Prosimy o zapoznanie się z informacją o konkursie na najlepszą rozprawę doktorską, organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne i redakcję „Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego”. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu prawa gospodarczego oraz promocję szczególnie uzdolnionych autorów rozpraw doktorskich.

Uczestnikami konkursu mogą być:  wszystkie osoby, które obroniły rozprawy doktorskie na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Do konkursu można zgłosić pracę doktorską dotyczącą zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, autorskiego, bankowego, finansowego i administracyjnego. Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego lub przesłać pocztą do 31.01.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.03.2023 r.

Nagrodą w konkursie jest: za zajęcie pierwszego miejsca – wydanie pracy w formie książki albo nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł i publikacja artykułu w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”; za zajęcie drugiego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł i publikacja artykułu w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego  (www.pwe.com.pl) w zakładce „Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską PUG”.

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/o-czasopismie/konkurs-na-najlepsza-prace

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2022, godz. 11:27 - Adam Jankowski