Na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu badania naukowe prowadzone są w ramach następujących jednostek:

 

 

Interdyscyplinarne badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu obejmują swym zakresem zagadnienia z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne
  • nauki chemiczne
  • matematyka
  • informatyka
  • nauki o Ziemi i środowisku
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • architektura i urbanistyka
  • informatyka techniczna i telekomunikacja
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • Dziedzina nauk rolniczych
  • rolnictwo i ogrodnictwo
 • Dziedzina nauk społecznych
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o zdrowiu
  • nauki medyczne
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2021, godz. 15:43 - Grzegorz Tutak