Koło Naukowe Kanonistów

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ma zaszczyt zaprosić na Konferencję naukową

pt. Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL

która odbędzie się w dniu 17 marca 2010 r. w sali C-101

 

PROGRAM

I panel: Działalność Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1945-1989

Prowadzenie: Ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz

Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL

 

9.00 Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości

- Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan WPPKiA KUL

- Ks. dr Adam Kaczor, Kurator KNK KUL

- Paweł Rogalski, Prezes KNK KUL

 

9.15 Sytuacja prawna Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej

Ks. mgr lic. Piotr Wierzbicki, KUL

 

9.45 Wybrane problemy w realizacji misji Kościoła w Polsce

Ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński, UKSW

 

10.15 Represje wobec duchowieństwa katolickiego

Ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC

 

10.45-11.00 przerwa kawowa

 

11.00 Pomoc Kościoła Katolickiego niezależnym związkom zawodowym

dr Kazimierz Michał Ujazdowski, poseł Polska Plus

 

11.30 Wybrane zagadnienia prawnokanoniczne w działalności "księży patriotów"

dr Jacek Żurek, IPN

 

12.00 Represje władz komunistycznych wobec bernardynów (w latach 1950-1956)

przykładem zwalczania zakonów męskich w Polsce

Ks. dr Oktawian Roman Jusiak OFM

 

12.30-13.30 przerwa obiadowa

 

II panel: Stolica Apostolska wobec sytuacji Kościoła w PRL

Prowadzenie: Ks. dr Adam Kaczor

Kurator Koła Naukowego Kanonistów KUL

 

13.30 Stolica Apostolska a władze komunistyczne

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, KUL

 

14.00 Kontakty Solidarności ze Stolicą Apostolską ( w dokumentach archiwum Konferencji Episkopatu Polski)

Ks. dr Krzysztof Mikołajczuk, KUL

Kierownik Biura Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski

 

14.30 Władze komunistyczne w Polsce wobec Stolicy Apostolskiej

Marian Piłka, publicysta

 

15.00 zamknięcie obrad

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2010, godz. 15:32 - Marta Ordon