Mając na uwadze ograniczenie bezpośredniego kontaktowania się członków wspólnoty Uczelni prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Sekretariacie do sytuacji absolutnie koniecznych oraz o zgłaszanie spraw za pomocą poczty elektronicznej, korespondencyjnie i telefonicznie.
Dokumenty można przekazać za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni. 
Obsługa Studentów odbywa się w pokojach WMP-314 i WMP-315. 

 
Adres: ul. Konstantynów 1 H; 20-708 Lublin
 
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
 
tel. (081) 445 45 52, (081) 445 45 24, (081) 445 45 53, tel. (081) 445 45 63, (081) 445 46 10, (081) 445 46 67, (081) 445 46 90, (081) 445 45 50
fax (081) 445 45 51, (081) 445 46 11
 
e-mail: wnsz [at] kul.pl
 
e-mail dla kandydatów na studia: rekrutacjawnsz@kul.pl

 

Pracownicy:

 

mgr Anita Krasowska

sekretarz ds. obsługi studentów kierunków:

architektura krajobrazu I i II st.

informatyka II st.

pielęgniarstwo I i II st.

tel. (081) 445 45 24, pok. WMP-314

 

mgr Aleksandra Pliżga

sekretarz ds. obsługi studentów kierunków:

biotechnologia I st. - gr. w jęz. polskim i angielskim

informatyka I st. - gr. w jęz. angielskim

matematyka I st. - gr. w jęz. polskim i angielskim

tel. (081) 445 45 51, pok. WMP-315

 

mgr Anna Położyńska

sekretarz ds. obsługi studentów kierunków:

biotechnologia II st.

informatyka I st.

tel. (081) 445 45 52, pok. WMP-314

 

mgr Agnieszka Słowińska 

sekretarz ds. procesu kształcenia na kierunku: pielęgniarstwo

koordynacja rezerwacji sal dydaktycznych

tel. (081) 445 45 53, pok. WMP-305

 

mgr Iwona Matuszkiewicz

sekretarz ds. procesu kształcenia na kierunkach: matematyka, informatyka, architektura krajobrazu

tel. (081) 445 45 63, pok. WMP-305

 

mgr Katarzyna Mącik

sekretarz ds. procesu kształcenia na kierunku: biotechnologia

tel. (081) 445 46 90, pok. WMP-306

 

mgr Iwona Wysk

obsługa zakupów i dostaw realizowanych przez Wydział

tel. (081) 445 46 10, pok. WMP-304

  

mgr Iwona Kuta-Wysmulska

obsługa zakupów i dostaw realizowanych przez Wydział

tel. (081) 445 46 10, pok. WMP-304

 

mgr Anita Marszelewska 

sekretarz ds. procesu naukowego - Instytut Nauk Biologicznych, Instytut Nauk o Zdrowiu

redakcja strony internetowej Wydziału

tel. (081) 445 46 67, pok. WMP-304

 

mgr Izabela Solska

sekretarz ds. procesu naukowego - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

godziny przyjęć: 9.30-13.00

tel. (081) 445 46 90, pok. WMP-306

 

mgr Ewa Pajdowska

sekretarz Wydziału

redakcja strony internetowej Wydziału

tel. (081) 445 45 50, pok. WMP-313

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021, godz. 16:29 - Ewa Pajdowska