2016

 • Otwarte Seminarium Naukowe "Topika Zagłady" (Katowice, 3-4.03.2106 r.) – referat: Topika Zagłady w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży
 • Children's Literature and the Book. The Child and the Book International Conference (Wrocław, 19-21.05.2016) – referat: Children’s folklore in Chwilka Dzieci i Młodzieży (1925–1937).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością  w literaturze dla dzieci i młodzieży" (Katowice, 24-25.11.2016 r.) – referat: Podróżnik w krainie Elojów. O strategiach przekazywania historii w „Arce czasu” Marcina Szczygielskiego”. 

2015

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Забутий континент. Штетли Волині. Історія, культура, особистості, перспективи розвитку туризму" (Równe, 20.03.2015 r.) - referat Księgi pamięci wołyńskich miasteczek w projekcie "Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej";
 • YOUNG SCHOLARS’ CONFERENCE 2014-2015 in Russian and East European Studies (Beer-Szewa, 1.06.2015 r.) – referat Zionism in the Jewish Periodical for Children on the basis of Lviv’s “The Children’s and Youth’s Moment” (1925-1937).
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesna literatura żydowska w językach nieżydowskich - genealogie pisarskie” (Toruń, 29-30.06.2015) – referat: Polsko-żydowska literatura dla dzieci. Prolegomena do badań;
 • II Kongres Dydaktyki Polonistycznej (Katowice, 18-21.11.2015) – referat: Z refleksji Izydory Dąmbskiej o nauczaniu logiki na lekcjach języka polskiego (przygotowany z dr Anną Marią Karczewską). 

2014

 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży - biografie (Opole, 20-21.03.2014 r.) - referat: "Z życia wielkich ludzi" - biografie na łamach wybranych polsko-żydowskich czasopism dla dzieci i młodzieży.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich (Kraków, 29.09.2014 - 1.10.2014 r.) - referat: Literatura dla dzieci jako medium tradycji żydowskiej. O "Złotej legendzie żydowskiej" Zygmunta Sens-Taubesa (Szem-Toba).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś" (Zamość, 18-20.11.2014 r.) - referat: "Nasza Jutrzenka" jako przykład asymilacyjnego przekazu dla dzieci żydowskich.

2012

 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Stare" i "nowe" - czasopisma dla dzieci i młodzieży (Pokrzywna, 19-20.04.2012 r.) - referat: "Z naszych dawnych dziejów" - historia i kultura zydowska na łamach "Chwilki Dzieci i Młodzieży" (1925-1937).
 • Krakowska Konferencja Judaistyczna (Kraków, 12.05.2012 r.) - referat: Syjonistyczne inspiracje w międzywojennym czasopiśmie dla dzieci i młodzieży żydowskiej - "Chwilka Dzieci i Młodzieży" (1925-1937).
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Baśń we współczesnej kulturze (Kalisz, 24-25.05.2012 r.) - referat: "Najdroższa dla Was... bajka". Baśnie i bajki dla dzieci żydowskich w "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937).
 • Konfrencja naukowa Dziecko żydowskie (Zamość, 16-17.10.2012) - referat: "Wieczór cudów". O twórczości Maurycego Szymla dla dzieci.

2011

 • Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Żydowski obraz Polski. Raj czy piekło? (organizatorzy Instytut Kultury Europejskiej UAM Poznań) (Gniezno 18 - 19 stycznia 2011 r.) - referat: I było cicho, biało, dziecinnie i szczęśliwie. Polska w twórczości Andy Eker.
 • Seminarium naukowe z cyklu Badania i polityka edukacyjna "Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej" zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie (8–9 marca 2011 r.) - uczestnictwo.
 • Otwarte seminarium doktoranckie Analiza i interpretacja tekstów kultury w szkole (7 lipca 2011 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą) - referat: Literatura dla dzieci i młodzieży a tożsamość kulturowa odbiorcy.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji. W setną rocznicę urodzin Czesława Miłosza (organizatorzy: Katedra Wczesnej Edukacji Uniwersytetu Szczecińskiego) (Międzyzdroje, 15-16 września 2011 r.) - referat: Poezja jako nośnik wartości w międzywojennym czasopiśmie dla dzieci żydowskich. "Chwilka Dzieci i Młodzieży" (1925-1937).
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań (Katowice, 17-18 listopada 2011 r.) - referat: Źródła topiczne polsko-żydowskiej literatury dla dzieci i młodzieży publikowanej w "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937).

 2010

 2009

 2008

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2017, godz. 09:46 - Agnieszka Karczewska