Adres: ul. Konstantynów 1 H; 20-708 Lublin
 
Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
 
tel. (081) 445 45 52, (081) 445 45 24, (081) 445 45 53,
(081) 445 45 50, (081) 445 46 10, (081) 445 46 90;
fax (081) 445 45 51, (081) 445 46 11
e-mail: wnsz [at] kul.pl


 
Pracownicy:
 

mgr Ewa Pajdowska

sekretarz Wydziału

redakcja strony internetowej Wydziału

pok. 313, tel. (081) 445 45 50

 

mgr Anita Krasowska

sekretarz ds. obsługi studentów kierunków - matematyka, matematyka - gr. w jęz. angielskim, informatyka (II stopnia), informatyka - gr. w jęz. angielskim

sekretarz ds. procesu kształcenia na kierunku - matematyka

pok. 314, tel. (081) 445 45 24

 

mgr Iwona Matuszkiewicz

sekretarz ds. obsługi studentów -  informatyka (I stopnia - II-III r.)

sekretarz ds. procesu kształcenia - informatyka

pok. 314, tel. (081) 445 45 52

 

mgr Anna Położyńska

sekretarz ds. obsługi studentów - architektura krajobrazu,  gospodarka przestrzenna, informatyka (I stopnia - I r.)

sekretarz ds. procesu kształcenia - architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna

pok. 314, tel. (081) 445 45 52

 

mgr Agnieszka Słowińska 

sekretarz ds. obsługi studentów - biotechnologia, pielęgniarstwo

sekretarz ds. procesu kształcenia - pielęgniarstwo

koordynacja rezerwacji sal dydaktycznych

pokój nr 315, I piętro, tel. (081) 445 45 53

 

mgr Iwona Wysk

sekretarz ds. procesu kształcenia - biotechnologia

współpraca przy obsłudze zakupów i dostaw realizowanych przez Wydział

pokój nr 304, I piętro, tel. (081) 445 46 10

  

mgr Iwona Kuta-Wysmulska

obsługa zakupów i dostaw realizowanych przez Wydział

budynek Instytutu Biotechnologii, ul. Konstantynów 1 I, pokój nr 11, parter, tel. (081) 454 54 02

 

mgr Anita Marszelewska 

sekretarz ds. procesu naukowego - Instytut Nauk Biologicznych

redakcja strony internetowej Wydziału

pokój nr 304, I piętro, tel. (081) 445 46 10

 

mgr Izabela Solska

sekretarz ds. procesu naukowego - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

godziny przyjęć: 9.30-13.00

pok. 315, tel. (081) 445 46 90

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2020, godz. 14:58 - Ewa Pajdowska