SEKRETARIAT INSTYTUTU LITERATUROZNAWSTWA

mgr Piotr Tokarski

 

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin
tel. +48 81 445 43 10Collegium Norwidianum, p. CN-214

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym sekretarz pełni dyżur tylko w każdy wtorek w godz. 7.30-14.00. W pozostałe dni zachęcamy do wyłącznego kontaktu telefonicznego lub mailowego. Zasada obowiązuje do odwołania.

 

 

Sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa"Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych"

Autor: Monika Nizioł
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2021, godz. 08:53 - Piotr Tokarski