Zgodnie z zarządzeniem Rektora KUL w sprawie ustalenia kompetencji jednostek realizujących w zakresie poszczególnych grup dostaw, usług i/lub robót budowlanych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu jest realizatorem następujących zadań w zakresie dostaw i usług:

 

Dostawy:
aparatury laboratoryjnej, sprzętu optycznego i precyzyjnego;
materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu laboratoryjnego;
sprzętu medycznego i ratowniczego;
gazów laboratoryjnych;
inwentarza żywego na potrzeby badań naukowych;

leków i produktów farmaceutycznych dla celów naukowych i dydaktycznych;
materiałów biologicznych;
materiałów radioaktywnych;
odczynników chemicznych;
szczepów referencyjnych bakterii i innych drobnoustrojów;
wyposażenia laboratoriów;
artykułów higienicznych i kosmetycznych na potrzeby kierunków medycznych;
naczyń i akcesoriów laboratoryjnych;
odzieży i galanterii medycznej, obuwia i środków ochrony osobistej (medycznej);
środków medycznych;
flory, fauny i innych materiałów biologicznych;
metali szlachetnych i produktów pochodnych;
naczyń i akcesoriów medycznych.


Usługi:
naprawy, konserwacji i serwisu aparatury i wyposażenia laboratoriów;
opieki weterynaryjnej nad zwierzętami laboratoryjnymi;
w zakresie badań laboratoryjnych;
utylizacji odpadów medycznych, laboratoryjnych i chemicznych;
dzierżawy butli gazowych.

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021, godz. 13:57 - Anita Marszelewska