Z przyjemnością informujemy, że Pani Prof. Justyna Dąbkowska-Kujko została powołana na zastępcę dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa.

 

Serdecznie gratulujemy!!!


Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Sekretariacie do sytuacji absolutnie koniecznych i kontaktowanie się pocztą elektroniczną.

 

Informacje o trybie pracy sekretarzy ds. procesu naukowego


 

Zapraszamy do uczestnictwa w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Marty Diany Rozwadowskiej na temat Błogosławiony Edmund Bojanowski jako organizator i redaktor serii "Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot" na tle działalności wydawniczo-dziennikarskiej środowiska wielkopolskiego, która odbędzie się 17 listopada 2020 r. o godz. 9.30 z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams.

 

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 14 listopada 2020 r. wysłać informację o chęci udziału na adres gozdz [at] kul . pl. 

 


 

Szanowni Państwo,

 

w związku z zagrożeniem epidemicznym sekretarze Instytutu Literaturoznawstwa będą pełnić dyżur w CN-214 tylko w każdy wtorek i piątek w godz. 7.30-14.00. W pozostałe dni zachęcamy do wyłącznego kontaktu telefonicznego lub mailowego. Nowe, tymczasowe zasady obowiązują do odwołania.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem dyżurów sekretarzy naukowych WNH


Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że w związku z rozporządzeniem ks. Rektora z 30 października w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnej organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi sekretarze Instytutu Literaturoznawstwa pracują zdalnie.

 

Dwa razy w tygodniu sekretarze będą dyżurować na miejscu. W najbliższy wtorek (3 listopada) dyżur pełni p. Piotr Tokarski, a w piątek (6 listopada) p. Lidia Dzhmachyan.

 

Harmonogram dyżurów na kolejne tygodnie zostanie podany w najbliższych dniach.


Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa ogłasza nowy konkurs w ramach funduszu grantowego w dyscyplinie literaturoznawstwo. Załączony formularz należy wypełnić elektronicznie i złożyć w sekretariacie Instytutu (CN-214) w wersji papierowej z podpisem wraz z podpisaną klauzulą informacyjną zawartą w załączonym pliku.

Bardzo proszę pamiętać, że na adres lit [at] kul . lublin . pl należy również przysłać wersję elektroniczną wniosku, koniecznie w formie edytowalnej (.doc, .docx lub .odt).

Termin składania wniosków upływa 23 października 2020 r. (piątek). Uprzejmie informuję, że jest to termin nieprzekraczalny. Do tego czasu należy zarówno dostarczyć podpisany wydruk, jak i przysłać wersję elektroniczną. Brak którejkolwiek wersji spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrzony.

 

Wniosek_grantowy

 

Regulamin


Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 września 2020 r. dr hab. Marzena Górecka z Katedry Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej KUL otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!


Dr hab. Paweł Panas, Pracownik Ośrodka Badań nad Literaturą Religijną na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL otrzymał Nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za najlepszą książkę roku za publikację „»Zagubiony wpośród obcych«. Zygmunt Haupt - pisarz, wygnaniec, outsider” (Wydawnictwo Naukowe ATH Instytut Literatury Bielsko-Biała-Kraków), która omawia mało znaną twórczość epistolarną Zygmunta Haupta i pozwala prześledzić zmiany w życiu i pisarstwie wybitnego prozaika i eseisty.

 

Serdecznie gratulujemy!


Uprzejmie informuję, że JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski powołał Pana Profesora Grzegorza Maziarczyka na Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa KUL, na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.

 

Serdecznie gratulujemy!!!Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa ogłasza nowy konkurs w ramach funduszu grantowego w dyscyplinie literaturoznawstwo. Załączony formularz należy wypełnić elektronicznie i złożyć w sekretariacie Instytutu (CN-011) w wersji papierowej z podpisem wraz z podpisaną klauzulą informacyjną zawartą w załączonym pliku.

Bardzo proszę pamiętać, że na adres lit [at] kul . lublin . pl należy również przysłać wersję elektroniczną wniosku, koniecznie w formie edytowalnej (.doc, .docx lub .odt).

Termin składania wniosków upływa 23 września 2020 r. (środa). Uprzejmie informuję, że jest to termin nieprzekraczalny. Do tego czasu należy zarówno dostarczyć podpisany wydruk, jak i przysłać wersję elektroniczną. Brak którejkolwiek wersji spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrzony.

 

Wniosek_grantowy

 

Regulamin


 

Z radością informujemy, że Michał Nowakowski, student II stopnia filologii polskiej KUL, znalazł się w elitarnym gronie laureatów IX edycji konkursu o Diamentowy grant. Nagrodzony został jego projekt naukowy, przygotowany pod kierunkiem prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee kierującej Katedrą Literatury Staropolskiej KUL, zatytułowany „Świat wartości staropolskich poradników dyplomatycznych w kontekście wczesnonowożytnej europejskiej refleksji o dyplomacji”.

W konkursie Diamentowy grant o dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla swoich projektów naukowych mogą ubiegać się wybitnie uzdolnieni studenci, którzy prowadzą zaawansowane badania naukowe i mają już pewne wyniki w tym zakresie. Rangę tego osiągnięcia podnosi fakt, że jest to jeden z zaledwie sześciu nagrodzonych projektów z zakresu literaturoznawstwa, a zdecydowaną większość spośród 69 wyróżnionych w tym roku osób stanowią reprezentanci nauk przyrodniczych i technicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!


Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 lipca 2020 r. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska z Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski KUL otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!


Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 lipca 2020 r. dr hab. Adam Fitas z Katedry Teorii i Antropologii Literatury KUL otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Wyniki głosowania w Instytucie Literaturoznawstwa

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że:

 

 


Lista kandydatów do pełnienia funkcji przedstawicieli dyscypliny literaturoznawstwo

Uprzejmie informujemy, że kandydatami zgłoszonymi do pełnienia funkcji przedstawicieli dyscypliny literaturoznawstwo w latach 2020-2024 są:

 

  • przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo do Senatu KUL: dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
  • członek komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników: prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
  • członek Rady Szkoły Doktorskiej KUL: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee oraz dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

 

 

Kandydatury spełniają wszystkie wymogi formalne.

Wybory odbędą się 29 czerwca 2020 r.

 


Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia terminu wyborów

w Instytucie Literaturoznawstwa


Nagroda Kotarbińskiego - przedłużenie naboru wniosków

 

Uniwersytet Łódzki jako organizator VI edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, podjął decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania prac do 30 czerwca 2020 r. Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Książki przesyłać można w formie elektronicznej, drogą mailową, na adres: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl

 

Szczegóły i regulamin konkursu


 

Wznowienie przyjęć Dyrektora Instytutu

 

Uprzejmie informujemy, że Pan Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa, dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL wznawia przyjęcia Interesantów.

 

Pan Dyrektor zaprasza we wtorki w godz. 13.00-14.30, ale uprzejmie prosi o wcześniejsze umówienie się na spotkanie poprzez skontaktowanie się z sekretariatem.

 

e-mail: lit [at] kul . lublin . pl

tel.: 81 445 43 10


Powrót do sekretariatu

 

Uprzejmie informuję, że od 25 maja 2020 r. we wszystkie dni robocze w godz. 10:00-14:00 jestem z powrotem do Państwa dyspozycji.

 

Przypominam również numer telefonu:            

81 445 43 10.


 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym zasady udzielania nauczycielom akademickim płatnych urlopów. Osoby zainteresowane uprzejmie proszone są o nadsyłanie do 10 maja wniosków wraz z opinią bezpośredniego przełożonego oraz wykazem publikacji z lat 2017-2020 wygenerowanego z e-kulu na adres:

lit [at] kul.lublin.pl

 


Informacja dot. publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Grzegorza Jędrka

 

Ogłoszenie o publicznej obronie

 

Zapraszamy do uczestnictwa w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Grzegorza Jędrka, która odbędzie się w formie wideokonferencji i z wykorzystaniem aplikacji Zoom pod adresem https://zoom.us/j/716718185.

 

Szczegóły techniczne:

Aby dołączyć do wideokonferencji należy uruchomić podany wyżej link (przez kliknięcie lub skopiowanie go do wyszukiwarki internetowej), po czym poczekać, aż gospodarz spotkania (przewodniczący komisji doktorskiej) umożliwi dołączenie do grupy. Niezbędny jest komputer lub smartfon podłączony do Internetu i wyposażony w mikrofon (do przekazu audio) oraz kamerę (do przekazu wideo). W razie problemów technicznych prosimy o śledzenie naszej strony, będzie ona na bieżąco aktualizowana.

 


 

Komunikat Pani Dziekan w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 


 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

 

Uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej,

która obsługiwana jest we wszystkie dni robocze w godz. 7.30-15.30.

 

 


Zasady przyznawania środków z rezerwy Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

 

Regulamin

 

Proszę korzystać z edytowalnej wersji formularza.

 

 

 


Konkurs w ramach funduszu grantowego

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa ogłasza konkurs w ramach funduszu grantowego w dyscyplinie literaturoznawstwo. Formularz należy wypełnić elektronicznie i złożyć w sekretariacie (CN-011) w wersji papierowej z podpisem.

Na adres lit@kul.lublin.pl należy również przysłać wersję elektroniczną wniosku w formie edytowalnej.

Termin składania wniosków upływa 6 marca 2020 r. (piątek). Uprzejmie informuję, że jest to termin nieprzekraczalny. Do tego czasu należy zarówno dostarczyć podpisany wydruk, jak i przysłać wersję elektroniczną. Brak którejkolwiek wersji spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrzony.

 

Regulamin

Formularz_wniosku_grantowego

Autor: Grzegorz Maziarczyk
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2020, godz. 11:53 - Piotr Tokarski