Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL został utworzony z dniem 1 grudnia 2019 r. poprzez połączenie dwóch Wydziałów:

  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku,
  • Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu,

działających w KUL w latach 2013-2019. Powyższe Wydziały powstały w wyniku podziału Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, działającego w KUL w latach 1998-2013.

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy został utworzony w oparciu o dwa powołane na Wydziale Filozofii KUL kierunki studiów: ochrona środowiska (w 1992 r.) i matematyka ze specjalnością informatyczną (w 1996 r.). W okresie działania Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego powstały kolejne kierunki studiów: w 1999 r. na kierunku ochrona środowiska utworzono specjalność kształtowanie krajobrazu, która w 2002 r. została przekształcona w odrębny kierunek studiów: architektura krajobrazu, od 2002 r. rozpoczęto kształcenie na kierunku informatyka, od 2009 r. - na kierunku biotechnologia, a od 2011 r. - na kierunku gospodarka przestrzenna.

 

Aktualnie na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu prowadzone jest kształcenie na następujących kierunkach studiów:

 

Strukturę Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu tworzą:

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2022, godz. 09:21 - Ewa Pajdowska