Mając na uwadze ograniczenie bezpośredniego kontaktowania się członków wspólnoty Uczelni prosimy ograniczenie osobistych wizyt w Sekretariacie do sytuacji absolutnie koniecznych oraz o zgłaszanie spraw za pomocą poczty elektronicznej, korespondencyjnie i telefonicznie.
Dokumenty można przekazać za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni. 
Obsługa Studentów odbywa się w pokojach WMP-314 i WMP-315. 

 
Adres: ul. Konstantynów 1 H; 20-708 Lublin
 
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
 
tel. (081) 445 45 52, (081) 445 45 51, (081) 445 45 24,
(081) 445 45 53, tel. (081) 445 45 63, (081) 445 46 90,
(081) 445 46 10, (081) 445 46 67, (081) 445 45 50
 
e-mail: wnsz [at] kul.pl
 
e-mail dla kandydatów na studia: rekrutacjawnsz@kul.pl

 

Pracownicy:
 

mgr Anita Krasowska - sekretarz ds. obsługi studentów

Architektura krajobrazu I i II st.

Informatyka II st.

Pielęgniarstwo I i II st.

godziny przyjęć: 7.30-13.00, 13.15-15.30

tel. (081) 445 45 24, pok. WMP-314

 

mgr Anna Położyńska - sekretarz ds. obsługi studentów

Biotechnologia II st.

Informatyka I st.

Położnictwo I st.

godziny przyjęć: 7.30-13.00, 13.15-15.30

tel. (081) 445 45 52, pok. WMP-314

 

mgr Aleksandra Pliżga - sekretarz ds. obsługi studentów

Biotechnologia I st. - gr. w jęz. polskim i angielskim

Biotechnologia II st. - gr. w jęz. angielskim

Informatyka I st. - gr. w jęz. angielskim

Matematyka I st. - gr. w jęz. polskim i angielskim

godziny przyjęć: 7.30-13.00, 13.15-15.30

tel. (081) 445 45 51, pok. WMP-315

 

mgr Agnieszka Słowińska - sekretarz ds. procesu kształcenia

Instytut Nauk o Zdrowiu

koordynacja rezerwacji sal dydaktycznych

tel. (081) 445 45 53, pok. WMP-305

 

mgr Iwona Krawczyk - sekretarz ds. procesu kształcenia

Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

tel. (081) 445 45 63, pok. WMP-305

 

mgr Katarzyna Mącik - sekretarz ds. procesu kształcenia

Instytut Nauk Biologicznych

tel. (081) 445 46 90, pok. WMP-306

 

mgr Izabela Solska - sekretarz ds. procesu naukowego

Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

godziny przyjęć: 9.30-13.00

tel. (081) 445 46 90, pok. WMP-306

 

mgr Anita Marszelewska - sekretarz ds. procesu naukowego

Instytut Nauk Biologicznych

Instytut Nauk o Zdrowiu

redakcja strony internetowej Wydziału

tel. (081) 445 46 67, pok. WMP-304

 

mgr Iwona Wysk - specjalista ds. obsługi zakupów i dostaw

realizowanych przez Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

tel. (081) 445 46 10, pok. WMP-304

  

mgr Iwona Kuta-Wysmulska - specjalista ds. obsługi zakupów i dostaw

realizowanych przez Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

tel. (081) 445 46 10, pok. WMP-304

 

mgr Ewa Pajdowska - sekretarz Wydziału

redakcja strony internetowej Wydziału

tel. (081) 445 45 50, pok. WMP-313

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2021, godz. 09:20 - Ewa Pajdowska