W związku z Jubileuszem 40-lecia Katedry Pedagogiki Specjalnej serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Jubileuszowym, które odbędzie się 6 czerwca 2024 r. 
Szczegóły znajdują się poniżej.


 

 


W ostatnim czasie ukazała się kolejna ciekawa i ważna pozycja, w której znajdziemy rozdziały przygotowane przez pracowników naszej katedry: dr hab. Ewę Domagałę-Zyśk prof. KUL, mgr Urszulę Antończuk-Grab oraz mgr Urszulę Kmitę.
Zachęcamy do lektury.


Stan wiedzy oraz model dotychczasowej praktyki kształcenia ustawicznego i aktywności zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie

 


Z radością informujemy, że w tym semestrze zajęcia na kierunku pedagogika specjalna prowadzi profesor Leehu Zysberg z Gordon College.

Jesteśmy wdzięczni za znakomite zajęcia dla studentów oraz inspirujące rozmowy w Katedrze.

 

 


Miło nam poinformować, że dostępne są kolejne publikacje pracowników naszej Katedry. Zapraszamy do lektury.

 • Domagała-Zyśk E. (2023). Dostępna edukacja akademicka. Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 978-83-8288-137-0. ss 131
  https://hdl.handle.net/20.500.12153/6097
 • Domagała-Zyśk E. (red.) (2023). Uczelnia dostępna dla studentów z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi. Doświadczenia i rekomendacje. Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 978-83-8288-115-8. ss 193.
  https://hdl.handle.net/20.500.12153/5929
 • Kornas-Biela D. (2021). Psychomedyczne i edukacyjne aspekty prenatalnej diagnozy stanu zdrowia dziecka. Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 978-83-8061-992-0 ss. 340.

 


Od kilku tygodni w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL mamy możliwość wykonania przesiewowych badań słuchu fizycznego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem PLATFORMY BADAŃ ZMYSŁÓW. Pracownicy przeszkoleni do badań to: dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz.

 

 

 

 


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z filmem promującym studia z pedagogiki specjalnej na KUL

 

 


W dniach 4-6 marca w Heidelbergu odbyło się pierwsze spotkanie projektu SPLENDID. Będziemy pracować m.in. nad materiałami do nauczania języka angielskiego jako obcego uczniów z różnymi dodatkowymi potrzebami. W projekt zaangażowane są uczelnie z Grecji (University of Athens oraz University of Macedonia), Niemiec (Heidelberg University of Education), Słowenii (University of Ljubljana) oraz Polski (KUL), a także kilka ogólnodostępnych szkół podstawowych i średnich z tych krajów.

 

Spotkanie SPLENDID

 


 

Studentom i Pracownikom

życzymy owocnej sesji zimowej

oraz zasłużonego odpoczynku

 

 


 

 

 


 

 

Witamy w nowym roku akademickim!

Życzymy radości studiowania, sukcesów osobistych
i naukowych oraz pięknych przyjaźni:)

Niezmiennie zachęcamy do zaglądania na  Facebook, Instagram, TikTok.

 


 

Wszystkim Pracownikom IP, Współpracownikom oraz naszym Studentom dziękując za wspaniały i owocny rok akademicki 2022/2023, życzmy radosnego i bezpiecznego wypoczynku!

W przerwie wakacyjnej, zachęcamy do śledzenia naszych działań na profilach mediów społecznościowych:  Facebook, Instagram oraz TikTok.

Z niecierliwością czekamy na naszych nowych Studentów -

do zobaczenia w październiku! 

 


 

 


International Summer School - LangSkills 2

W dniach 9-15 lipca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Szkoła Letnia 2023 - LangSkills 2 w ramach programu Erasmus+., zorganizowana przez naszą Katedrę. Temat przewodni szkoły: "Nauka języków obcych - jak uczyć się mądrzej, a nie trudniej; style i preferencje uczenia się". W Letniej Szkole wzięli udział niesłyszący i słabosłyszący studenci z Czech, Włoch i całej Polski, którzy lubią uczyć się języków obcych.

 

 


 European Federation of Hard of Hearing People

W ramach projektu "KUL - Uczelnia dostępna" gościliśmy eksperta - p. Lidię Best, Prezes European Federation of hard of Hearing People (www.efhoh.org/about-efhoh/board/). Pani Lidia przeprowadziła dla nas szkolenie oraz szereg konsultacji związanych z dostępnością edukacji i miejsc pracy zawodowej dla osób słabosłyszących.

 


Wizyta studyjna na Stanfordzie i Uniwersytecie Berkeley

Pracownicy naszej Katedry, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL oraz dr Klaudia Martynowska jako eksperci Laboratorium Tutoringu działającego w ramach Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL wraz z przedstawicielem Centrum i pracownikiem Działu Kształcenia Pauliną Liszką, odbyły wizyty studyjne w Center for Teaching and Learning na Stanford University oraz Center for Teaching and Learning na University of California, Berkeley. Ciekawe pomysły na zwiększenie jakości kształcenia naszych studentów wprowadzamy na bieżąco a inspiracje czerpiemy od najlepszych! 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


28 lutego minęła 9 rocznica śmierci Profesor Teresy Kukołowicz - pierwszej Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL. Zapraszamy do zapoznania się ze wspomnieniem o tej Niezwykłej Osobie - oraz z Jej publikacjami dostępnymi w Bibliotece KUL.

 

https://kosciol.wiara.pl/doc/3723398.To-byla-wyjatkowa-madra-i-dzielna-kobieta/2

 

 


Kolejna publikacja w naszym zespole!

 

Zapraszamy do korzystania z polskiej adaptacji narzędzia do badania poczucia zatrudnialności (self-perceived exmployability). Nasz zespół: Ewa Domagała-Zyśk, Klaudia Martynowska, Piotr Mamcarz, Agnieszka Fudali-Czyż oraz Andrew Rothwell (University of Loughborough, Wielka Brytania) prowadzi intensywne badania w tym zakresie.

Domagała-Zyśk, E., Mamcarz, P., Martynowska, K., Fudali-Czyż, A., & Rothwell, A. (2022). Self-Perceived Employability Scale–Polish Adaptation. The New Educational Review70, 9-22.

Link to publikacji: Polska Adaptacja SPE


Jest nam miło poinformować, że Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL uczestniczy w realizacji projektu "Model Wsparcia Międzysektorowego. Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej", mającego na celu poprawę jakości edukacji i wsparcia edukacyjno specjalistycznego dla uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi!

Przydatne linki:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084707702060

https://mwm.us.edu.pl/

 

 


 


Kolejne publikacje w Katedrze

Serdecznie gratulujemy Autorom (wśród nich pracownicy naszej Katedry: Ewa Domagała-Zyśk, Agnieszka Amilkiewicz-Marek oraz Klaudia Martynowska) ciekawych i wartościowych publikacji.  Poniżej szczegóły oraz linki do pobrań.

 • Domagała-Zyśk, E. i Byra, S. (2022). Wielowymiarowa Skala Postaw Wobec Osób z Niepełnosprawnościami - sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji. STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM XIII: 3(40) LINK DO ARTYKUŁU

 • Amilkiewicz-Marek, A. (2022). Wsparcie rozwoju religijnego uczniów z chorobą przewlekłą na przykładzie dzieci z zespołem nerczycowym. SEMINARE, 43(2), 79-96 LINK DO ARTYKUŁU

 • Martynowska, K. i Biela, A. (2022). Wonder Is the Beginning of Wisdom. The Socratic Method in a Qualitative Study of Leadership in Family Firms. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, 28(1), 31-55. LINK DO ARTYKUŁU

 

 

 


Nasi Studenci działają! 

Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej zorganizowało interesujące warsztaty z cyklu "Dobre Warsztaty" - zachęcamy do zapoznania się z programem: 

 

 

 

 


W czwartek 24 listopada w KUL odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Langskill "LANGUAGE SKILLS AND LEARNING PREFERENCES OF DEAF AND HARD OF HEARING STUDENTS". W spotkaniu brali udział przedstawiciele lidera projektu - Uniwersytetu Masaryka w Brnie, dr. Lenka Tóthová i mgr Ales Moravec oraz Miriam Grottanelli de Santi, dyrektor Siena Art Institute, który także jest partnerem projektu.

Prace w czasie spotkania koncentrowały się wokół przygotowania narzędzia do badania stylów uczenia się języka obcego przez osoby niesłyszące i słabosłyszące oraz przygotowania programu Letniej Szkoły Języka Angielskiego, która odbędzie się w KUL w lipcu 2022. 


Zespół KUL reprezentowała koordynator projektu w KUL Ewa Domagała-Zyśk, przedstawicielki filologii angielskiej KUL -  dr Magdalena Chudak i dr
Izabela Olszak, przedstawicielka Studium Języków Obcych KUL dr Agnieszka Kłos-Dacka oraz współpracownicy Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL: dr Anna Podlewska, mgr Beata Gulati i mgr Marta Chomicz. 

 

Poniżej więcej informacji:

https://www.teiresias.muni.cz/en/veda-a-vyzkum/projects/language-skills-2

https://www.facebook.com/TeiresiasCenter

https://www.facebook.com/SienaArt

https://www.kul.pl/english-for-deaf-and-hard-of-hearing,art_74431.html

To było dobre spotkanie!

 

 


PROMENTORS W IZRAELU

KUL jest jedną z czterech uczelni europejskich zaproszonych w roli eksperta do udziału w projekcie PROMENTORS, którego celem jest poprawa jakości szkolenia nauczycieli w Izraelu poprzez skuteczny i trwały system mentoringu. W Izraelu gościli pracownicy Instytutu Pedagogiki KUL: Ewa Domagała-Zyśk, Aleksandra Borowicz, Ewelina Świdrak oraz Klaudia Martynowska, którzy w ramach projektu m.in. przeprowadzili warsztaty: “Community Mentoring Model - its application for Polish teacher training programmes and teachers' continuous professional development”.

 

Zapraszamy na Fanpage Promentors: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064003684897

 

 

 

 


Mentoring w praktyce

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o grupie wsparcia dla  nauczycieli współorganizujących edukację włączającą, prowadzonej przez Ewę Domagała-Zyśk.

LINK: https://www.sosw.eu/.../grupa-wsparcia-dla-nauczycieli

 

 

 

 

 


22-24 września 2022r. w Budapeszcie odbył się kongres European Federation of Hard of Hearing oraz World Federation of Hard of Hearing People. Uczestniczyło w nim kikadziesiąto organizacji i ponad 200 osób z całego świata. Wśród zaproszonych prelegentów były Ewa Domagała-Zysk i Paulina Lewandowska.

 

Gratulujemy, to było ważne wydarzenie!

 


Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukową:

 

 


Liczna reprezentacja Katedry podczas konferencji ESSE w Niemczech


W dniach 29.08.-02.09.2022 w Moguncji (Niemcy) odbyła się szesnasta edycja międzynarodowej konferencji naukowej “European Society for the Study of English”(ESSE). Z pośród 47 seminariów, na szczególną uwagę zasługuje jedno “seminar 16: English as a Foreign Language for Students with Special Educational Needs – Strategies and Challenges for Teacher Training and Research”. Wtedy wystąpienia miały: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof KUL; mgr Beata Gulati; mgr Marta Chomicz; mgr Paulina Lewandowska z Katedry Pedagogiki Specjalnej oraz dr Anna Podlewska, która współpracuje z CENiS. Kolejna edycja konferencji odbędzie się w Szwajcarii.

Więcej szczegółów o konferencji, seminarium i samych wystąpieniach można znaleźć w programie dostępnym tutaj:  https://esse2022.uni-mainz.de/ (od str. 248)

 

 


Dziękujemy wszystkim współpracownikom, doktorantom, studentom i przyjaciołom naszej Katedry za cudowny rok akademicki, pełny niesamowitych osiągnieć i niezapomnianych wrażeń.

Życzymy wszystkim udanego urlopu, odpoczynku, słonecznych dni i pięknych wakacyjnych wspomnień.

 

Do zobaczenia w kolejnym roku akademickim! 

 


4 lipca 2022 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani Małgorzaty Grabowskiej pt. Uwarunkowania postaw młodzieży z niedostosowaniem społecznym wobec osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

 

Gratulujemy pomyślnej obrony i życzymy wielu sukcesów!

 


W dniach 19-23.06.2022r. odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowe w ramach projektu MOEC: More opportunities for every childW spotkaniu wzięły udział 4 zespoły badawcze z Włoch, Francji, Hiszpanii oraz Polski (KUL: Ewa Domagała-Zyśk, Barbara Borowska oraz Klaudia Martynowska). Warto podkreślić, że w prace zespołowe zaangażowane są także przedszkola z wyższej wymienionych państw. Podczas spotkania odbyła się Międzynarodowa Konferencja: MORE OPPORTUNITIES FOR EVERY CHILD. Zachęcamy do śledzenia rezultatów naszych działań na stronie projektu, która znajduję się pod linkiem: https://www.moecproject.eu/

 

 


W dniach 12-15.06.2022r. Ewa Domagała-Zyśk oraz Urszula Kmita wzięły udział w międzynarodowym spotkaniu w Hadze (Holandia) w ramach projektu: e-Inclusion – Building Capacity for Inclusive Education in Digital Enviroments. Z partnerami z Hiszpanii (Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Belgii (Hasselt University), Holandii (Vrije University, Amsterdam oraz ECHO, Expertise Center for Diversity Policy) i Słowenii (Knowledge Innovation Centre) dopracowywaliśmy szczegóły szkoleń dla nauczycieli akademickich z metodyki zdalnej edukacji włączającej oraz strategię promocji kursu. Wkrótce dostępne będę efekty naszych działań!

 

 


Nowy projekt: Langskill 2

 

Z radością informujemy, że w czerwcu 2022r. KUL podpisał umowę uczestnictwa w kolejnym projekcie międzynarodowym - Langskill 2 - Language skills and learning preferences of D/deaf and hard of hearing students.

Celem projektu jest lepsze poznanie i opisanie stylów uczenia się języka angielskiego jako obcego przez studentów niesłyszących i słabosłyszących.

W projekcie wezmą udział studenci i doktoranci KUL oraz surdoglottodydaktycy: dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk, dr Anna Podlewska i mgr Beata Gulati.

W ramach projektu w dniach 26.06-2.07.2022 odbyła się Letnia Szkoła Języka Angielskiego w Telć. Było wspaniale - zachęcamy do obejrzenia zdjęć i śledzenia kolejnych wydarzeń w projekcie.

https://www.facebook.com/TeiresiasCenter


LAUREACI KONKURSU im. PROFESOR TERESY KUKOŁOWICZ

 

W Konkursie im. Profesor Teresy Kukołowicz na najlepsze prace magisterskie i licencjackie z zakresu pedagogiki przyznano nagrody - w tym dla studentów, którzy napisali prace pod kierunkiem Pracowników naszej Katedry.

W kategorii prace magisterskie:

 • I miejsce - Justyna Wota, Radzenie sobie ze stresem przez matkidotknięte niepomyślnym wynikiem diagnozy prenatalnej, Promotor – dr hab.Dorota Kornas Biela, prof. KUL

 • II miejsce - Dawid Turkiewicz, Edukacja włączająca w opinii idoświadczeniach pracowników oraz studentów Instytutu Pedagogiki KUL JanaPawła II, Promotor – dr hab. Ewa Domagała Zyśk, prof. KUL

 • II miejsce - Magdalena Gendek, Wykorzystanie nowoczesnych technologiiprzez osoby z dysfunkcją wzroku w życiu codziennym, edukacji i pracyzawodowej, Promotor – dr hab. Ewa Domagała Zyśk, prof. KULWyróżnienie - Kinga Koziej (Bereda), Rola personelu medycznego wbudowaniu więzi między matką karmiącą piersią a jej dzieckiem, Promotor– dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL

W kategorii prace licencjackie:

 • I miejsce Weronika Majewska – Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem uczęszczających do klas integracyjnych szkoły podstawowej w opinii pedagogów - Promotor, dr Renata Kołodziejczyk

 • III miejsce Maja Byczyk, Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w świetle badań własnych – Promotor, dr Aleksandra Borowicz


Publikujemy! 

Intensywna praca zaowocowała nowymi publikacjami. Ewa Domagała-Zyśk oraz Klaudia Martynowska uczestnicząc w interdyscyplinarnych zespołach badawczych opublikowały wyniki przeprowadzonych badań: Sex differences in self-perceived employability and self-motivated strategies for learning in Polish first-year students oraz Predictors of The Subjective Effectiveness of Emergency Remote Teaching During The First Phase of The COVID-19 Pandemic.

Pobierz wersję elektroniczną: fudali_mamcarz__martynowska_edz_rothwell_22_sex_differences 

tk_edz_ert_pandemic_seert

 

Zachęcamy do lektury!

 

 

 


Nanovic Institute for European Studies

 

Ewa Domagała-Zyśk uczestniczyła w programie Nanovic Institute for European Studies pt. Building Resilience into Leadership. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez the Notre Dame University przedstawiciele 6 europejskich uniwersytetów katolickich z Polski, Chorwacji, Gruzji, Ukrainy, Węgier i Słowacji a celem było planowanie działań organizacyjnych, badawczych i edukacyjnych w czasie post-pandemii i współczesnej trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej i politycznej uniwersytetów katolickich w Europie Centralnej.

 

 

Nasza Doktorantka Laureatką Nagrody im.

prof. Zbigniewa Zaleskiego

 

 

Z radością informujemy, że doktorantka Szkoły Doktorskiej KUL w dyscyplinie pedagogika - mgr Paulina Lewandowska - otrzymała Nagrodę im. prof. Zbigniewa Zaleskiego (II stopnia) - za znaczącą publikację naukową, która ukazała się w roku akademickim 2020/2021. Rozdział pt. "Adult deaf and hard of hearing people on learning English as a foreign language - international experiences and recommendations" ukazał się w publikacji wydawnictwa Routledge.

 

https://www.kul.pl/nagrody-im-profesora-zbigniewa-zaleskiegonagrody-im-profesora-zbigniewa-zaleskiego-za-rok-2021,art_99235.html

 

Serdecznie gratulujemy!


W dniach 9-12 maja 2022 w KUL odbyły się seminaria projektowe oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Mentoring in teacher training - Agents, Aspects, Aspirations

 

 

 

W KUL od ponad dwóch lat realizowany jest projekt PROMENTORS – promoting mentors’ work in Education. Liderem projektu jest izraelska instytucja badawcza MOFET a uczestnikami – naukowcy i nauczyciele akademiccy z 9 szkół wyższych kształcących nauczycieli w Izraelu oraz z 4 uczelni europejskich: KUL, Exeter University, Jyvaskyla University i University of Bucharest. Celem projektu jest wypracowanie modelu wspierania młodych nauczycieli i studentów kierunków nauczycielskich oraz pedagogicznych w pełnieniu ich roli zawodowej – nauczyciela i wychowawcy. W polskim zespole są pracownicy z naszej Katedry, którzy z zaangażowaniem realizują wszystkie założenia projektowe. 


Service Learning w naszej Katedrze!

 

Edukacja przez służbę to projekty realizowane przez studentów 3 roku pedagogiki specjalnej w ramach przedmiotu Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju oraz indywidualne programy wsparcia (ćwiczenia). Efektem były zadania, które studenci realizowali z dziećmi ze SPE, przekazane opiekunom zestawy pomocy oraz wskazania do realizacji ćwiczeń ewentualnie kierunki potrzebnego wsparcia.
Studenci wykorzystywali swoje informatyczne umiejętności podczas przygotowywania zajęć i wspierali różnymi ćwiczeniami nauczyciela i siebie wzajemnie.
Studenci na kolejnych zajęciach omawiali, konsultowali z nauczycielem ćwiczenia a następnie po naniesieniu poprawek ćwiczyli z poznanymi dziećmi „Zajęcia były skierowane do dzieci z SPE, ich rodzin i nauczycieli.
To wyjątkowe doświadczenie, które studenci zakończyli wieloma miłymi słowami od rodziców, opiekunów i nauczycieli. Było to budujące, niektórzy uwierzyli w swoje pedagogiczne możliwości, odkrywali talenty, przełamywali ograniczenia.
Zrealizowane projekty były podsumowywanie na zajęciach w formie prezentacji, co ubogacało całą grupę.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:

https://docs.google.com/presentation/d/1vHlfCMb5AXIDgpELQ1Wu9qVSGhk6oXAbyxRBSemO4lc/edit?usp=sharing

 

 

 


Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! 

 

 

Wszystkim studentom, doktorantom oraz współpracownikom życzymy by zmartwychwstały Chrystus stał się źródłem radości, nadziei oraz wewnętrznego pokoju, który będzie stałym gościem w naszych sercach.

 


2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Studentki pedagogiki specjalnej pamiętały o tym dniu, co zaakcentowały niebieskimi strojami.

Na zdjęciu prezentują początek znaku migowego - AUTYZM.

 

 


Dołączyły do grona Doktorów

Serdecznie gratulujemy Paniom Ewie Cieplińskiej oraz Magdalenie Bednarskiej ciekawych rozpraw doktorskich oraz szczęśliwego zakończenia przewodu doktorskiego. Pani Ewa przygotowała rozprawę doktorską pt.: Osobowe i społeczne uwarunkowania jakości życia osób po 60. roku życia z trudnościami w słyszeniu, której publiczna obrona odbyła się 26 listopada 2021 roku, zaś Pani Magdalena przygotowała  rozprawę doktorską pt.: Podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania religijności młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, której publiczna obrona odbyła się 18 marca 2022 roku. 

 

 

Życzmy powodzenia w dalszym rozwoju naukowym!

 


Pracownicy naukowi KUL wśród autorów międzynarodowej publikacji poświęconej metodzie Service Learning

 

 

W ramach realizacji międzynarodowego projektu UNISERVITATE – Service Learning in Catholic Higher Education, ukazała się publikacja poświęcona metodzie kształcenia łączącej nauczanie akademickie ze służbą na rzecz społeczeństwa poprzez praktyczne zaangażowanie dotyczące realnych wyzwań i problemów. W gronie autorów znaleźli się pracownicy naukowi KUL - dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL oraz prof. dr hab. Adam Biela, którzy we współpracy z dr Mariolą Kozubek i ks. dr. hab. Arkadiuszem Wuwerem z Uniwersytetu Śląskiego opublikowali artykuł pt. „St. John Paul II and solidarity. From personal experience to testimony of service", przedstawiający koncepcję solidarności w nauczaniu św. Jana Pawła II w odniesieniu do środowiska akademickiego.

Autorzy podkreślili, że rolą uczelni jest nie tylko kształcenie studentów, ale również kształtowanie postaw społecznych, budowanie otwartości na potrzebujących, zachęcanie do zaangażowania na rzecz lokalnych społeczności. 

Artykuł jest dostępny w języku angielskim pod adresem: https://www.uniservitate.org/2021/12/23/service-learning-pedagogy-and-the-teachings-of-the-catholic-church/

Zapraszamy do lektury!

 


Nagrody Ministra Edukacji i Nauki


W dniu 19 lutego 2022 r. odbyła się uroczysta Gala z okazji Dnia Nauki Polskiej, podczas której ogłoszona została lista Laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki.
Miło nam poinformować, że wśród osób odznaczonych znalazły się Panie Profesor, które współpracowały z Instytutem Pedagogiki oraz są od lat nim związane. 


- w kategorii Nagrody za całokształt dorobku naukowego Pani prof. dr hab. Stanisława Steuden (Instytut Psychologii);


- w kategorii Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej - Pani dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL (Instytut Pedagogiki - Katedra Pedagogiki Specjalnej).

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 


Doktorantka Katedry Pedagogiki Specjalnej, studentka Szkoły Doktorskiej KUL, mgr Paulina Lewandowska jest jednym z organizatorów międzynarodowej sesji Gone2Hear organizowanej przez Unga Hörselskadades – szwedzką organizację działającą na rzecz osób z dysfunkcją słuchu. Pani Paulina obecnie odbywa w tej instytucji staż doktorancki. Gratulujemy i zapraszamy na drugą część wydarzenia – we wtrorek 25 stycznia 2022.

 

 

 


Z radością informujemy o ukazaniu się kolejnego tekstu dotyczącego  mentoringu - artykułu dr hab prof. KUL Doroty Kornas-Bieli!

Serdecznie gratulujemy!


Kornas-Biela D. (2021). Mentoring in the process of education: the need for a personalistic approach. W: Michael Scharpf, Andreas Frey (Hg.) Vom Individuum her denken. Berufs- und Bildungsberatung in Wissenschaft und Praxis. (s. 107-122). Bielefeld: wbv.de. ISBN (Print): 978-3-7639-7006-3, ISBN (E-Book): 978-3-7639-7007-0


Zapraszamy do lektury nowego numeru

"Roczników Pedagogicznych"
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rpedZeszyt 3 Roczników corocznie poświęcony jest zagadnieniom pedagogiki specjalnej, pedagogiki resocjalizacyjnej i prewencyjnej oraz psychopedagogice. Redaktorem Naukowym jest dr hab prof. KUL Dorota Kornas-Biela, zaś sekretarzem - dr Agnieszka Linca-Ćwikła.


Czytając numer 3/2021 warto:

♦ wrócić do Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej
Profesor Doroty Kornas-Bieli 
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/16457

♦ przeczytać recenzję Księgi Jubileuszowej przygotowaną przez Urszulę Kmitę i Agnieszkę Amilkiewicz-Marek
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/16340

♦ przeczytać tekst analizujący wkład Profesor Teresy Kukołowicz w badania nad osobą chorą i osobą z niepełnosprawnością
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/15803.


Gratulujemy Autorkom i dziękujemy Pani Redaktor Naukowej oraz Pani Sekretarz numeru!


Z radością informujemy o ukazaniu się kolejnych artykułów pracowników Katedry w czasopiśmie Biografistyka pedagogiczna (MEiN 100 punktów)!

Gratulujemy Autorkom!

Renata Kołodziejczyk
Umiejętności komunikacyjne osoby z uszkodzeniem słuchu a jej perspektywy życiowe
http://www.biografistykapedagogiczna.pl/index.php/bp/issue/view/8


Aleksandra Borowicz
Maria Góralówna: od medycyny do pedagogiki specjalnej
http://www.biografistykapedagogiczna.pl/index.php/bp

 


Wszystkim studentom, pracownikom KUL oraz podmiotom współpracującym Katedra Pedagogiki Specjalnej składa najserdeczniejsze życzenia noworoczne: obfitości łask Bożych, pomyślności, zdrowia oraz radości w 2022 roku. 


 

Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów 
we współpracy z Katedrą Pedagogiki Specjalnej KUL,
Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL,
i Kołem Naukowym Surdopedagogiki „Surdus Loquens”

serdecznie zapraszają na

Konferencję Naukowo-Szkoleniową
"Metoda Fonogestów w Polsce i na świecie"

Konferencja online
9 - 10 grudnia 2021 r.

Link do 1 dnia konferencji – obrady – 9 grudnia 2021 r.

https://tiny.pl/9ddxj

 

Link do 2 dnia konferencji – III Ogólnopolski Konkurs Recytatorski z Fonogestami - 10 grudnia 2021 r.

https://tiny.pl/9ddm9

 

Informacja o konferencji - > 

 

Program konferencji ->

 


 

W dniach 28.11-1.12 2021 w Hasselt (Belgia) odbyło się międzynarodowe spotkanie w ramach projektu e-Inclusion - Building Capacity for Inclusive Education in Digital Environments, w którym ekspertami są Ewa Domagała-Zysk i Urszula Kmita. Z partnerami z Hiszpanii (Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Belgii (Hasselt University), Holandii (Vrije University, Amsterdam oraz ECHO, Expertise Center for Diversity Policy) i Słowenii (Knowledge Innovation Centre) pracowaliśmy nad programem szkoleń dla kadry akademickiej w zakresie włączającej dydaktyki akademickiej.

 

 

 


7 grudnia 2021r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja "The Third Mission" - International Virtual Conference on Teacher Education in the Social, Cultural and Environmental Contexts, organizowana przez Kaye Academic College of Education (Izrael) oraz the Mofet Institute (Izrael). Na konferencji Ewa Domagałą-Zyśk zaprezentowała badania (w prowadzeniu których uczestniczyła także Agnieszka Amilkiewicz-Marek) dotyczące roli rodziców jako mentorów w edukacji pedagogów I nauczycieli.

 

 

 

 

 

 


30-lecie PFRON

    13-14 października 2021 odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. "30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –przeszłość – teraźniejszość – przyszłość". Wśród zaproszonych prelegentów była także Ewa Domagała-Zyśk. Katedra Pedagogiki Specjalnej od wielu lat współpracuje z PFRON - życzymy całej instytucji wielu kolejnych lat pełnych sukcesów!


Imieniny Pani Profesor Teresy Kukołowicz

 

 

2 października 2021 uczniowie i Przyjaciele śp. Pani Profesor Teresy Kukołowicz spotkali się po raz kolejny na Mszy św. z okazji Jej Imienin. Profesor Teresa Kukołowicz kierowała Katedrą Pedagogiki Specjalnej w latach 1984-1998.

 

 

 

 

Zachęcamy do obejrzenia filmiku:

KUL: prof. Teresa Kukołowicz (1925-2014) - Wspomnienie prof. Doroty Kornas-Bieli

 


Kolejne sukcesy publikacyjne naszych pracowników - artykuły napisane w języku angielskim!

Domagała-Zyśk E. (2021). Remote teaching and learning – challenges and opportunities for students with special educational needs. Revista Portuguesa de Investigação Educacional, n.º 21, 2021, pp. 1-13.

https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2021.10042

edz_revista_portugesa

 

Domagała-Zyśk E., Mamcarz P., Martynowska K., Fudali-Czyż A., Rothwell A. (2021).  Employability of University Students: Introduction of the Concept and the Psychometric Properties of the Polish Self-Perceived Employability Scale. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) [online]. 25 June 2021, T. 1, nr 32, s. 271–287. DOI 10.12775/PBE.2021.016.

https://doi.org/10.12775/PBE.2021.016

employability_21

 

Martynowska, K., & Kornas-Biela, D. (2021). Religiosity as a coping resource during the COVID-19 crisis among Catholic University Students. Integral Education on Digital Era.

https://educa.fmleao.pt/wp-content/uploads/2021/10/Educa_6_139-152.pdfhttps://educa.fmleao.pt/category/no6-2021/

 

Zachęcamy do czytania! 

 


 

Aktywnie dbamy o relacje z instytucjami, z którymi współpracujemy!

Ewa Domagała-Zyśk wygłosiła wykład pt. "Niesłyszący Dziadkowie i Babcie - jak trwać w komunikacji" - na X Forum Nauczycieli I Wychowawców, które odbywało się w sobotę 25 września 2021r. z okazji Jubileuszu 25-lecia KSW Oddział w Tarnowie.

 

Cieszymy się i dziękujemy za możliwość celebrowania tak ważnego jubileuszu!

 


Serdecznie witamy wszystkich studentów w nowym roku akademickim 2021/2022 a zwłaszcza "świeżaków"!

 

 

"Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię".

Johann Wolfgang von Goethe

 

Życzymy Wam powodzenia i...  do zobaczenia na zajęciach! 

 

 

 

 

 


Zachęcamy do pobierania i czytania naszej nowej publikacji

Fonogesty - metoda i jej zastosowanie

 


 

W dniach 30.08.2021 – 4.09.2021 odbywa się po raz 15 konferencja pt. Conference of the European Society for the Study of English, a jedną z jej części jest sesja S14: English as a foreign language for students with special educational needs - strategies and challenges.

Sesja prowadzona jest przez Ewę Domagałą-Zyśk (KUL) i Jitkę Sedlackovą (Masaryk University, Brno) a bierze w niej udział kilkunastu naukowców z 10 uczelni z Polski, Czech, Francji, Węgier, Słowacji, Niemiec i Brazylii.

Prezentowane badania dotyczyły nauczania języka angielskiego jako obcego uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami, głównie osób z uszkodzeniem słuchu oraz dysleksją.

 


9 czerwca 2021r. odbył się Jubileusz

Profesor Doroty Kornas-Bieli.

Zapraszamy do obejrzenia relacji video:

Jubileusz Profesor Doroty Kornas-Bieli - YouTube 

oraz fotorelacji:

KUL - 09.06.2021 - Jubileusz Profesor Doroty Kornas-Bieli

 

 

link do Księgi Jubileuszowej Profesor Doroty Kornas-Bieli
Oblicza życia - http://hdl.handle.net/20.500.12153/1748


Z radością informujemy, że 9 czerwca odbędzie się Jubileusz Profesor Doroty Kornas-Bieli

link do transmisji YouTube


 

17 maja odbyło się kolejne spotkanie Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej. Tym razem gośćmi były - Pani dr Anna Lendzion i Pani dr Monika Nowak.


17 maja 2021r. dr hab. prof. KUL, Dorota Kornas-Biela,  uczestniczyła w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Dlaczego warto żyć? Stare pytanie w nowych czasach" zorganizowane przez Zakład Filozofii i Dialogu, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W odpowiedzi na zaproszenie organizatorów Pani Profesor wygłosiła referat nt. "Osobowotwórczy charakter więzi prenatalnej jako zadanie wychowania prenatalnego".

Całość przebiegu konferencji będzie dostępna na YouTube.


 

17 maja 2021r. dr Aleksandra Borowicz w ramach Wieczorków Pedagogicznych zorganizowanych przez Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL przeprowadziła warsztaty pod tytułem
Dziecko ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Wspieranie i budowanie przyjaznego środowiska.

 

 


 

W dniu 10 maja 2021r. odbył się "Dzień Otwarty" w projekcie "Mistrzowie Dydaktyki 2"organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz University of London.
W spotkaniach uczestniczyła dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk oraz studenci biorący udział w projekcie – Paulina Lewandowska, Łukasz Bareja, Emilia Dyczkowska i Joanna Iwaniak.

 

 

 


 

26 kwietnia 2021r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Romaniec. Praca nosi tytuł: Struktura fonemowa słów w percepcji osób z uszkodzeniami słuchu a ich sprawność artykulacyjna. Promotorem była Pani Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak a promotorem pomocniczym dr Renata Kołodziejczyk.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor!

 


 

26 kwietnia 2021r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Cued Speech Europa, w którym udział wzięły: Dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk, dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz.

Pierwszym efektem projektu jest publikacja pod tytułem Fonogesty - metoda i jej zastosowanie, która ukazała się w czterech językach (polskim, angielskim, włoskim i francuskim). 

 

 


W dniach 8-10 kwietnia 2021r. odbyła się XXXI konferencja Association of Catholic Institutes of Education.

Z referatami w czasie konferencji
wystąpiły dr hab. prof. KUL Dorota Kornas-Biela i dr Klaudia Martynowska: "Religiosity as a coping resource during the Covid19 crisis among Catholic University students" oraz dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk "Remote teaching and learning – challenges and opportunities for students with special educational needs".
W konferencji wzięli też udział studenci i doktoranci z pedagogiki specjalnej, za co im z serca dziękujemy!

 


Z satysfakcją informujemy, że studenci w ramach projektu Mistrzowie Dydaktyki - Mistrzowie 2021 oraz członkowie Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej KUL, pod kierunkiem dr Klaudii Martynowskiej oraz dr hab. prof. KUL Ewy Domagała-Zyśk wędrują po świecie, prowadząc lekcje i spotkania językowe o Polsce i Polakach dla Rodaków za granicą.
Projekt tych zajęć pt. "Zoom na Polskę" koordynowany jest przez Fundację Wolność i Demokracja.
Kompetencje dydaktyczne naszych studentów spotykają się z dużym uznaniem, czego wyrazem są prośby o kolejne lekcje. Zapraszamy do dołączenia do projektu!

https://www.facebook.com/642318625845868/posts/4358011397609887/?app=fbl
https://www.facebook.com/groups/CRP.Polonia/
https://wid.org.pl/zoom-na-polske-z-kolomyi/
https://wid.org.pl/zoom-na-polske-z-zytomierza-poznajemy-rodzine/
https://wid.org.pl/zoom-na-polske-z-zytomierza-sport-polski/


Ze smutkiem informujemy o śmierci
Prof. dr hab. Czesława Kosakowskiego
- mistrza i nauczyciela wielu pokoleń pedagogów specjalnych.

Profesor był naukowo związany najpierw z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a następnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie kierował Katedrą Pedagogiki Specjalnej i Psychologii.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

rozwinięcie informacji - www


 

Z radością informujemy o ukazaniu się trzech publikacji książkowych:

 

 

English as a Foreign Language for Deaf and Hard of Hearing Learners. Teaching Strategies and Interventions,
Red. Ewa Domagała-Zyśk, Nuzha Moritz, Anna Podlewska (2021), Routledge

 

 

 

Aleksandra Borowicz (2020), Stres rodzicielski a wsparcie społeczne. Podstawy programu pomocy psychopedagogicznej dla dzieci z uszkodzeniami słuchu. Seria: Nie głos, ale słowo... 6, Lublin: Wydawnictwo KUL

 

 

Osoba z uszkodzeniem słuchu a współczesne tendencje w edukacji.
Red. Renata Kołodziejczyk, Aleksandra Borowicz, Ewa Domagała-Zyśk (2020), Seria: Nie głos, ale słowo... 7, Lublin: Wydawnictwo KUL

 

 

 


19 kwietnia 2021r. odbyło się kolejne spotkanie Katedry Pedagogiki Specjalnej. Tym razem swoją obecnością zaszczyciły nas dwie Panie współpracujące z naszą katedrą: mgr Małgorzata Matyska i mgr Urszula Kmita  


Projekt PROMENTORS

24 marca odbyło się spotkanie pracowników biorących udział w projekcie Promentors.
Omówiony został przebieg konferencji 5th National Online Conference Reinventing Ourselves,
która odbyła się w Tel Aviv'ie 11 marca 2021.

 

 


Projekt międzynarodowy - Erasmus+


Ewa Domagała-Zyśk i Agnieszka Amilkiewicz-Marek  biorą udział w międzynarodowym projekcie ERASMUS+ UE pt. „Building Capacity for Inclusive Education in Digital Environments" (Call 2020 Round 1 KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA226 - Partnership for Digital Education Readiness).

Dwuletni projekt będzie realizowany od marca 2021.

Liderem będzie VRIJE Univeriteit Amsterdam (Holandia). Partnerami będą KUL, Universiteit Hasselt (Belgia), Knowledge Innovation Centre LTD (Malta) oraz Fundacio Per A La Universitat Oberta De Catalunya (Hiszpania).

 

 

 

 


 

24 lutego 2021r. odbyła się

III ogólnopolska konferencja "Ocenianie uczniów w zróżnicowanych grupach edukacji włączającej" organizowana przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Katedrę Pedagogiki Specjalnej. 

Szczegółowy program znajduje się na stronie  - Centrum LSCDN

 


 

5 stycznia 2021r. odbyło się wyjątkowe i wzruszające spotkanie Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej połączone z kolędowaniem.

Na gitarze akompaniował nam Jaś Kołodziejczyk,
na pianinie Renata Kołodziejczyk :)

Na progu Nowego Roku chcemy jeszcze raz życzyć wszystkim Pracownikom Instytutu Pedagogiki oraz Studentom wielu Bożych łask!


 

Pani dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL jako członek Rady Ekspertów Tato.Net, wykonała ekspertyzę nt „Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny i roli ojca w czasie pandemii Covid-19. Wstępne doniesienia z badań” w ramach projektu Tato.Net „Po pierwsze rodzina” dofinansowanego ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Ekspertyza ta ukaże się w książce „Ojcostwo dzisiaj 2020”.

W dn. 30. grudnia 2020 r. Pani Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL wzięła również zdalny udział jako ekspert w konferencji prasowej w Ministerstwie Rodziny (online), dotyczącej wyników badań prowadzonych w ramach tego projektu.

Komentarzy oraz odpowiedzi na pytania zadawane online udzielili: Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, dr hab. Dorota Kornas-Biela – psycholog, pedagog, prof. KUL, ekspert Tato.Net, Jan Urmański – socjolog, ekspert Tato.Net, Jerzy Prokopiuk – Prezes Zarządu i współwłaściciel IMAS International, dr Dariusz Cupiał – inicjator Tato.Net.

Spotkanie poprowadził Krzysztof Ziemiec. 

 

Link do wydarzenia: https://tato.net/czytelnia/artykul/ojcowie-potrafia-wygrywac-mimo-pandemii.

Wypowiedź Pani dr hab. D. Kornas-Bieli, prof. KUL od 45 min oraz 81 min.  (tzn. 1,21 godz.)

 


 

 

Stary rok kończymy bardzo smutną informacją o śmierci naszej koleżanki - mgr Beaty Uhlig-Garlewicz, doktorantki Pani Prof. Kazimiery Krakowiak.  Beatka była wspaniałą Osobą, oddaną ludziom, którym pomagała, profesjonalnym logopedą.

Będzie nam Jej brakowało!

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...


Trwając w atmosferze świąt Narodzenia Pańskiego życzymy Państwu obfitości Bożych łask i wiele dobra w Nowym 2021 Roku.

Pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej

 


 

W dniach 10-11 grudnia 2020r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych p.t. Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów.

Jeden z paneli dyskusyjnych był moderowany przez Panią Profesor Ewę Domagałę-Zyśk.

 

 

 

 

W ramach konferencji Prof. KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz przygotowały prezentację na temat "Edukacja włączająca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II".

 


 

Z radością informujemy, że nasza koleżanka dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zysk została członkiem Zespołu Pedagogiki
Specjalnej przy Sekcji Pedagogiki Specjalnej KNP PAN na kadencję 2020-2023.
W dniu 14 grudnia odbyło się kolejne spotkanie zespołu, w czasie którego Pani Profesor wygłosiła wykład pt. Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne.

 

 


W zespole Katedry Pedagogiki Specjalnej witamy najserdeczniej mgr Agnieszkę Amilkiewicz-Marek,
specjalistę w zakresie nauczania
wczesnoszkolnego, neurologopedii i pedagogiki leczniczej. Agnieszko,
życzymy Ci wiele satysfakcji z pracy w KUL!

 


2 grudnia 2020r. odbyło się on-line pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Erasmus+ Cued Speech Europa. Omówione zostały wspólne cele i zadania.
Partnerami w projekcie są organizacje z Belgii i Włoch.

 

 

 

 


 

1 grudnia 2020r. odbyło się niezwykle kreatywne spotkanie w ramach projektu Promentors. Uśmiechy mówią same za siebie :)

 


 

 

Pani dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL wygłosiła referat nt. "Paradygmat jedności w pedagogice prenatalnej" w ramach międzynarodowego sympozjum zorganizowanego w dn. 21.11.2020 r. przez Educazione e Unita oraz New Humanity for a United World (http://umanitanuova.org/en/z okazji 20-lecia nadania Chiarze Lubich doktoratu honoris causa z pedagogiki w dn. 10.11.2000 r. przez Catholic University of America, Washington, DC (CUA). 

Sympozjum miało charakter videokonferencji tłumaczonej na 9 języków i wzięło w niej udział około 400 osób (http://www.eduforunity.org/).

 

 

 

 


Kilka dni temu ukazała się książka The next big thing in education pod red. L. Zysberg'a i N. Schwabsky, a w niej artykuł Pani Prof. KUL, dr hab. Doroty Kornas-Bieli
pt. Spirituality and Faith: Will They Turn Out to Be Major Factors in Future Education?

Serdecznie gratulujemy!

 


Doktorantka w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL,
mgr Paulina
Lewandowska została laureatką
Nagrody im. Profesora Zbigniewa Zaleskiego
dla doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL za publikacje naukowe.

Artykuł p. Pauliny pt. Dostępność edukacji zdalnej dla uczniów
z
niepełnosprawnością słuchową w klasach IV–VIII
otrzymał nagrodę II
stopnia


Gratulujemy!!!

 


 

12 listopada 2020r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego "Cued Speech Europa" Erasmus+.
Zespół merytoryczny tworzą instytucje: Association paur la Langue francaise Parlee Completee w Belgii oraz Instituto dei Sordi di Torino we Włoszech oraz KUL.

 

 


12 listopada 2020r. odbyło się kolejne spotkanie Katedry Pedagogiki Specjalnej, podczas którego omówione zostały sprawy bieżące i plany naukowe.

 


Z radością informujemy, że ukazał się artykuł 
Prof. KUL, dr hab. Doroty Kornas-Bieli

Ocena opieki perinatalnej jako przedmiot badań kobiet po poronieniu

Czasopismo: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

 


 


 

 

Z radością informujemy, że ukazała się książka przygotowana przez doktorantów i studentów Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej pt. Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii Covid-19.

 

Serdecznie gratulujemy Autorom i Pani Redaktor
Prof. KUL, dr hab. Ewie Domagale-Zyśk

 


8 października 2020r. odbyło się kolejne zebranie
Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej. 

 

 

 


 

Ze smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, Profesora Andrzeja Pieleckiego. 

Pozostaną z nami jego znaczące publikacje z zakresu
pedagogiki specjalnej oraz pamięć o życzliwości
dla Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL.

 

7 października 2020r.


 

29 września 2020r. odbyła się obrona pracy doktorskiej Pani Mgr Anety Mróz. Tytuł pracy brzmiał: Komunikowanie się osób z
niepełnosprawnością intelektualną we wspólnocie
Domu Pomocy Społecznej.
Promotorem pracy była Pani Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak.

Gratulujemy Pani Doktor i Pani Promotor!

 

 


 

28 września 2020r. odbyła się obrona pracy doktorskiej Pani Mgr Ewy Świtek. Tytuł pracy brzmiał: Wolność i odpowiedzialność w rozumieniu i działaniu młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kształcącej się w szkolnictwie ogólnodostępnym i specjalnym.
Promotorem pracy była Pani Prof. KUL dr hab. Dorota Kornas-Biela.

Gratulujemy Pani Doktor i Pani Promotor!

 

 


 

16-17 września 2020r. Pani Prof. dr hab. Dorota Kornas-Biela, dr Klaudia Martynowska i mgr Aleksandra Biela-Wołońciej wzięły udział w konferencji "Doświadczenie pandemii Covid-19 w Polsce" oraz wygłosiły referat pod tytułem Noszenie maseczek jako doświadczenie psychiczne.

 

 


 

 

9 września 2020r. odbyło się spotkanie pracowników zaangażowanych w międzynarodowy projekt „Promentors”. W czasie spotkania Ewa Domagała-Zyśk i Dorota Kornas-Biela zreferowały przebieg seminarium dotyczącego kształcenia nauczycieli w kontekście tworzenia i działania nauczycielskich grup wsparcia rówieśniczego.

Zaplanowane zostały dalsze prace w ramach projektu.

 

 


7 i 8 września 2020r. odbyło się kolejne seminarium w ramach międzynarodowego projektu „Promentors”, w którym wzięły udział Dorota Kornas-Biela i Ewa Domagała-Zyśk. Seminarium dotyczyło zagadnienia kształcenia nauczycieli w kontekście tworzenia i działania nauczycielskich grup wsparcia rówieśniczego (Peer Group Mentoring).


 

7 września 2020r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2020/2021 zebranie pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej

 

 


 

Prof. KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk
w gronie ekspertów
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej 27 maja 2020 r. powołał prof. KUL, dr hab. Ewę Domagałę-Zyśk na eksperta w I zespole nauk społecznych (w dyscyplinie pedagogika) w kadencji 2020-2023.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


 

 

Biogram Prof. dr hab. Tadeusza Gałkowskiego 

 

 

 


 

 

Zapraszamy na studia z pedagogiki specjalnej !!!

 


 

Zachęcamy do zapoznania się z świeżo opublikowanym artykułem autorstwa Prof. KUL, dr hab. Ewy Domagały-Zyśk i dr Tomasza Knopika pod tytułem:

Functional diagnosis es a strategy
for implementing inclusive education in Poland

 


4 czerwca 2020r. dr Aleksandra Borowicz wzięła udział w zdalnym posiedzeniu Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W czasie spotakania głosowane były popawki do Strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-2030.

W spotkaniu wziął udział Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

 

 

 


Zapraszamy na funpage kierunku Pedagogika specjalna na Facebook'u!

 

 


9 czerwca 2020r. odbyło się spotkanie Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej.
Punktem centralnym spotkania był niezwykle ciekawy wykład Prof. KUL dr hab. Doroty Kornas-Bieli na temat Kohort pokoleniowych.

Bardzo serdecznie Pani Profesor dziękujemy!

 


Zdalnie w formie video-spotkań odbywają się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników naszej katedry.

 

 

 


 

12 maja odbyło się zdalne spotkanie Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej, w którym udział wzięła
Pani Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak.

Bardzo miło było się spotkać!

 

 


 

Zdalnie odbywają się także seminaria licencjackie z dr Aleksandrą Borowicz.

Na zdjęciu grupa seminaryjna z Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.

 


 Od 23 kwietnia 2020r. odbywają się seminaria doktoranckie z pedagogiki specjalnej pod kierunkiem prof. KUL, dr hab. Ewy Domagały-Zyśk

 

 

 


 

 

22 kwietnia 2020r. odbyło się spotkanie zespołu roboczego w międzynarodowym projekcie pt. Promoting Mentors' Work in Education (PROMENTORS)", w którym partnerem jest Instytut Pedagogiki KUL (Erasmus+ Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym).

 

Celem projektu jest wypracowanie modelu mentoringu dla nauczycieli rozpoczynających prace w szkole. Liderem projektu jest Talpiot Academic College of Education z Izraela, a partnerami - poza KUL - także University of Exeter (UK), Jyväskylä University (Finlandia), University of Bucharest (Rumunia) oraz 9 uczelni izraelskich kształcących nauczycieli.

 

Projekt będzie trwał w latach 2020-2023; uczestniczy w nim 12 pracowników naszego Instytutu.

 

Kierownikiem zespołu merytorycznego KUL jest dr hab prof. KUL Ewa Domagała-Zysk, zaś koordynatorem ds. finansowo-administracyjnych - dr Urszula Czyżewska (Dział Projektów Międzynarodowych KUL). Koordynator projektu oraz dr Ewelina Świdrak i dr Agnieszka Linca- Ćwikła brały już udział w warsztatach projektowych w Talpiot College w dniach 17-21 lutego 2020.

 

 

 


Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną spotkanie Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej odbyło się w formie video-meetingu :)

15 kwietnia 2020r.

 


 

Grób jest pusty, Jezus zmartwychwstał!

Pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej składają życzenia:

Niech Święta Wielkanocne odnowią w nas Wiarę, Nadzieję i Miłość - dary Zmartwychwstałego Chrystusa. Niech Jego moc obudzi w nas to, co uśpione, ożywi to, co jeszcze martwe, a światło Jego słowa prowadzi przez życie w radości i pokoju.

 

 


Z radością informujemy, że skład osobowy Katedry Pedagogiki Specjalnej powiększył się o dwóch pracowników. Do Zespołu dołączyła Prof. KUL, dr hab. Dorota Kornas-Biela oraz dr Klaudia Martynowska.

Witamy serdecznie!

#nowyskład


#studiujwdomu

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i czasowym zawieszeniem zajęć  informujemy studentów o konieczności korzystania z zajęć z wykorzystaniem platformy Moodle.

 

Zachęcamy także Studentów do działania w obecnej sytuacji w tych środowiskach, gdzie obecnie przebywają (np. wolontariatu, wspierania szkół w przygotowywaniu materiałów online dla uczniów).

 

 


7 stycznia 2020r. odbyło się poświąteczne spotkanie byłych i obecnych Pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej. W spotkaniu udział wzięły: Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, Prof. KUL dr hab. Dorota Kornas-Biela, Prof. KUL dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz.

Spotkanie było okazją do serdecznych wspomnień i cennej wymiany doswiadczeń.

 

 


 

17 grudnia 2019r. dr Renata Kołodziejczyk została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi a dr Aleksandra Borowicz Brązowym Medalem za długoletnią służbę.

 

 


 

 

27 listopada 2019r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się II ogólnopolska konferencja "Współpraca zespołu nauczycieli i specjalistów w organizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej", połączona z warsztatami.

 

Katedra Pedagogiki Specjalnej była współorganizatorem konferencji.

 

Fotorelacja z konferencji

 


 

Zapraszamy na konferencję i warsztaty -

"Współpraca zespołu nauczycieli i specjalistów w organizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej" 27 listopada 2019r.

Szczegóły na stronie LSCDN:

https://www.lscdn.pl/pl/oferta/lublin/11245,Konferencja-i-warsztaty-quotWspolpraca-zespolu-nauczycieli-i-specjalistow-w-orga.html

 


 

28 października 2019r. Aleksandra Borowicz i Renata Kołodziejczyk uczestniczyły w seminarium Zespołu Konsultacyjnego ds. Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, które odbyło się w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

 

 

 


 

28 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kłos-Dackiej. Praca nosi tytuł "Społeczne i dydaktyczne uwarunkowania autonomicznego uczenia się języka angielskiego" a jej promotorem jet dr hab prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk.

Serdecznie gratulujemy!

 

 


 

Ewa Domagała-Zyśk uczestniczyła w programie AN EXECUTIVE PROGRAM FOR CATHOLIC LEADERSHIP zorganizowanym po raz trzeci przez the Nanovic Institute for European Studies oraz Mendoza College of Business w University of Notre Dame w USA. Program odbył się w dniach 11-21 lipca 2019 i zgromadził kilkudziesięciu liderów z uniwersytetów i organizacji katolickich z całego świata.

 

 


 

Ewa Domagała-Zysk uczestniczyła w programie “Masters of Didactics” w
University College London (13-24 maja 2019). Program miał na celu
wymianę doświadczeń w zakresie korzystania w dydaktyce akademickiej z
nowych metod nauczania, w tym szczególnie z metody tutoringu.

 

 


W dniach 24-26 kwietnia 2019r. w Madycie odbył się kolejny, XXX Kongres
Association of Catholic Institutes of Education. Uczestniczyła w nim Ewa
Domagała-Zyśk, która w tej kadencji reprezentuje Instytut Pedagogiki w
ACISE, pełniąc rolę Członka Zarządu tego stowarzyszenia.

 

 


 

 

W dniach 1 marca i 22 marca odbył się kurs pierwszego stopnia metody fonogestów, który poprowadziły dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz. W kursie wziął udział między innymi Pan Grzegorz Kozłowski - prezes Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących oraz Pani Anna Makowska - tłumacz-przewodnik osób głuchoniewidomych.

 

 

 

 


 

Dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz w dniach 25-29 marca 2019r. przebywały na wyjeździe naukowo-dydaktycznym w Instytucie Juraja Páleša v Levoči - Katolícka univerzita v Ružomberku, gdzie prowadziły wykłady dla studentów pedagogiki specjalnej.

 

 


 

W dniu 6 marca 2019r. odbyła się konferencja organizowana przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, kończąca pierwszy etap projektu pt.
"Wspieranie podnoszenie jakości edukacji włączającej w Polsce".
Ekspertem w projekcie, realizowanym przez MEN wspólnie z Europejską
Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, była prof.
KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk.

W konferencji udział wzięła Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak oraz dr Renata Kołodziejczyk.

 


Z radością informujemy, że dr Emilia Kwaśna, która do niedawna była
doktorantką w naszej Katedrze, zajęła II miejsce w wojewódzkim etapie
konkursu "Nauczyciel na medal". Serdecznie gratulujemy!

 

 

 


 

16 listopada 2018 r. dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz wystąpiły na konferencji zatytułowanej Apteka Literacka. czytelnictwo osób niepełnosprawnych jako skuteczne lekarstwo na choroby duszy i ciała, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

 


 

W piątek 5 października 2018 roku odbyła się publiczna obrona pracy
doktorskiej mgr Emilii Kwaśnej pt. "Psychospołeczne i kulturowe
uwarunkowania relacji rówieśniczych w edukacji wczesnoszkolnej",
napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. KUL Ewy Domagała-Zysk.
Obrona przebiegła pomyślnie - nowej Pani Doktor serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 


 

Zachęcamy do lektury publikacji "Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży" pod redakcją prof. Kazimiery Krakowiak.

Książka w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 


 

W dniach 28-30.08.2018 odbyła sie w Brnie XIV International Conference
ESSE 2018, która zgromadziła ponad 400 uczestników z ponad 70 krajów.
Jednym z seminariów, prowadzonym przez Ewę Domagała-Zysk oraz Jitke
Sedlackovą było seminarium poświęcone nauczaniu języka angielskiego
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: English as a foreign
Language for students with special educational needs – chances and
challenges.

 

 

 


 

21 czerwca 2018r. dr Aleksandra Borowicz wzięła udział w posiedzeniu Polskiej Rady Języka Migowego zrzeszonej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiedzenie było poświęcone problematyce certyfikowania tłumaczy języka migowego.

 

 


 

21-22 maja 2018 r. w Zakopanem odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Szkoła w świecie zmian i nowych technologii. 150 uczestników miało okazję brać udział zarówno w panelu ekspertów, sesjach tematycznych, jak i warsztatach prowadzonych przez uznanych ekspertów i praktyków. Podczas konferencji prezentowane były również nowatorskie projekty eTwinning i Erasmus+.

Wśród grona prelegentów była także dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, której wystąpienie dotyczyło modeli wsparcia uczniów zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi.

 

 

 

 


 

9 maja 2018r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.t. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.

Konferencję współorganizowała Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Podczas konferencji prelekcje wygłosiły między innymi: Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, Prof. KUL dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, dr Renata Kołodziejczyk, dr Aleksandra Borowicz.

 

 


 

14 kwietnia 2018 w Bochni odbył się Jubileusz 25-lecia Wspólnoty Wiara i Światło połączony z Ogólnopolską Konferencją Naukową. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ks. Bpa Andrzeja Jeża, Biskupa Tarnowskiego. W czasie konferencji referaty dotyczace pedagogiki Jeana Vaniera wygłosiły dr hab prof. KUL Ewa Domagałą-Zyśk oraz doktorantka naszej Katedry, mgr Joanna Wołos.

 

 

 

 

 


 

 

W dniach 6-8 kwietnia 2018 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu O tym się nie mówi...5 pod tytułem „Innowacje w edukacji oraz perspektywy rozwoju osób niesłyszących i słabo słyszących”. W ramach konferencji prelekcje wygłosiła Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak (Model wsparcia osób z uszkodzeniami słuchu w ciągu całego życia), Prof. KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk (Projektowanie uniwersalne w edukacji osób niesłyszących i słabo słyszących) oraz dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz (Jak przygotować podręcznik dla uczniów z uszkodzeniami słuchu pomocne w edukacji włączającej).

 

 

 

 

 


 

W dniu 24 marca 2018 roku w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Zafascynowani różnorodnością. Skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 400 osób: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy uczelni wyższych, przedstawiciele kuratorium, a także studenci. Konferencja, zgodnie z założonym celem, stworzyła swoiste forum wymiany doświadczeń naukowców i praktyków w obszarze edukacji włączającej.

W czasie konferencji wykład pt. "Uniwersalne projektowanie w codziennej praktyce pedagogicznej” wygłosiła dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk.

 

 

 


 

W dniach od 7 – 10 lutego 2018 roku odbyła się na Malcie pierwsza edycja międzynarodowej konferencji naukowej, dotycząca katolickiej edukacji religijnej w szkołach. Konferencja została zorganizowana przez University of Malta, La Salle Academy for Faith Formation and Religious Education ze wsparciem Maltese Ministry for Education and Employment. W konferencji wzięło udział blisko 80 prelegentów z całego świata: z Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej oraz z Australii. Prelekcje odbywały się na terenie Catholic Archbishop's Seminary w Rabacie. W program konferencji, oprócz części naukowej zostały także włączone wycieczki do miejsc kultu religijnego, na Uniwersytet Maltański i w inne części wyspy, takie jak: Mdina, Rabat, Melieha.

Polskę reprezentowała grupa czterech osób, a z naszej Katedry swoją prelekcję pod tytułem: Religious Education and catechesis in Polish Schools for Deaf and Hard of Hearing youth wygłosiła doktorantka mgr Magdalena Bednarska.

Kolejna edycja konferencji jest zaplanowana za 2 lata w Australii.

 

 

 

 


 

Informujemy, że ukazała się monografia pod red. Krystyny Barłóg, prof. UR pod tytułem ,,Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej”, a w niej publikacje dwóch doktorantek pedagogiki specjalnej z naszej Katedry: mgr Magdaleny Bednarskiej pod tytułem ,,Uczestnictwo osób z uszkodzonym słuchem w życiu religijnym, a możliwości poznawcze tej grupy osób z niepełnosprawnością” oraz mgr Małgorzaty Grabowskiej - ,,Sytuacja osób z niepełnosprawnością ruchową w społeczeństwie. Komunikat z badań własnych”. Pozycja jest do nabycia w księgarni internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 


 

Zachęcamy do lektury publikacji "Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak" pod redakcją Ewy Domagały-Zyśk, Aleksandry Borowicz, Renaty Kołodziejczyk.

 

kliknij, aby pobrać...

 

 

 


 

Serdeczne gratulacje dla Pani mgr Justyny Sopyły oraz dla Pani Prof. KUL. dr hab. Ewy Domagały-Zyśk - promotora pracy, za zajęcie I miejsca w Konkursie Profesor Teresy Kukołowicz na najlepsze prace magisterskie i licencjackie z zakresu pedagogiki.

Pani Justyna jest autorką pracy magisterskiej pt. "Więzi rodzinne dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym a ich funkcjonowanie w świetlicy środowiskowej w perspektywie szans kształcenia i wychowania”.

 

 

 


 

Dnia 28 stycznia 2018r. dr Renata Kołodziejczyk oraz dr Aleksandra Borowicz w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Terapia logopedyczna. Strategie - metody - techniki" organizowanej na UMCS przygotowały i przeprowadziły warsztat pt. Kompetencje językowe a metody udostępniania treści dzieciom z zaburzeniami kompetencji językowej.

 

 


 

W dniach 27-28 stycznia 2018 r. pracownicy naszej katedry wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS. Była to VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Terapia logopedyczna. Strategie - metody - techniki" połączona z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej Profesora Stanisława Grabiasa.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z owoców pracy i osiągnięć swych uczniów!

 

 

 

 

 


 

18stycznia 2018 r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym z Interesariuszami Instytutu Pedagogiki KUL.

 

 


 

10 stycznia 2018 r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej uczestniczyli w wykładzie Pani Prof. Nuzha Moritz z Université de Strasbourg do tytułem Research work and speech inteligibility. Pani Profesor zajmuje się zagadnieniami związanymi z nauczaniem języków obcych, w tym uczniów niesłyszących i słabosłyszących.

 

 


 

Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 25 października 2017 r. odeszła do Pana Pani Prof. dr hab. Zofia Ostrihanska.

Pani Profesor pracowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1985-2000.

Pogrzeb odbył się 29 listopada w Zalesiu Dolnym.

 

biogram naukowy

 


 

Dnia 16 października 2017 r. Pani Profesor Kazimiera Krakowiak odebrała z rąk Rektora KUL awans zawodowy na stanowisko profesora zwyczajnego. Serdecznie Pani Profesor gratulujemy!

 

 

 


 

Miło nam poinformować, że dnia 13 października 2017 r. prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak została powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 


 

Ukazała się książka:

 

Domagała-Zyśk E., Wiacek G., Ksiażek M. (2017). Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

 

 

 

okładka_pdf

 


 

W październiku 2017 minęło 5 lat od podpisania przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Z tej okazji 27.10.2017 odbyła się w KUL konferencja naukowa organizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- PFRON oraz KUL. Ewa Domagała-Zyśk wygłosiła na tym spotkaniu referat pt. Kształcenie osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych – dobre praktyki.

 

 

 


 

 

10 października 2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszacej im. Jana Pawła II w Lublinie odbyła się II Konferencja surdopedagogów i surdologopedów Wobec wyzwań XXI wieku – edukacja i rehabilitacja osób głuchych i słabo słyszących od okresu niemowlęcego do dorosłości. Ewa Domagała-Zysk została poproszona o wygłoszenie referatu na temat faktów i mitów w nauczaniu języka obcego osób głuchych i słabosłyszących. Była to okazja do podzielenia się doświadczeniami z pracy surdoglottodydaktycznej z surdopedagogami z województwa lubelskiego oraz gośćmi z Ukrainy.

 

 

 


 

5 października 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego w którym udział wzięła dr Aleksandra Borowicz.

 

 


 

30 września 2017 r. w Lublinie odbył się Piknik Naukowy, w ramach którego przygotowany i poprowadzony przez dr Aleksandrę Borowicz został projekt Zamigaj ze mną.

 

Foto: T. Koryszko

 


 

 

W dniach 28-29 września w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbył się I Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny: Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne, organizowany przez AWF im. J. Kukuczki oraz Fundację In Corpore. Na zaproszenie organizatorów Ewa Domagała-Zysk przygotowała na to spotkanie referat pt. Dostosowanie lekcji języka angielskiego jako obcego do potrzeb uczniów z dysfunkcją słuchu w nauczaniu wczesnoszkolnym.

 

 


 

 

25 września 2017 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Z tej okazji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała międzynarodową konferencję Nauczyciel języka we współczesnym świecie. Ewa Domagała-Zysk wygłosiła na niej referat Przygotowanie nauczycieli języków obcych do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

 


  

Międzynarodowa Konferencja poświęconej 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości. Warszawa, APS, 22-23.09.2017. Pani Profesor Kazimiera Krakowiak wygłosiła referat na temat: Metody i organizacja wczesnej diagnozy funkcjonalnej a Pani Prof. Ewa Domagała-Zyśk na temat: Ani drugi, ani obcy – język angielski w międzynarodowej komunikacji osób głuchych i słabosłyszących.

 

 


  

Decyzją Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej z dnia 31 maja 2017 r. dr Aleksandra Borowicz została powołana na członka Polskiej Rady Języka Migowego II kadencji.

 


 

Ewa Domagała-Zysk w dniach 24-28 kwietnia w ramach Stypendium programu Erasmus+ prowadziła zajęcia dydaktyczne w Catholic University of Applied Sciences Muenster. Była to także okazja do kolejnego spotkania w ramach grupy badawczej pracującej nad nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie wspierania dorosłych i starszych osób z niepełnosprawnością intelektualną – Centre for Participation Research

 

Na zdjęciu: prof. Sabine Schäper, prof. KUL Ewa Domagala-Zysk, prof. Thomas Hulshoff, prof. Friedrich Dieckmann


 

W Instytucie Pedagogiki KUL przebywała w kwietniu 2017r. prof. Lynne Barnes z Deaf Studies Department z UCLan University. Pani profesor przeprowadziła zajęcia dla studentów oraz uczestniczyła w spotkaniu z niesłyszącymi i słabosłyszacymi studentami KUL, co stanowiło okazje do wymiany informacji o warunkach studiowania osób z dysfunkcja słuchu w Polsce i Wielkiej Brytanii. Nasi studenci z dysfunkcją słuchu posługiwali się w rozmowie komunikatywnym językiem angielskim, co wzbudziło szczery podziw prof. Barnes.

 

 


W dniach 6-7 kwietnia 2017 odbywał się w Siedlcach Kongres Inkluzji, w ramach którego odbyło się także międzynarodowe seminarium dotyczące nauczania języka angielskiego osób z dysfunkcja słuchu. Uczestniczyli w nim m.in. członkowie International Research Group English as a Foreign Language for  Deaf and Hard of hearing (EFL DHH): Ewa Domagała-Zysk (KUL, koordynator), Beata Gulati (UPH Siedlce, gospodarz spotkanie), Naomi Epstein (Izrael), Lynne Barnes (UCLan University Preston, UK) oraz Gunda Ruhnau i Melanie Bartz z Niemiec.

 22-24 marca 2017r. odbyła się w Amsterdamie 2nd International Conference on Teaching Deaf Learners. Uczestniczyło w niej wielu światowej sławy specjalistów w zakresie edukacji osób z dysfunkcją słuchu, a zaprezentowane rozwiązania w zakresie edukacji i rehabilitacji stanowią ważne źródło inspiracji m.in. w zakresie nauczania języka angielskiego osób z dysfunkcją słuchu.

 

 

Na zdjęciu: Chahrazed Jendoubi, Marc Marschark, Ewa Domagala-Zysk

 


Mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić na Ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową "O tym się nie mówi 4" KOMUNIKACJA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH, która odbędzie się w dniach 31 marca - 2 kwietnia 2017 r. w hotelu Viktoria w Lublinie.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie - http://www.otymsieniemowi4.pl/

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela i współpracownika, dr hab. Tomasza Wacha (zm. 28.12.2016r.).

 

To niewyobrażalna strata Człowieka pełnego twórczego zapału, entuzjazmu i naukowych pasji!

 

Tomku, będziemy o Tobie zawsze pamiętać!

 

fot. Ilona Gumińska-Sagan

 


 

Katedra Pedagogiki Specjalnej życzy wszelkiego dobra i Bożego błogosławieństwa na cały nadchodzący 2017 rok!

 

 


 

W dniu 2.12.2016r. odbyła się konferencja „Kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością” zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie w ramach projektu „Otwarta droga”.
Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Prof. KUL została poproszona przez organizatorów o wygłoszenie referatu pt.  Wyzwania edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. W konferencji uczestniczyli nauczyciele i pedagodzy ze szkół specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych z województwa lubelskiego.

 

 

 


 

29 listopada 2016 odbyło się w KUL Seminarium Naukowe zorganizowane przez Instytut Pedagogiki KUL oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL wygłosiła podczas seminarium referat dotyczący inkluzji i integracji osób osadzonych (zwłaszcza tych z różnymi niepełnosprawnościami).

 

 

 

 


 

 

Miło jest nam poinformować, że ukazała się publikacja pod redakcją E. Domagała-Zysk i Edit H, Kontra pt. English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons. Challenges and strategies (Cambridge Scholars Publishing 2016). Książka zbiera najnowsze badania naukowe oraz doświadczenia w zakresie surdoglottodydaktyki - nauczania języka angielskiego osób niesłyszących i słabosłyszących. Jest owocem pracy międzynarodowego zespołu badaczy i lektorów języka angielskiego z Węgier, Francji, Norwegii, Czech, Serbii i Polski.
Zapraszamy do lektury!

 

 


 

Ukazał się kolejny tom Oxford Library of Psychology pt. The Oxford Handbook of Deaf Studies in Language, pod redakcją M. Marscharka i P.E. Spencer. Miło nam poinformować, że jeden z rozdziałów tej prestiżowej publikacji przygotowała E. Domagała-Zysk. Nosi on tytuł Teaching English as a  Second Language to Deaf and Hard-of-Hearing Students.
Z
apraszamy do lektury!

 

 


 22 listopada odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom KUL. W Instytucie Pedagogiki wyróżnionych medalem Komisji Edukacji Narodowej zostało 9-ciu pracowników. Wśród nich była dr Aleksandra Borowicz.

 

 


W dniach 20 -21 listopada 2016 r. odbyło się 34 Nocne Czuwanie Pedagogów na Jasnej Górze organizowane przez studentów III roku Pedagogiki I stopnia pod opieką dr Renaty Kołodziejczyk.

Do Częstochowy wyjechała 32-osobowa grupa studentów i pracowników oraz ich przyjaciele i członkowie rodzin. Duchowym opiekunem Pielgrzymki był Dyrektor Instytutu Ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL

 

 

 

 


W dniach 14-15 października 2016r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej wzięli udział we Wschodnich Targach Rehabilitacji w Lublinie oraz w Festiwalu Pełnoaktywni w akcji!

 

 

 

 

 


Dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz poprowadziły 4 edycje projektu "Mini kurs języka migowego dla dzieci" w ramach XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki (17-23 września 2016r.). Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem.

 

 

 

 


18 lipca 2016r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej wzięli udział w debacie dla środowiska osób słabosłyszących na temat wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna Sprawa.

 

 

W spotkaniu udział wzięła Lidia Smolarek-Best (Wiceprzewodnicząca Europejskiej Federacji Słabosłyszących EFHOH) oraz studenci z Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących Surdus Loquens.

 

 


 

W dniach 16-17 czerwca 2016r. dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz wzięły udział w konferencji naukowej pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności” w ramach VIII Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego.

 

Dr Renata Kołodziejczyk wygłosiła referat pt. „Fonogesty - wsparcie rozwoju językowego nie tylko dzieci z uszkodzeniami słuchu” a dr Aleksandra Borowicz poprowadziła warsztaty pt. „Fonogesty jako metoda wspomagania komunikacji u dzieci z wadą słuchu”.

 

 

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2024, godz. 22:33 - Bożena Miernik