Zajęcia fakultatywne dla studentów Biotechnologii II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Od następnego roku akademickiego członkowie zespołu badawczego z Adamed Pharma, jako członkowie konwentu pracodawców kierunku Biotechnologia, będą prowadzić zajęcia fakultatywne dla naszych studentów:

  • Pan prof. Marcin Kołaczkowski: What does it take to become a drug? Overview of the Drug Discovery and Development process
  • Pan dyrektor Bartłomiej Żerek (nasz absolwent): Biologics as Medicines.

Dlatego miło nam poinformować o ich wielkim sukcesie - opracowana przez naukowców molekuła jest kandydatem na innowacyjny lek w neuropsychiatrii, zawarta została też globalna umowa licencyjna z amerykańską firmą Acadia Pharmaceuticals.

 

Więcej informacji na stronie:

https://biotechnologia.pl/farmacja/opracowana-przez-naukowcow-adamedu-molekula-kandydatem-na-innowacyjny-lek-w-neuropsychiatrii-rozmowa-z-autorami-projektu,20883


Wirtualne spotkanie branżowe dla studentów KUL

 

Biuro Karier KUL i Urząd Miasta Lublin organizuje 11.05. (wtorek) o godz. 16:00 wirtualne spotkanie z pracownikami największych, lubelskich firm z branży BPO/SSC. To spotkanie może być dla jej uczestników przepustką do zatrudnienia lub sprawdzenia się w czasie letnich praktyk, bo firmy podzielą się wiedzą, jak efektywnie przejść otwarte i planowane procesy rekrutacyjne. Wypełnij formularz i dowiedz się więcej: https://kariera.kul.pl/index.php/664824?newtest=Y&lang=pl

https://www.facebook.com/kulbiurokarier/posts/4142061869184890 


Powołanie Dyrektora Instytutu Nauk o Inżynieryjno-Technicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2021 r. Pani dr inż. Ewa Hołota powołana została do pełnienia obowiązków Dyrektora Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!


#21 Rozmowy o mieście ZIELONA SIEĆ DLA LUBLINA zintegrowany system powiązań terenów zieleni

plakat_zielonasiec_2021_04_20Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy na wydarzenie online -
prezentację idei powiązań lubelskich terenów zieleni w spójny system rekreacyjny i przyrodniczy

20 kwietnia 2021, wtorek
godzina 17:00, online

·   słowo wstępne - dr Mariusz Sagan - Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin
·   prezentacja koncepcji - dr inż. Jan Kamiński - Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL
·   dyskusja

zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/mPP86X5iHixKTNtX9

Organizator:
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL
Partnerzy:
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN
Fundacja Krajobrazy
Lubelski Klub Biznesu
Forum Kultury Przestrzeni
Lubelskie Święto Morza i Bystrzycy
Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo - Wschodni

Poniżej załączamy opis idei oraz link do opracowania z mapą łączników.
https://fkpmapy.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=23b73c84d8dd4b52a977893a1cafb402


Pozytywna ocena PKA dla kierunku BIOTECHNOLOGIA

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla kierunku studiów realizowanego w Instytucie Nauk Biologicznych KUL: 

 

Kolejna ocena programowa na powyżej wymienionym kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.


Wielkanoc 2021

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana …...

 

 

Gdy umierał napawali się radością, że Go wreszcie pokonali.

W  krzyżu widzieli jawny znak Jego totalnej klęski.

Nawet na moment nie pomyśleli, iż może być inaczej.

 

Zmartwychwstał po trzykroć zwycięski

Pokonał śmierć – fundamentalne przekleństwo człowieka

Pokonał piekło – stan zgubnej ułomności, skazy i defektu

Pokonał szatana – podstawowe źródło, pogardy, nienawiści i zła

 

Przez cały czas konsekwentnie zmierzał do śmierci.

Ulegając jej, zwyciężył ją – zainicjował niekończące się  życie. 

Śmierć nie była już końcem, lecz nowym początkiem.

Podstawowym narzędziem i procedurą przemiany.

 

Jeśli pragniemy życia, cenimy życie, szanujemy życie.

Jeśli dążymy do bycia coraz lepszym, coraz doskonalszym.

Jeśli pragniemy dobra, przyjaźni, miłości.

Jeśli chcemy zwyciężyć w sobie to co nas spowalnia, ogranicza i kaleczy.

Trzeba nam sięgnąć po doświadczenia Chrystusa.

Trzeba nam obumierać z Chrystusem i w Chrystusie.

 

Obumierać, czyli coraz więcej wymagać od siebie.

Obumierać, czyli coraz lepiej wypełniać swoje zadania i obowiązki.

Obumierać, czyli coraz bardziej rozwijać swoją wrażliwość i troskę o innych.

Obumierać, czyli coraz mocniej, wręcz bezgranicznie ufać Bogu.

 

Moi drodzy.

Na nadchodzący czas Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego z serca życzę

tak istotnego w obecnej chwili zdrowia, nadziei, poczucia spełnienia i bezpieczeństwa,

a przede wszystkim doświadczenia procesu zwycięskiego obumierania i ponownego odrodzenia.

 

Błogosławionych świąt !

 

Ks. Jacek Łapiński

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL

 

Wielkanoc, 2021.


Zapraszamy do przesyłania prac do specjalnego wydania czasopisma Sensors pt.: "Electrochemical Sensors for Determination of Biomolecules"

Szanowni Państwo,

 

Pani prof. Magdalena Staniszewska wraz z Panią dr Iloną Sadok (Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii) prowadzą specjalne wydanie czasopisma Sensors (ISSN 1424-8220, IF 3.275), zatytułowane "Electrochemical Sensors for Determination of Biomolecules".

 

Szczegółowe informacje odnośnie tematyki specjalnego wydania dostępne są na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/Electrochem_Sens_Determ_Bio

Poniżej zaproszenie do przesyłania prac do tego specjalnego wydania. Prace mogą być przesyłane do 15 stycznia 2022 r.

flyer_-_electrochem_sens_determ_bio 

banner_-_electrochem_sens_determ_bio_horizontal_light


V Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" - otwarta rejestracja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym pt. „Metagenomy różnych środowisk”, które odbędzie się dniach 17-18 czerwca 2021 r. Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams.

Głównym Organizatorem wydarzenia jest Katedra Biochemii i Mikrobiologii SGGW w Warszawie reprezentowana przez dr Agatę Goryluk-Salmonowicz.
Współorganizatorem konferencji, podobnie jak w latach poprzednich jest Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL.

Z radością i dumą informujemy, że tegoroczną edycję Sympozjum Patronatem Honorowym objęli:

JM ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL oraz

dr hab. Maciej Masłyk, prof KUL, Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych KUL.

Tematyka konferencji jest związana z badaniami prowadzonymi technikami metagenomicznymi. Metagenomika w analizie próbek środowiskowych umożliwia poznawanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. W analizach metagenomicznych najczęściej wykorzystywane są techniki sekwencjonowania drugiej generacji, które, jak zauważyli badacze, nie zawsze dostarczają pełnych i bezbłędnych danych. Opracowanie technik sekwencjonowania trzeciej generacji spotkało się zatem z dużym entuzjazmem ze strony środowiska naukowego. Planowana konferencja będzie zatem okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych
w analizie próbek środowiskowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać do dnia 02.05.2021 r. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na adres: metagenomy2020@gmail.com

Więcej informacji na stronie konferencji:
http://ib.sggw.pl/index.php/Metagenomy-2021/

Informacji udziela też dr hab. Agnieszka Wolińska, tel. 81 454 54 56.
Zachęcamy Państwa do udziału.


Uwaga studenci pielęgniarstwa!

plakat_stypendia2021

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo. Wysokość świadczenia wynosi 1 000 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na okres 4 miesięcy
tj. od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 roku. Wniosek należy złożyć do dnia 29 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie pod tym linkiem