Dziekan Wydziału:

Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL – przewodniczący

 

Prodziekan Wydziału:

Dr hab. Magdalena Lubiarz - zastępca przewodniczącego

 

Dyrektor Instytutu:

Dr Marcin Płonkowski - p.o. Dyrektor Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 

Przedstawiciel Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji:

Dr Dorota Bis

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

Dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

Dr Krzysztof Bartyzel

Dr Grzegorz Dymek

Dr Joanna Renda

Dr inż. Piotr Szkołut

 

Przedstawiciele studentów:

Katarzyna Kosińska

Wiktor Kościuk

Monika Rzeźnik

Aleksandra Szydło

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2019, godz. 04:51 - Ewa Pajdowska