Adres: ul. Konstantynów 1 H; 20-708 Lublin
 
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
 
tel. (081) 445 45 52, (081) 445 45 51, (081) 445 45 50,
(081) 445 45 53, (081) 445 45 11, (081) 445 46 90,
(081) 445 46 10, (081) 445 46 67, (081) 445 45 55
 
e-mail: wnsz [at] kul.pl
 
e-mail dla kandydatów na studia: rekrutacjawnsz@kul.pl

 

Pracownicy:
 

mgr Anita Krasowska - sekretarz ds. obsługi studentów

Architektura krajobrazu I i II st.

Informatyka II st.

Pielęgniarstwo I st.

godziny przyjęć: 7.30-13.00, 13.15-15.30

tel. (081) 445 45 50, pok. WMP-314

 

mgr Anna Mitura - sekretarz ds. obsługi studentów

Biotechnologia II st.

Informatyka I st.

Położnictwo I st.

godziny przyjęć: 7.30-13.00, 13.15-15.30

tel. (081) 445 45 52, pok. WMP-314

 

mgr Aleksandra Pliżga - sekretarz ds. obsługi studentów

Biotechnologia I st. - gr. w jęz. polskim i angielskim

Biotechnologia II st. - gr. w jęz. angielskim

Informatyka I st. - gr. w jęz. angielskim

Matematyka I st. - gr. w jęz. polskim i angielskim

Pielęgniarstwo II st.

godziny przyjęć: 7.30-13.00, 13.15-15.30

tel. (081) 445 45 51, pok. WMP-315

 

mgr Agnieszka Słowińska - sekretarz ds. procesu kształcenia

Instytut Nauk o Zdrowiu (Pielęgniarstwo, Położnictwo)

tel. (081) 445 45 53, pok. WMP-305

 

mgr Iwona Krawczyk - sekretarz ds. procesu kształcenia

Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu (Architektura krajobrazu, Informatyka, Matematyka)

tel. (081) 445 45 11, pok. WMP-305

 

mgr Katarzyna Kowal - sekretarz ds. procesu kształcenia

Instytut Nauk Biologicznych (Biotechnologia, Bioanalytical technologies)

tel. (081) 445 46 90, pok. WMP-306

 

mgr Izabela Solska - sekretarz ds. procesu naukowego

Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

godziny przyjęć: 9.30-13.00

tel. (081) 445 46 90, pok. WMP-306

 

mgr Anita Marszelewska - sekretarz ds. procesu naukowego

Instytut Nauk Biologicznych

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych

redakcja strony internetowej Wydziału

tel. (081) 445 46 67, pok. WMP-304

 

mgr Iwona Wysk - specjalista ds. obsługi zakupów i dostaw

realizowanych przez Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

tel. (081) 445 46 10, pok. WMP-304

  

mgr Iwona Kuta-Wysmulska - specjalista ds. obsługi zakupów i dostaw

realizowanych przez Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

tel. (081) 445 46 10, pok. WMP-304

 

mgr Ewa Pajdowska - sekretarz Wydziału

redakcja strony internetowej Wydziału

tel. (081) 445 45 55, pok. WMP-313

Autor: Michał Bednarczyk
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2022, godz. 08:22 - Michał Bednarczyk