Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

ul. Konstantynów 1 H; 20-708 Lublin

 

tel. (081) 445 45 52, 445 45 51, 445 45 24, 445 45 53, 445 45 63, 445 46 10, 445 46 67, 445 46 90, 445 45 50
fax (081) 445 45 51

 

e-mail: wnsz [at] kul.pl

 

e-mail dla kandydatów na studia: rekrutacjawnsz@kul.pl

 

 

 

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2020, godz. 15:05 - Ewa Pajdowska