Nabór zimowy na ARCHITEKTURĘ KRAJOBRAZU (studia II stopnia)

ZAPRASZAMY NA STUDIA OD SEMESTRU LETNIEGO 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Od 11 stycznia do 15 lutego 2021 r. trwa rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunku: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

 

Kwalifikacja odbywa się w trybie wolnym, tj. w kolejności zgłoszeń, na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

 

Szczegóły na stronie: kandydat.kul.pl


Boże Narodzenie 2020

„Dziś narodził się

Chrystus, Pan, Zbawiciel"

 

 

 

Chrystus, Bóg-Człowiek: 

 

Narodził się dzieckiem w Betlejem – dla człowieka

Przemierzał Palestynę uzdrawiając, głosząc orędzie zbawienia – dla człowieka

Ustanowił Eucharystię, swoje Ciało i Krew na pokarm – dla człowieka

Umarł na krzyżu i zmartwychwstał – dla człowieka

Założył Kościół, wspólnotę zbawionych – dla człowieka

 

Jesteś Człowiekiem, chrześcijaninem:

 

Ochrzczonym, a przez to szczególnie zespolonym nie ze światem, lecz z Chrystusem.

Pielęgnujesz swoje człowieczeństwo, nie dla siebie, zadowolenia innych, lecz dla Chrystusa

Pracujesz, kochasz, cierpisz, nie dla zysku, sławy, znaczenia, władzy, lecz dla Chrystusa

Jesteś w Kościele, nie dla spokoju, nacisku sąsiadów, upomnień księży, lecz dla Chrystusa

 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie

Zawsze !

 

 

Moi Drodzy

 

Na nadchodzący świąteczny Dzień Narodzenia Pańskiego oraz Nowy Rok z serca życzę,

aby narodziny Chrystusa i nasza przynależność do Jego Kościoła była dla Was, przez cały ten czas, źródłem ogromnej dumy,

szalonej radości  i wręcz huraganu nadziei.

A dobry Bóg niech jeszcze co nieco dorzuci: szczyptę wiary, garść zdrowia i utrzęsioną, solidną miarę miłości. 

 

Ks. Jacek Łapiński

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL


Bioanalytical technologies - nowy kierunek międzynarodowy

Informacja o nowym kierunku międzynarodowym Bioanalytical technologies ukazała się w kwartalniku Biotechnologia.pl.

Najnowsze wydanie dostępne w wersji papierowej i elektronicznej na https://biotechnologia.pl/kwartalnik.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału w zakładce International Studies.


Naukowcy z KUL pomagają lubelskiemu Sanepidowi w walce z Covid-19

Pracownicy Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL włączyli się w zwalczanie COVID-19 na terenie województwa lubelskiego. Przygotowali oprogramowanie, które umożliwia śledzenie stanu ognisk epidemii. Powstało ono zaledwie w kilkadziesiąt godzin.

 

Z apelem o pomoc do lubelskich uczelni zwrócili się  Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz Lubelski Inspektor Sanitarny dr n. med. Maria Korniszuk. W odpowiedzi pracownicy Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL dr Marcin Płonkowski, mgr Sara Jurczyk, mgr inż. Kamil Zieliński opracowali oprogramowanie, dzięki któremu powstają raporty dotyczące ognisk epidemii w regionie.

 

Do tej pory przygotowywanie takiego raportu, liczącego przy obecnym stanie epidemii kilkadziesiąt stron i zawierającego dużą liczbę danych, zajmowało wiele godzin pracy, teraz potrzebne dane Sanepid uzyska w ciągu kilkunastu sekund. Dzięki temu możliwy będzie skuteczniejszy monitoring ognisk choroby, których na terenie województwa występuje już około dwieście.

 

Obecnie trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami informatycznymi, które pozwolą usprawnić przetwarzanie i analizę danych dotyczących epidemii Covid-19.

 

Informacje w mediach:

Radio CENTRUM

Teleexpress

TVP3 LUBLIN

Radio ESKA LUBLIN

Lublin24.pl

Radio Lublin

ekai.pl

Opoka

Niedziela

misyjne.pl


Organizacja zajęć dydaktycznych w związku z obostrzeniami sanitarnymi w strefie czerwonej

Na podstawie Zarządzenia NR ROP-0101-306/2020 Rektora KUL z dnia 19 października 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na obszarze Uniwersytetu znajdującym się w strefie czerwonej zajęcia dydaktyczne, z wyjątkiem zajęć praktycznych, odbywają się w trybie online. Poniżej przedstawiamy wykazy zajęć odbywających się stacjonarnie na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu:

Na kierunkach: INFORMATYKA i MATEMATYKA wszystkie zajęcia prowadzone są zdalnie.


Pani Dyrektor ICBN najbardziej innowacyjną KOBIETĄ w Unii Europejskiej na rok 2020

Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL otrzymała prestiżową nagrodę z ramienia Komisji Europejskiej w konkursie Innovation Radar Prize 2020 w kategorii Women-led Innovation. Pani Profesor została ogłoszona najbardziej innowacyjną KOBIETĄ w Unii Europejskiej na rok 2020, a nagrodę wręczała Pani Komisarz Mariya Gabriel.

 

Komisja Europejska wyselekcjonowała do finału konkursu 12 podmiotów z kilku tysięcy jednostek z Całej Unii Europejskiej, które pracują nad innowacyjnymi i przełomowymi technologiami. Technologia, na podstawie której SDS Optic otrzymał nominację dla dr. hab. M. Staniszewskiej, prof. KUL w kategorii Women-led Innovation mogła się rozwijać m.in. dzięki otrzymanej z NCBiR dotacji w programie STRATEGMED. 

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Szczegóły:

SDS Optic i Politechnika Wrocławska zwycięzcami konkursu Innovation Radar Prize 2020

Informacja na portalu Twitter

Informacja na portalu Facebook


Pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych członkami Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

Z satysfakcją informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Środowiska z dnia
10 sierpnia 2020 r. dwaj pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych KUL:

prof. dr hab. Kajetan Perzanowski 

dr Małgorzata Poniewozik

zostali powołani na członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego. 

Serdecznie gratulujemy !

 


Wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 4

Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 4, w którym pozytywną decyzję o finansowaniu otrzymał projekt badawczy dr Małgorzaty Poniewozik z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Instytutu Nauk Biologicznych. Tytuł projektu: "Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispida".

Serdecznie gratulujemy !


Powołanie Dyrektorów Instytutów na kadencję 2020-2024

Uprzejmie informujemy, że JM Ksiądz Rektor powołał Dyrektorów Instytutów na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.:

 • Pana dr. hab. Macieja Masłyka, prof. KUL na Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych,
 • Pana dr. Marcina Płonkowskiego na p.o. Dyrektora Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.

Serdecznie gratulujemy!


Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021

1 października br. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza Święta na rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021, która będzie transmitowana również online. 

 

Następnie (już od 1 października) będą realizowane zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozkładem zajęć.

 

Spotkania Studentów I lat studiów z Przedstawicielami Wydziału i Opiekunami lat, w czasie których nastąpi złożenie przez Studentów ślubowania, odbędą się na poszczególnych kierunkach studiów w pierwszym dniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe według następującego harmonogramu:

 • Architektura krajobrazu I stopnia: w dniu 1 października o godz. 12:30 s. WMP-118 (ul. Konstantynów 1H)
 • Biotechnologia I stopnia: w dniu 1 października o godz. 10.00 s. B-008 nazwiska od B do P, o godz. 11.00 s. B-008 nazwiska od R do Ż (ul. Konstantynów 1I)
 • Biotechnologia I stopnia - grupa w języku angielskim: w dniu 1 października o godz. 11.00 s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • Informatyka I stopnia: w dniu 1 października o godz. 10.00 s. WMP-118 - gr. 2, o godz. 10.00 s. WMP-21 - gr. 4, o godz. 10:50 s. WMP-117 - gr. 3, o godz. 11:40 s. WMP-604 - gr. 1, (ul. Konstantynów 1H)
 • Informatyka I stopnia - grupa w języku angielskim: spotkanie online w dniu 2 października o godz. 13.20
 • Matematyka I stopnia - grupa w języku angielskim: spotkanie online w dniu 1 października o godz. 10.50
 • Pielęgniarstwo I stopnia: w dniu 1 października godz. 12.00 s. B-008 nazwiska od A do Ł, o godz. 13.00 s. B-008 nazwiska od M do Ż (ul. Konstantynów 1I)

 

Podział studentów I roku na grupy zamieszczono poniżej:

Architektura krajobrazu I rok I stopnia

Biotechnologia I rok I stopnia

Informatyka I rok I stopnia

Pielęgniarstwo I sem. I rok I stopnia

 

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie uczelni proszę stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych na: https://www.kul.pl/jak-zapobiegac-covid-19-zasady-bezpieczenstwa-na-kul,art_91676.html w przypadku narażenia lub ryzyka zarażania proszę nie brać udziału w spotkaniu tylko skontaktować się z Sekretariatem Wydziału. W trosce o zdrowie i wzajemne bezpieczeństwo bardzo prosimy o zasłanianie nosa i ust oraz o posiadanie własnego długopisu a także o zachowanie bezpiecznego dystansu.

 

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku odbędą się online w formie prezentacji i testów zaliczających. Szkolenia będą dostępne dla studentów do końca października. W tym roku nie będzie zatem dni wolnych od zajęć obligatoryjnych, które w poprzednich latach były przeznaczone na tydzień adaptacyjny. 

 

Osoby przyjęte na I rok studiów prosimy o wykonanie następujących czynności:

 1. Przy pomocy numeru albumu należy założyć konto studenta na e-kul. Nr albumu widnieje na koncie rekrutacyjnym kandydata, na stronie e-rekrut (proszę nie mylić strony e-rekrut z e-kul, są to bowiem dwa odrębne systemy)
 2. Należy uiścić opłatę za legitymację studencką – opłata w kwocie 22 zł - naniesiona na indywidualnym koncie studenta na e-kul, w zakładce “płatności”
 3. Szczegółowy rozkład zajęć jest widoczny na platformie e-kul (WEBS4A-Rozkład zajęć). Proszę zapoznać się również z podziałem na grupy, zamieszczonym w niniejszej aktualności.
 4. Po złożeniu ślubowania studenci zgłaszają się do sekretariatu Wydziału
  z potwierdzeniem opłaty za legitymację studencką oraz z następującymi dokumentami (jeśli wcześniej dokumenty te nie były składane):
  • oryginałem świadectwa dojrzałości (w przypadku studiów I stopnia); dyplomem ukończenia studiów (w przypadku studiów II stopnia) - dokumenty te należy okazać do wglądu
  • oryginałem formularza dla osób zakwalifikowanych na studia wraz ze zdjęciem
  • oświadczeniem o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni
  • aktualnym zaświadczeniem lekarskim od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów przyjętych na biotechnologię i pielęgniarstwo.
 1. Istnieje możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia NNW, po uprzednim zgłoszeniu mailowym, telefonicznym lub osobistym (podczas odbioru legitymacji) do sekretariatu. Płatność za ubezpieczenie wynosi 45 zł. Ubezpieczenie ważne jest do 30 września 2021 r.
 2. Osoby zainteresowane uzyskaniem upoważnienia do bezpłatnego parkowania na terenie ul. Konstantynów 1, proszone są o zgłoszenie się w sekretariacie podczas odbioru legitymacji.
 3. Podział na grupy lektoratowe - link.
 4. Instrukcja do zdalnego nauczania znajduje się na stronie głównej KUL - link.
 5. Podział na grupy wychowania fizycznego zostanie zamieszczony na e-KUL w aktualnościach.