A

mgr inż. Paweł Adamiec, asystent (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu IMIiAK)

B

dr hab. inż. Andrea Baier, adiunkt (Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii INB)

dr Artur Banach, adiunkt (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów INB)

dr Krzysztof Bartyzel, adiunkt (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

dr Urszula Bojakowska-Komsta, adiunkt dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr Anna Borówka, adiunkt (Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii INB)

mgr Krzysztof Buszowski, asystent dydaktyczny (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

C

dr Jolanta Celej-Szuster, adiunkt dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr Beata Chilimoniuk, adiunkt dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

mgr Teresa Chmiel, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Aliaksandr Chychuryn, adiunkt (Katedra Modelowania Matematycznego IMIiAK)

mgr Małgorzata Cybula-Misiurek, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr Katarzyna Czarnek, adiunkt (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr Paweł Czubak, adiunkt badawczy (Katedra Biologii Molekulaernej INB)

D

prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski - etat dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Oleh Demchuk, prof. KUL (Katedra Chemii INB - Laboratorium Nowoczesnej Syntezy i Technologii Chemicznej Substancji Aktywnych Farmaceutycznie)

dr Iwona Dębińska, adiunkt (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Lidiya Dubis, prof KUL (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu IMIiAK)

dr hab. Zoia Duriagina, adiunkt (Katedra Inżynierii Materiałowej INIT)

dr Grzegorz Dymek, adiunkt dydaktyczny (Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki IMIiAK)

F

mgr Małgorzata Fedor, asystent (Katedra Analizy Matematycznej IMIiAK)

G

mgr Agnieszka Gdula, asystent dydaktyczny (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

dr Wiesław Główczyński, adiunkt dydaktyczny (Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki IMIiAK)

dr hab. Hieronim Golczyk, prof. KUL (Katedra Biologii Molekularnej INB)

dr Weronika Goraj, adiunkt (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów INB)

mgr Kamila Górka, asystent (Katedra Biologii Molekularnej INB)

mgr inż. Andrzej Górski, starszy specjalista badawczo-techniczny (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów INB)

mgr Barbara Grabowska, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

mgr Katarzyna Grąz, asystent (Katedra Inżynierii Materiałowej INIT)

mgr Magdalena Greszta, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr Armen Grigoryan, adiunkt dydaktyczny (Katedra Analizy Matematycznej IMIiAK)

dr hab. Cezary Grochowski, prof. KUL - etat badawczy (Instytut Nauk o Zdrowiu)

mgr Anna Gronba-Chyła, adiunkt (Katedra Inżynierii Środowiska INIT)

H

dr Michał Horodelski, adjunkt dydaktyczny (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

I

dr Anna Irzmańska-Hudziak, adiunkt dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

 

J

 

dr Monika Jach, adiunkt (Katedra Biologii Molekularnej INB)

dr Kamil Janeczek, adiunkt dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr Monika Janeczko, adiunkt (Katedra Biologii Molekularnej INB)

mgr inż. Wojciech Januszczyk, asystent dydaktyczny (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu IMIiAK)

mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak, asystent (Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki IMIiAK)

mgr Ilona Jonik, starszy referent techniczny (Katedra Chemii INB - Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii)

mgr Sara Jurczyk-Zielińska, asystent dydaktyczny (Katedra Sztucznej Inteligencji IMIiAK)

mgr inż. Kamil Jurczyk-Zieliński, asystent dydaktyczny (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

K

mgr Jan Kachaniuk, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr inż. Jan Kamiński, asystent (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu IMIiAK)

dr Joanna Kapusta, adiunkt (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

mgr Agnieszka Karczewska, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

mgr Małgorzata Karczmarczyk, starszy referent techniczny (Katedra Chemii INB - Laboratorium Nowoczesnej Syntezy i Technologii Chemicznej Substancji Aktywnych

dr inż. Katarzyna Karczmarz, asystent (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu IMIiAK)

dr Kinga Kasperkiewicz, adiunkt (Katedra Chemii INB - Laboratorium Nowoczesnej Syntezy i Technologii Chemicznej Substancji Aktywnych Farmaceutycznie)

dr Waldemar Kazimierczak, adiunkt badawczy (Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych INB - Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN)

mgr Krystyna Kiersztyn, asystent (Katedra Modelowania Matematycznego IMIiAK)

dr Marta Kłos, asystent (Katedra Biologii Molekularnej INB)

dr Elżbieta Kochanowicz, asystent (Katedra Biologii Molekularnej INB)

mgr Piotr Kociuba, asystent (Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu IMIiAK)

dr hab. Ihor Korol, adiunkt dydaktyczny (Katedra Analizy Matematycznej IMIiAK)

mgr Małgorzata Kowalczyk, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL (Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu IMIiAK)

dr hab. Ryszard Kozera adiunkt dydaktyczny (Katedra Sztucznej Inteligencji IMIiAK)

dr Beata Kraska, asystent (Katedra Analizy Matematycznej IMIiAK)

dr Grzegorz Krawczyk, adiunkt (Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu IMIiAK)

mgr Anna Kruczyńska, asystent badawczy (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów INB)

mgr Agnieszka Krzyszczak, specjalista badawczo-techniczny (Katedra Chemii INB - Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych)

dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL (Katedra Biologii Molekularnej INB)

dr Kinga Kulczycka, adiunkt (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr inż. Piotr Kulesza, adiunkt (Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu IMIiAK)

dr inż. Agnieszka Kułak, adiunkt (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu IMIiAK)

dr Agnieszka Kuźniar, adiunkt (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów INB)

dr Paweł Kwaśnicki, adiunkt (Katedra Inżynierii Materiałowej INIT)

L

o. mgr Jakub Lasyk, asystent dydaktyczny (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

dr Tomasz Lenard, adiunkt (Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii INB)

dr Magdalena Lis, asystent badawczy (Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych INB - Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN)

mgr Elżbieta Litkowiec, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr inż. Rafał Lizut, adiunkt (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL (Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu IMIiAK)

Ł

mgr Agata Ładniakasystent badawczy (Katedra Chemii INB - Laboratorium Optyki Rentgenowskiej)

dr Mirosław Łańcut, adiunkt (Centrum Badań Eksperymentalnych INB)

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL (Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu IMIiAK)

dr Rafał Łopucki, adiunkt badawczy (Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych INB)

M

prof. dr hab. Ryszard Maciejewski - etat badawczy (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, adiunkt (Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu IMIiAK)

mgr Ewa Mańdziuk, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

mgr Zofia Marek, asystent dydaktyczny (Katedra Sztucznej Inteligencji IMIiAK)

mgr Aleksandra Martyna, główny specjalista badawczo-techniczny (Katedra Biologii Molekularnej INB)

dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL (Katedra Biologii Molekularnej INB)

prof. dr hab. Piotr Matus (Katedra Modelowania Matematycznego IMIiAK)

prof. dr hab. Anatoliy Melnyk (Katedra Sztucznej Inteligencji IMIiAK)

dr Viktor Melnyk, prof. KUL (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

dr Anna Mełges, adiunkt dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr Radosław Mencfel, adiunkt dydaktyczny (Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii INB)

mgr Damian Michalak, asystent dydaktyczny (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

dr inż. Magdalena Michalak-Tomczyk, asystent dydaktyczny (Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii INB)

dr Andrzej Michalski, adiunkt dydaktyczny (Katedra Analizy Matematycznej IMIiAK)

dr Robert Mroczka, adiunkt badawczy (Katedra Chemii INB - Laboratorium Optyki Rentgenowskiej)

N

dr Beata Nakonieczna, adiunkt dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

mgr Łukasz Nizioł, asystent dydaktyczny (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

dr Małgorzata Nowak-Kępczyk, adiunkt (Katedra Modelowania Matematycznego IMIiAK)

O

mgr Bożena Ostrowska, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

P

mgr Maciej Parol, asystent (Katedra Analizy Matematycznej IMIiAK)

dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL (Katedra Analizy Matematycznej IMIiAK)

dr Paweł Patrzylas, asystent (Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin INB)

prof. dr hab. Kajetan Perzanowski - etat badawczy (Instytut Nauk Biologicznych)

dr Marcin Płonkowski, adiunkt dydaktyczny (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

mgr Marcin Płoński, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr Małgorzata Poniewozik, adiunkt (Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin INB)

dr Volodymyr Popovych, adiunkt dydaktyczny (Katedra Inżynierii Materiałowej INIT)

dr Kamil Powroźnik, asystent dydaktyczny(Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki IMIiAK)

mgr Dorota Pukacz, asystent dydaktyczny (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

dr Dorota Pylak, adiunkt dydaktyczny (Katedra Modelowania Matematycznego IMIiAK)

R

mgr Marta Rachel, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr Joanna Renda, adiunkt (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu IMIiAK)

mgr Aneta Ruszniak, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

mgr Lidia Ruta, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL (Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii INB)

S

mgr Bruno Sadok, asystent dydaktyczny (Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki IMIiAK)

dr Ilona Sadok, adiunkt badawczy (Katedra Chemii INB - Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii)

dr Ewa Sajnaga, adiunkt badawczy (Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych INB - Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN) 

dr Aleksandra Seta-Koselska, adiunkt - urlop (Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin INB)

dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL, (Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii INB)

dr Yevheniia Siumka, adiunkt badawczy (Katedra Chemii - INB - Laboratorium Nowoczesnej Syntezy i Technologii Chemicznej Substancji Aktywnych Farmaceutycznie)

dr Marcin Skowronek, adiunkt badawczy (Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych INB - Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN)

dr hab. Tomasz Skrzypek, adiunkt badawczy (Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych INB - Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej)

mgr Agnieszka Słodkowska, specjalista badawczo-techniczny (Katedra Chemii INB - Laboratorium Optyki Rentgenowskiej)

mgr Anna Sochaczewska, główny specjalista badawczo-techniczny (Katedra Biologii
i Biotechnologii Mikroorganizmów INB)

mgr Marek Solski, asystent (Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu IMIiAK)

dr Dawid Soszyński, adiunkt (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu IMIiAK)

dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL - etat badawczy (Katedra Chemii INB - Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii)

dr hab. Elżbieta Stefaniak, adiunkt badawczy - urlop (Katedra Chemii INB - Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych)

mgr inż. Adam Stępień, asystent (Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu IMIiAK)

prof. dr hab. Tomasz Stuczyński (Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu IMIiAK)

dr Ewa Stychno, adiunkt (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr Kinga Syty, adiunkt dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna, prof. KUL (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów INB)

dr inż. Piotr Szkołut, asystent (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu IMIiAK)

dr Agnieszka Szmagara, adiunkt badawczy (Katedra Chemii INB - Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych)

prof. dr hab. Ryszard Szyszka - etat badawczy (Katedra Biologii Molekularnej INB)

Ś

dr hab. Agnieszka Ścibior, prof. KUL - etat badawczy (Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych INB - Pracownia Stresu Oksydacyjnego)

T

mgr Katarzyna Tabor, asystent dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

s. dr hab. inż. arch. Anna Tejszerska, adiunkt (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu IMIiAK)

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu IMIiAK)

dr Monika Turska, adiunkt badawczy (Instytut Nauk Biologicznych)

U

prof. dr hab. Pavel Urbanovich (Katedra Informatyki Stosowanej IMIiAK)

V

prof. dr hab. Kateryna Vaskivska (Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu IMIiAK)

W

mgr Joanna Wasiura-Maślany, asystent dydaktyczny (Katedra Sztucznej Inteligencji IMIiAK)

mgr Agnieszka Welman-Styk, starszy specjalista badawczo-techniczny (Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii INB)

mgr inż. Magdalena Wilkołazka, asystent (Katedra Sztucznej Inteligencji IMIiAK)

dr inż. Ewa Wnuk, asystent badawczy (Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych INB - Pracownia Stresu Oksydacyjnego)

dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów INB)

dr Paweł Wójcik, adiunkt dydaktyczny (Katedra Modelowania Matematycznego IMIiAK)

Z

dr hab. August Zapała, adiunkt dydaktyczny (Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki IMIiAK)

dr Tomasz Zdanowicz, adiunkt dydaktyczny (Instytut Nauk o Zdrowiu)

mgr Emil Zięba, główny specjalista badawczo-techniczny (Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych INB - Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej)

dr Iwona Zwolak, asystent badawczy (Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych INB - Pracownia Stresu Oksydacyjnego)

Ż

mgr Grzegorz Żukociński, specjalista badawczo-techniczny (Instytut Nauk Biologicznych)

 


 

EMERYTOWANI PRACOWNICY WYDZIAŁU

 

prof. dr hab. Aleksander Böhm

prof. dr hab. Elżbieta Cichocka

dr hab. Krzysztof Czernaś

dr hab. Janusz Czyż

prof. dr hab. Irena Duer

prof. dr hab. Zofia Fischer

dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki

prof. dr hab. Wojciech Goszczyński

prof. dr hab. Witold Jarczyk

dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL

mgr Hanna Kozak

dr hab. Danuta Kruszewska

dr Ludomir Kwietniewski

dr Henryk Malinowski

dr hab. Jerzy Niewczas

prof. dr hab. Joanna Nowak

dr hab. Siergiej Nowikow

dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL

prof. dr hab. Tadeusz Skowroński

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit

dr hab. Ryszard Smarzewski

prof. dr hab. Piotr Staszczuk

prof. dr hab. Zofia Stępniewska

mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska

prof. dr hab. Władysława Wojciechowska

dr hab. Halina Zaporowska

ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba

dr hab. Wojciech Zygmunt

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022, godz. 15:10 - Anita Marszelewska