dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL, dziekan – przewodniczący,

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prodziekan,

dr hab. Magdalena Lubiarz

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

dr Zbigniew Kędzierski,

dr Kinga Kulczycka,

dr Radosław Mencfel,

dr Andrzej Michalski,

dr Marcin Płonkowski,

dr Dorota Pylak,

dr Joanna Renda,

lic. Anna Siara – przedstawiciel studentów kierunków realizowanych w Instytucie Nauk Biologicznych,

Radosław Gryczan – przedstawiciel studentów kierunków realizowanych w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2020, godz. 18:07 - Ewa Pajdowska