Aktualności

Konferencja „Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej”, która odbędzie się 10 listopada 2017 r. o godz. 9.30 w budynku Collegium Iuridicum (ul. Spokojna 1).

 

W zeszłym roku obchodziliśmy 70-tą rocznicę wprowadzenia świeckiej rejestracji stanu cywilnego w Polsce, dla uczczenia której Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie zorganizowało ogólnopolską konferencję jubileuszową podsumowującą bogaty dorobek rejestracji stanu cywilnego. Chcąc stworzyć tradycję corocznych spotkań, podczas których możliwym będzie wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnych problemów i wyzwań stawianych w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego, zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej konferencji, która zostanie poświęcona podsumowaniu funkcjonowania urzędów stanu cywilnego po wejściu w życie nowych przepisów ustawy Prawo aktach stanu cywilnego oraz omówieniu aktualnych problemów w stosowaniu dotychczasowych przepisów z zakresu rejestracji stanu cywilnego w kontekście ich zmiany w ramach przeprowadzanej w 2018 r. analizy ex-post. Prócz powyższych zagadnień chcielibyśmy Państwu zaprezentować także m. in. wybrane zagadnienia zamieszczone w mającym wejść w życie w maju 2018 r. unijnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz prawa rodzinnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

 

Program