dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit

Kierownik Katedry

 

ul. Konstantynów 1 I

tel. (081) 454-54-15

e-mail: eskorzynska@kul.pl

 

 dr Małgorzata Poniewozik

 Adiunkt

 

ul. Konstantynów 1 I, 1 H,

tel. (081) 454-54-16, 445-45-62

e-mail: gonium@kul.lublin.pl

 

 dr Aleksandra Seta-Koselska

 Adiunkt

 

ul. Konstantynów 1 I, 1 H,

tel. (081) 454-54-16, 445-45-62

e-mail: bionix@kul.pl

 

dr Beata Jazurek-Zenatti

 Adiunkt

 

urlop do 30.09.2020

 

dr inż. Ewa Dziadczyk

Asystent

 

ul. Konstantynów 1 I, 1 H,

tel. (081) 454-54-16, 445-45-62

e-mail: ewadziadczyk@kul.pl

 

dr Paweł Patrzylas

 Asystent

 

ul. Konstantynów 1 I, 1 H,

tel. (081) 454-54-16, 445-45-62

e-mail: bruce82@kul.pl

 

mgr Anna Skrabucha-Stępniak

Samodzielny Referent Techniczny

 

ul.Konstantynów 1 I

tel. (081) 454-56-82

e-mail: anna83@kul.pl

 

 

 

 

Autor: Mariusz Spaczyński
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2019, godz. 12:26 - Anita Marszelewska