Katedra Kultury Przestrzeni funkcjonowała od 2010 do 30 września 2018 roku. Wieloletnim kierownikiem katedry był dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL. Obszarem jej zainteresowań było projektowanie przestrzeni krajobrazowych i lokalnych, z uwzględnieniem wartości kulturowych występujących w danym obszarze i wzajemnie na siebie oddziaływających. Dominującym był aspekt wizualny, jako podstawowy czynnik oddziaływający i integrujący wielostronność pojęcia kultury przestrzeni oraz badania istniejących powiązań i kreowanie nowych.

 

 

O kulturze przestrzeni mówi się że:

 - jest rezultatem hierarchii wartości dostrzeganej przez człowieka w otoczeniu naturalnym,  według której kształtuje otaczającą go przestrzeń,

 

- dąży do uświadamiania i rozwoju u człowieka potrzeb wyższych i harmonijnego ich współistnienia z potrzebami bytowymi,

 

- odnosi się do znaków pozostawianych przez człowieka w przestrzeni i do relacji nawiązywanych poprzez różne jej elementy... takie jak sacrum, podziw dla piękna, ładu przestrzennego i dobra, szacunku dla dziedzictwa, czy troski o drugiego człowieka,

 

- w krajobrazie potrafi reprezentować wartości : poznawcze, estetyczne, sakralne, artystyczne, historyczne, symboliczne, psychologiczne, społeczne, zabytkowe, krajobrazowe, energetyczne, ekonomiczne, narodowe, lokalne... jako wartość sumaryczna, lub jej poszczególne aspekty,

 

- Genius Loci wynika z tych wartości i jest swoistym fenomenem.

 

widok zimowy z Wydziału M-P KUL
widok zimowy z Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gry edukacyjne - projektowanie miasta gry edukacyjne - projektowanie miasta gry edukacyjne - GO
gry edukacyjne - projektowanie miasta    

 

Autor: Sławomir Kolo
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2019, godz. 14:25 - Magdalena Lubiarz