abiela_102

Prof. dr hab. Adam Biela


Kierownik Zakładu Psychologii Organizacji i Zarządzania w Instytucie Psychologii KUL

Kierownik Katedry Analizy Decyzyjnej w Instytucie Zarządzania i Marketingu KUL

 

W 1970 ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1973, również na tej uczelni, uzyskał stopień doktora. Studia specjalistyczne w zakresie analizy decyzyjnej odbył na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor w 1975/76 oraz w Decision Research w Eugene, Oregon w 1982/83. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Fulbrighta w USA oraz Fundacji Humboldta w Niemczech. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie psychologii eksperymentalnej i przemysłowej uzyskał w 1980, w 1992 zaś - tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1993-98 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. Kierował Katedrą Analizy Decyzyjnej oraz Zakładem Psychologii Przemysłowej na tej uczelni. Jest autorem nowatorskich prac z zakresu psychologii, filozofii i ekonomii. W latach 1993-98, przez dwie kadencje, był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych. Jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych "Własność i Gospodarność". Należy do NSZZ "Solidarność", był członkiem jej władz uczelnianych na KUL. Jest założycielem oraz przewodniczącym Fundacji Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego, która przyczyniła się do powstania wielu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych oraz organizacji samopomocowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych (m.in. stowarzyszenie LOS).

W latach 1997-2007 był najpierw posłem na Sejm RP III kadencji z ramienia AWS, zaś następnie senatorem RP V i VI kadencji Senatu. W latach 2004-2005 był najpierw obserwatorem w Parlamencie Europejskim, a następnie wraz z datą wejścia Polski do UE aż do ukonstytuowania się nowego Parlamentu Europejskiego - był euro deputowanym (zainicjował w tym okresie robocza grupę parlamentarną FAMILY IN EUROPE).

Jest żonaty. Jego małżonka dr hab. Dorota Kornas-Biela jest pracownikiem naukowym KUL. Mają troje dzieci, którzy ukończyli już studia, a dwoje z nich ma już założone swoje rodziny. Doczekał się już dwóch wnuczków i czterech wnuczek.

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2012, godz. 11:13 - Piotr Mamcarz