Katedra Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej

 

W ramach działania Katedry Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzone były, pod kierunkiem ks. S. Kulpaczyńskiego badania (także empiryczne) w różnych środowiskach szkolnych i parafialnych w następujących obszarach: Eucharystia w świadomości dzieci i młodzieży; obraz katechety retrospektywny, aktualny i postulatywny; ocenianie na lekcjach religii; wzory osobowe w katechezie; zadania domowe itp. Wiele badań poświęconych zostało kwestiom metodycznym nauczania religii, a także analizie podręczników do nauczania religii w różnych aspektach treściowych. Z kolei ks. dr hab. P. Mąkosa prowadzi badania z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu religii, katechezy młodzieży, aspektów prawnych nauczania religii w polskim systemie oświaty, a także koncepcji edukacji religijnej w Europie i Ameryce Północnej.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2011, godz. 15:49 - Paweł Mąkosa