Współpraca zagraniczna

 • Max Planck Institute of Biochemistry, Department of Proteomics and Signal Transduction, Martinsried, Niemcy
 • Deakin Univeristy w Geelong, Institute for Frontier Materials, Australia,
 • Institut für Chemie, Technische Universität Berlin, Niemcy,
 • Iran University of Science & Technology, Department of Chemistry

Współpraca krajowa

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Katedra Nauk Biomedycznych

Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych

Katedra Biochemii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Chemii:

Katedra Chemii Analitycznej

Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej

Katedra Chemii Polimerów

Katedra Zjawisk Międzyfazowych

Wydział Biologii i Biotechnologii:

Katedra Genetyki i Mikrobiologii

 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Chemii, Zakład Chemii Medycznej
 • Narodowy Instytut Leków
 • Uniwersytet Medyczny w Warszawie
  Wydział Farmaceutyczny

 

 

Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2023, godz. 09:26 - Emil Zięba