisanych osób.

 

KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

1. Studia jednolite magisterskie:

 

rok II

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

Logopedia;

 

2. Studia stacjonarne II stopnia:

 

rok I

Pedagogika osób z autyzmem;

Pedagogika integracyjna i włączająca;

 

Realizowanie specjalności na studiach jednolitych magisterskich rozpoczyna się na II roku studiów. Do uruchomienia każdej specjalności konieczna jest liczba co najmniej 20 zapisanych osób.

 

Studia podyplomowe z zakresu:

Rekrutacja KUL

  1. Przygotowanie pedagogiczne
  2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną [ulotka]

 

 

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2021, godz. 20:31 - Agnieszka Linca-Ćwikła