Dwadzieścia lat temu, w roku 1996, Katolicki Uniwersytet Lubelski nadał Chiarze Lubich tytuł doktora honoris causa w naukach społecznych, uzasadniając jej zasługi rozpoczęciem „rewolucji kopernikańskiej w naukach społecznych” oraz w promowaniu dialogu jako kluczowego czynnika w budowaniu i utrzymywaniu pokoju.

 

Dzisiaj „charyzmat jedności” Chiary Lubich jest brany pod uwagę jako jedna z najważniejszych perspektyw w rozważaniach na temat dialogu. Teoria i praktyka, które opierają się na duchowej koncepcji charyzmatu jedności, wpłynęły na życie wielu ludzi różnych kultur i religii. W świecie, w którym etniczne i religijne różnice często prowadzą do gwałtownych konfliktów, rozprzestrzenianie się „kultury jedności”, inicjuje i wspiera konstruktywne relacje pomiędzy osobami, pokoleniami, warstwami społecznymi i narodami.

 

Komitet Naukowy Kongresu zaprasza do zaprezentowania oryginalnych referatów począwszy od analizy konkretnych i symbolicznych znaczeń dialogu, poprzez ukazanie go w różnych perspektywach, w kontekście praktyki dyskusji, obszarów i procesów poszanowania dyskursu, zarządzania różnorodnością, wzajemnego zrozumienia, rozwiązywania konfliktów oraz budowania i utrzymywania pokoju. Wyróżniono pięć obszarów tematycznych. Cenne będą referaty ukazujące podejście interdyscyplinarne; szczególne uznanie zyskają prezentacje innowacyjne uwidaczniające systematyczny wysiłek w celu zniwelowania różnic pomiędzy teorią a praktyką. Akceptowane będą wyłącznie referaty niepublikowane, wnoszące istotną wartość dodaną do empirycznego, teoretycznego i normatywnego zrozumienia wskazanej tematyki.

 

Laudacja wygłoszona przez dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL, Profesora dr hab. Adama Bielę

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016, godz. 10:34 - Dawid Florczak