2022

Słodkowska A., Mroczka R., Marzec P., Szapowicz A., Kubiński K., Masłyk M. 2022. Characteristics of hydroxyapatite’s surface layers deposited on nitinol as potential base for polymeric drug carriers. V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17 września 2022. Poster

 

Ładniak A., Jurak M., Szafran K., Przykaza K., Wiącek A.E. 2022. Influence of chitosan/hyaluronic acid/TiO2 dispersion on the structure of DOPC membranes, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17 września 2022. Poster

 

Sadok I., Staniszewska M., 2022, Analityczne aspekty ilościowego oznaczania metabolitów szlaku kinureninowego w płynach ustrojowych człowieka, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17 września 2022.

 

Ożga K., Sadok I., Gęca K., Rawicz-Pruszyński K., Mlak R., Polkowski W., Staniszewska M., 2022, Związane z białkami oraz wolne metabolity tryptofanu jako nowe markery raka żołądka, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17 września 2022. Poster

 

Łopucki R., Jach M.E., Sadok I., Michalak K., Kłos M., Kubiński K., Kitowski I., Bednarz Ł, Masłyk M., 2022, Monitoring występowania antybiotykoopornych szczepów bakterii w populacjach dzikich ptaków, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17 września 2022. Poster

 

Sadok I., Łopucki R., Ożga K., 2022, Zmiany poziomu markerów stresu we włosach u osób z łagodnym przebiegiem COVID-19, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17 września 2022. Poster

 

Krzyszczak A., Czech B., 2022, Toksyczność pozostałości leków przeciwwirusowych w próbkach ścieków oczyszczonych różnymi metodami, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17 września 2022. Poster

 

Krzyszczak A., Czech B., 2022, Sorpcja leków przeciwwirusowych na biowęglach, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17 września 2022. Poster

 

Sadok I., Tyszczuk-Rotko K., Mroczka R., Staniszewska M., 2022, Elektrochemiczna detekcja metabolitów szlaku kinureninowego – zalety, wyzwania i perspektywy, 64 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Lublin 11-16 września 2022.

 

Sadok I., Ożga K., Staniszewska M., 2022, Zastosowanie spektrometrii mas w analizie białek modyfikowanych MAGE, 64 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Lublin 11-16 września 2022. Poster

 

Krzyszczak A., Czech B., Sadok I., 2022, Aspekty analityczne ilościowego oznaczania związków per- i polifluoroalkilowych - ważnych zanieczyszczeń środowiskowych, X Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł- lubelskie spotkania studenckie”, Lublin 27 czerwca 2022. Poster

2021

Gęca K., Rawicz-Pruszyński K., Mlak R., Sadok I., Polkowski W.P., Staniszewska M., 2021, Kinurenina i kwas antranilowy w płynie otrzewnowym jako nowe biomarkery u chorych na zaawansowanego raka żołądka, V Kongres Onkologii Polskiej, Wrocław 20-23 października 2021. Poster

 

Szmagara A., Krzyszczak A., Jastrzębki A., 2021, Miody: do wyboru do koloru. Porównanie spektrofotometrycznych metod oznaczania barwy miodu, VIII Ogólnopolska konferencja naukowa „Innowacje w praktyce”, 14 października 2021. Poster (on-line)

 

Kozak J., Tyszczuk-Rotko K., Sztanke M., Sztanke K., Sadok I., 2021, Determination of promising anticancer agent candidate using screen-printed carbon sensor modified with carbon nanofibers, 3rd International Workshop on Functional Nanostructured Materials, Kraków 6-8 października 2021. Poster

2020

Szmagara A., Krzyszczak A., Vishniavetskaya H., 2020, Wykorzystanie metod spektrofotometrycznych do charakterystyki miodu, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Green Week 2020: Nowy początek dla ludzkości i natury”, Lublin 21 października 2020. Poster

Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2022, godz. 21:58 - Rafał Łopucki