Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych

we współpracy z:

 

 2

 
 

Konflikt, dialog i kultura jedności
3-4 czerwca 2016

Nowa strona kongresu: www.psychointerwencja.wix.com/congress

 


Konferencja interdyscyplinarna z okazji 20-tej rocznicy przyznania Chiarze Lubich doktoratu honoris causa w naukach społecznych


 

 Zaproszenie

          

Temat konfliktów i dialogu w ostatnich dziesięcioleciach występuje jako niezwykle aktualne zagadnienie w obszarze nauk społecznych. Konflikty w pracy, w relacjach rodzinnych i przyjacielskich, we wspólnotach, w instytucjach oraz pomiędzy narodami są przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Liczne badania, często interdyscyplinarne, zajmują się negatywnym wpływem konfliktów zarówno w skali mikro (np. w relacjach psychospołecznych, rodzinnych czy wychowawczych), jak i w skali makro (np. odnośnie do rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznego instytucji i państw).

 

Obserwuje się również wzrastające zainteresowanie badaniami różnych form konfliktu oraz wpływem tych prac na określoną metodologię; opisywanym zagadnieniem zajmują się: psychologia, ekonomia, socjologia, pedagogika, nauki o komunikacji, polityka społeczna, teoria organizacji i zarządzania, prawa człowieka, itd. Dialog jawi się jako nowa, twórcza siła, zasadniczy instrument w dyplomacji, negocjacjach, kierowaniu wspólnotami, mediacjach i procesach budowania pokoju we współczesnym wieloreligijnym i wielokulturowym społeczeństwie. Dlatego też eksperci różnych dziedzin są zgodni, co do potrzeby uznawania dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego jako środka do promowania wzajemnego zrozumienia między ludźmi, instytucjami, kulturami i religiami.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z organizatorami:

 

dr Piotr Mamcarz

e-mail: pmamcarz@kul.pl

telefon: 509630598

 

 

Program Kongresu

Organizatorzy
Jubileusz Chiary Lubich

Rejestracja uczestników

Noclegi
Formularz zgłoszeniowy

Sponsorzy

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, godz. 09:26 - Dawid Florczak