16 maja 2016 r. w Siedliszczu k/Dubienki nad Bugiem odbędzie się wydarzenie Jesion profesora Janusza Janeckiego w Siedliszczu.

 

Profesor Janusz Janecki (1937-2008) urodził się w Siedliszczu k/Dubienki nad Bugiem, był wybitnym architektem krajobrazu, przyrodnikiem, profesorem SGGW i KUL, założycielem Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, wychowawcą wielu pokoleń studentów i wielkim miłośnikiem przyrody. Był także twórcą wielu rezerwatów, parków krajobrazowych, pomników przyrody, w tym także rezerwatu "Siedliszcze". Podczas wydarzenia przypomnimy Jego osobę a pomnik przyrody - Jesion wyniosły Fraxinus excelsior, rosnący w pobliżu rodzinnego domu Profesora, otrzyma Jego imię.

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, godz. 10:27 - Anna Położyńska