2022

 

Lenard T., Poniewozik M. 2022. Planktothrix agardhii versus Planktothrix rubescens: Separation of Ecological Niches and Consequences of Cyanobacterial Dominance in Freshwater. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022 19(22), 14897.


Poniewozik M., Lenard T. 2022. Phytoplankton Composition and Ecological Status of Lakes with Cyanobacteria Dominance. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(7), 3832.

 

2021

 

Kuźniar A., Włodarczyk K., Sadok I., Staniszewska M.,Woźniak M., Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Skórzyńska-Polit E., Wolińska A. 2021. A comprehensive analysis using colorimetry, liquid chromatography-tandem mass spectrometry and bioassays for the assessment of indole related compounds produced by endophytes of selected wheat cultivars.  Molecules 26 (1394):1394 DOI: 10.3390/molecules26051394

 

Makar O., Kuźniar A., Patsula O., Kavulych Y., Kozlovskyy V., Wolińska A. Skórzyńska-Polit E., Vatamaniuk O., Terek O., Romanyuk N. 2021. Bacterial endophytes of spring wheat grains and the potential to acquire Fe, Cu, and Zn under their low soil bioavailability. Biology 10(5), 409; https://doi.org/10.3390/biology10050409

 

2020

 

Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Woźniak M., Furtak K., Gałązka A., Dziadczyk E., Skórzyńska-Polit E., Wolińska A. 2020. New insight into the composition of wheat seed microbiota. International Journal of Molecular Sciences, 21, 4634. https://doi.org/10.3390/ijms21134634

 

Poniewozik M., Duangjan K., Pekkoh J., Wołowski K. 2020. Algae of bromeliad phytotelmata in the Queen Sirikit Botanical Garden, Chiang Mai, Thailand. Phytotaxa, 432 (1): 017–037.

 

 

2019

 

Lenard T., Ejankowski W., & Poniewozik M. 2019. Different responses of primary producers to mild winter in macrophyte- and phytoplankton-dominated lakes. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 11(6): 1207.

 

Lenard T., Ejankowski W., & Poniewozik M. 2019. Responses of Phytoplankton Communities in Selected Eutrophic Lakes to Variable Weather Conditions. Water 11(6): 1207–1226.

 

2018

 

Poniewozik M., Zięba E., Sajnaga E. 2018. Envelope development and variation in Trachelomonas hispida (Euglenophyta). ALGAE 33(4): 305–318.

 

Lenard T., Ejankowski W., Poniewozik M. 2018. Does an increase in water colour affect the lake trophic status and phytoplankton metrics? Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 419: 46.

 

Poniewozik M., Wołowski K., Piątek J. 2018. Trachelomonas volzii vs T. dubia (Euglenophyceae) – one or two separate species? Study on similarities and differences of the species. Phytotaxa 357(1): 1–16.

 

Poniewozik M., Juráň J. 2018. Extremely high diversity of euglenophytes in a small pond in eastern Poland. Plant Ecol. Evol. 151(1): 18–34.

 

2017

 

Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E. 2017. Optimization of in vitro culture conditions for obtaining flax (Linum usitatissimum L. cv. Modran) cell suspension culture. Biotechnologia 98(3):183-188, DOI: 10.5114/bta.2017.70796

 

Luszczki JJ, Patrzylas P, Zagaja M, Andres-Mach M, Zaluska K, Kondrat-Wrobel MW, Szpringer M, Chmielewski J, Florek-Luszczki M. 2017. Effects of arachidonyl-2'-chloroethylamide (ACEA) on the protective action of various antiepileptic drugs in the 6-Hz corneal stimulation model in mice. PLoS One 12: e0183873.

 

2016

 

Zagaja M, Andres-Mach M, Patrzylas P, Pyrka D, Szpringer M, Florek-Łuszczki M, Żółkowska D, Skalicka-Woźniak K, Łuszczki JJ. 2016. Influence of xanthotoxin (8-methoxypsoralen) on the anticonvulsant activity of various novel antiepileptic drugs against maximal electroshock-induced seizures in mice. Fitoterapia 115: 86-91.

 

Popielarska-Konieczna M., Kleszcz I., Kwolek D., Ślesak H., Kozieradzka-Kiszkurno M., Patrzylas P., Spaczyński M, Skórzyńska-Polit E. 2016, Cell wall and biochemical features in morphogenic versus non-morphogenic endosperm-derived calli tissue – revision. Carr. Abstrakty konf. Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress. Praga. 26 – 30 czerwca, T04, ID. 296.

 

Betlej A., Nawłatyna M., Skórzyńska-Polit E. 2016, Wpływ melatoniny na morfogenezę u roślin Phaseolus coccineus (L.) poddanych działaniu Cd. Carr. Abstrakty konf. „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin. 27 czewca – 03 lipca, pp. 181.

 

Patrzylas P., Dąbska M., Carewicz Ł., Skórzyńska-Polit E. 2016, Genotoksyczne działanie jonów miedzi na rośliny Phaseolus coccineus (L.) ujawnione przy użyciu markera ISSR. Carr. Abstrakty konf. „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin. 27 czewca – 03 lipca, pp. 75.

 

Seta-Koselska A., Kęczkowska A., Skórzyńska-Polit E. 2016, Wpływ ekstraktu metylowego kwasu jasmonowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych u lnu Linum usitatissimum (L.). Carr. Abstrakty konf. „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin. 27 czewca – 03 lipca, pp. 191.

 

Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E. 2016, Procesy morfogenetyczne u lnu Linum usitatissimum (L.). Carr. Abstrakty konf. „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin. 27 czewca – 03 lipca, pp. 191.

 

Skórzyńska-Polit E., Kleszcz I., Patrzylas P., Spaczyński M., Ślesak H., Popielarska-Konieczna M. 2016, Identyfikacja LOX oraz SOD w morfogennej i niemorfogennej tkance kalusowej. Carr. Abstrakty konf. „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin. 27 czewca – 03 lipca, pp. 192.

 

Spaczyński M., Furtak A., Skórzyńska-Polit E. 2016, Regeneracja aksamitki rozpierzchłej z eksplantatów liściowych i części węzłowych łodyg. Carr. Abstrakty konf. „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin. 27 czewca – 03 lipca, pp. 192

 

2015

 

Patrzylas P., Żukowska I., Skórzyńska-Polit E. 2015,

Application of inter simple sequence repeat (ISSR marker) to detect genotoxic effect of heavy metals on Phaseolus coccineus (L.). Carr. Abstrakty konf. Plant – the source of research material. Bogucka-Kocka A., Kocki J., Sowa I. (Eds), 4-th International Conference and Workshop, 20-23 Września. Lublin. P-94, pp 165.

 

Spaczyński M., Skórzyńska-Polit E., Sierosławska A., Seta-Koselska A., Patrzylas P. 2015. The cytotoxicity of an extract from rudbeckia roots to CACO-2 cell line Carr. Abstrakty konf. Plant – the source of research material. Bogucka-Kocka A., Kocki J., Sowa I. (Eds), 4-th International Conference and Workshop, 20-23 Września. Lublin. P-114, pp 186.

 

Seta-Koselska A., Koselski M., Skórzyńska-Polit E. 2015,

Optimalization of in vitro culture conditions for the initiation of Linum usitatissimum L. cell suspension culture Carr. Abstrakty konf. Plant – the source of research material. Bogucka-Kocka A., Kocki J., Sowa I. (Eds), 4-th International Conference and Workshop, 20-23 Września. Lublin. P-108, pp 180.

 

Seta-Koselska A., Sierosławska A., Skórzyńska-Polit E. 2015,

Effects of an extract from Linum usitatissimum callus on cell vitality and cytotoxicity in the human intestinal CACO-2 cell line – a preliminary study Carr. Abstrakty konf. Plant – the source of research material. Bogucka-Kocka A., Kocki J., Sowa I. (Eds), 4-th International Conference and Workshop, 20-23 Września. Lublin. P-109, pp 181.

 

Seta-Koselska A., Szczuka E., Spaczyński M., Skorzynska-Polit E. 2015, Activity and localization of lipoxygenase in the ovule of Larix kaempferi (Lamb.) Carr. during megasporogenesis, Plant Growth Regulation DOI 10.1007/s10725-014-9987-8

 

Koselski M., Dziubinska H., Seta-Koselska A., Trebacz K. 2015,

Influence of cytoplasmic Ca2+, Mg2+ and pH on activity of nitrate permeable chennels in the vacuole of the moss Physcomitrella patens Carr. Abstrakty konf. Plant – the source of research material. Bogucka-Kocka A., Kocki J., Sowa I. (Eds), 4-th International Conference and Workshop, 20-23 Września. Lublin. P-68, pp 139.

 

Koselski M., Dziubinska H., Seta-Koselska A., Trebacz K. 2015,

A nitrate-permeable ion channel in the tonoplast of the moss Physcomitrella patens . Planta DOI 10.1007/s00425-015-2250-3

 

2014

 

Seta-Koselska A., Szczuka E., Skórzyńska-Polit E., Domaciuk M., Giełwanowska I. 2014, Roadside larch trees (Larix Mill.) and its female generative organs as a biomonitor of air pollution. Pol. J. Environ. Stud. 23 (3): 867-874

 

Patrzylas P., Seta-Koselska A., Spaczyński M., Betlej A., Skórzyńska-Polit E. 2014 Autofagia u roślin w warunkach stresu Postępy Biologii Komórki 41:445-462.

 

2012

 

Spaczyński M., Seta-Koselska A., Patrzylas P., Betlej A., Skórzyńska-Polit E. 2012. Phytodegradation and biodegradation in rhizosphere as efficient methods of reclamation of soil contaminated by organic chemicals (a review). [w] Acta Agrophysica 2012 Vol. 19(1): 155-169.

 

2011

 

 Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E., Betlej A., Patrzylas P., Spaczyński M. 2011. Pochodne kwasu jasmonowego w terapii przeciwnowotworowej. [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J Barciszewski (eds). T. XXVI. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 515-531.

 

Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E., Betlej A., Patrzylas P., Spaczyński M. 2011. Rola lipoksygenazy w technologii żywności, przemyśle i medycynie Carr. Abstrakty Konf. Biotechnologia szanse i zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16-17 czerwca 2011, pp. 1.7.

 

Spaczyński M., Seta-Koselska A., Patrzylas P., Betlej A., Skórzyńska-Polit E. 2011. Fitoremediacja i biodegradacja w ryzosferze jako skuteczne metody rekultywacji gruntów skażonych związkami organicznymi Carr. Abstrakty Konf. Biotechnologia szanse i zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16-17 czerwca 2011, pp. 2.4.

 

Betlej A., Grzywna M., Kądzioła E., Patrzylas P., Spaczyński M., Skórzyńska-Polit E. 2011. Melatonina – regulator wzrostu u roślin wyższych Carr. Abstrakty Konf. Biotechnologia szanse i zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16-17 czerwca 2011, pp. P 4.

 

Patrzylas P., Włodarz K., Horodecka W., Betlej A., Spaczyński M., Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E. 2011. Programowana śmierć komórki czy nekroza – co zachodzi w liściach Phaseolus coccineus (Lamb.) pod wpływem Cd? Carr. Abstrakty Konf. Biotechnologia szanse i zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16-17 czerwca 2011, pp. P11.

 

 2010

 

 Patrzylas P., Skórzyńska-Polit E. 2010. Programowana śmierć komórek roślinnych jako efekt działania czynników stresowych. [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J Barciszewski (eds). T. XXIV. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 281-315.

 

Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E. 2010. Metabolizm wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych w szlaku lipooksygenazowym u roślin wyższych. [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J Barciszewski (eds). T. XXIV. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 517-537.

 

Skórzyńska-Polit E., Drążkiewicz M., Krupa Z. 2010. Lipid peroxidation, anthocyanin content and activity of glutathione-S-transferase in Arabidopsis thaliana under Cd and Cu stress. Acta Physiol. Plant., 32:169-175.

  

Drążkiewicz M., Skórzyńska-Polit E., Krupa Z. 2010. Effect of BSO-supplemented heavy metals on antioxidant enzymes in Arabidopsis thaliana. Ecotoxicol. Environ. Saf. 73: 1362-1369.

  

Seta A., Szczuka E., Skórzyńska-Polit E., Nowosad M. 2010. Zaburzenie w rozwoju żeńskich organów generatywnych modrzewia japońskiego Larix kaempferi (Lamb.) Carr. Abstrakty Konf. Jubileuszowej z okazji 25 lecia WNP Uniwersytetu Szczecińskiego, 23-25 września 2010.

 

 2009

 

 Skórzyńska-Polit E. 2009. The apoplast -external barrier of plant cell to biotic and abiotic stress (in above -ground part of plant) [in] Compartmentation of responses to stress in higher plants, true or false. Maksymiec W. (Ed.), Transworld Research Network, ISBN: 978-81-7895-422-6, pp. 1-18.

 

Skórzyńska-Polit E. 2009. Lipoksygenaza roślinna – enzym użyteczny w biotechnologii? [w] Na pograniczu chemii i Biologii, tom XXII. Koroniak H., Barciszewski J. (Eds.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 177-193.

 

Seta A., Skórzyńska-Polit E., Szczuka E., Giełwanowska I. 2009. Lipoksygenaza w komórkach roślinnych – budowa i funkcja. Post. Biol. Kom., 36 (supl.): 1-15.

 

Szczuka E., Seta A., Maksymiec W., Skórzyńska-Polit E., Giełwanowska I. 2009. Lipoxygenase in the cell walls of cells of different plant organs. The proceedings of the conference on The Challenges of Contemporary Cell Biology, Molecular Genetics, System Biology, Bioinformatics. Łódź - 2009, 20 – 21 kwietnia, pp. 39-40.

 

Patrzylas P., Pawlikowska-Pawlęga B., Jakubowicz-Gil J., Skórzyńska-Polit E. 2009. Occurance of poly(ADP-ribose) polymerase in Phaseolus coccineus (Lamb.) plants exposed to cadmium. Abst. 4Th conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, September 21-25, Kraków Poland. Acta Biol. Cracoviensia 51 (supp. 2), pp. 63.

 2008

 

Seta A., Szczuka E., Pawelec M., Skórzyńska-Polit E., Giełwanowska I., Domaciuk M. 2008. Localization of lipoxygenase in the cells of the young omule of Larix kaempferri (Lamb.) Carr. Sowremennyj naucznyj wiestnik. Seria: biołogia, medicina, chimia 27: 36-45.

 

Seta A., Szczuka E., Pawelec M., Skórzyńska-Polit E., Giełwanowska I., Domaciuk M. 2008. Localization of lipoxygenase in the cells of the young omule of Larix kaempferri (Lamb.) Carr. Materiały IV Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji – Perspektywiczne opracowanie nauki i techniki – 2008, 07-15 listopada, Przemyśl, vol.11 pp. 15-24.

Autor: Mariusz Spaczyński
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2023, godz. 13:57 - Paweł Patrzylas