Zgodnie z zarządzeniem Rektora KUL w sprawie ustalenia kompetencji jednostek realizujących w zakresie poszczególnych grup dostaw, usług i/lub robót budowlanych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu jest realizatorem następujących zadań w zakresie dostaw i usług:

 

Dostawy:

 • aparatury laboratoryjnej;

 • wyposażenia laboratoriów;

 • gazów laboratoryjnych;

 • materiałów laboratoryjnych;

 • drobnego sprzętu laboratoryjnego (szkło laboratoryjne);

 • odczynników chemicznych;

 • materiałów biologicznych;

 • leków dla celów naukowych;
 • inwentarza żywego na potrzeby badań naukowych;

 • szczepów referencyjnych bakterii i innych drobnoustrojów;

Usługi:

 • konserwacji i serwisu aparatury i wyposażenia laboratoriów;

 • opieki Weterynaryjnej nad zwierzętami laboratoryjnymi;

 • w zakresie badań laboratoryjnych.

 

 

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2020, godz. 11:55 - Anita Marszelewska