Zgromadzenie Wydziałowe w dniu 16 stycznia 2020 r.wybrało

ks. dr. hab. Jacka Łapińskiego, prof. KUL

na Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

 

 

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit

 

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, godz. 10.00-11.00

piątek, godz. 12.00-13.00

pokój WMP-312

 

tel. +48 81 454-54-15

 

email: eskorzynska@kul.lublin.pl

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2020, godz. 15:47 - Ewa Pajdowska