Nowy konkurs w ramach funduszu grantowego w dyscyplinie literaturoznawstwo - maj 2021

Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa ogłasza konkurs w ramach funduszu grantowego w dyscyplinie literaturoznawstwo.

 

Wnioski w wersji papierowej należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Literaturoznawstwa (można skorzystać ze skrzynki podawczej obok pok. CN-214) lub przesyłając pocztą tradycyjną.

Wnioski w PDF oraz w wersji edytowalnej należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariatu lit [at] kul.pl.

 

Termin składania wniosków upływa 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek). Uprzejmie informuję, że jest to termin nieprzekraczalny. Do tego czasu należy zarówno dostarczyć podpisany wydruk, jak i przysłać wersję elektroniczną. Brak którejkolwiek wersji spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrzony.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin dyscyplinowych konkursów grantowych
Formularz wniosku grantowego
Formularz raportu końcowego z realizacji grantu
Formularz raportu rocznego z realizacji grantu
Wniosek o korektę budżetu

 


Obowiązek złożenia oświadczenia afiliacyjnego na potrzeby ewaluacji 2017-2021

Uprzejmie informuję o wprowadzeniu obowiązku złożenia oświadczeń upoważniających KUL do wykazania osiągnięć naukowych w ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.

Do oświadczenia należy załączyć wykaz osiągnięć, do zgłoszenia których pracownik upoważnia daną dyscyplinę.

Oświadczenie dotyczące danego osiągnięcia naukowego można złożyć tylko w jednym podmiocie i tylko w jednej dyscyplinie.

 

Do sekretariatu Instytutu Literaturoznawstwa należy dostarczyć:

  1. oryginał podpisanego oświadczenia

  2. oryginał podpisanego załącznika do oświadczenia z wykazem publikacji

  3. wersję edytowalną załącznika do oświadczenia- proszę o przesłanie pliku drogą elektroniczną na adres lit@kul.pl

Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr

wzór oświadczenia dla pracowników

wzór oświadczenia dla doktorantów

instrukcja

wykaz publikacji

 

Przy Sekretariacie Instytutu Literaturoznawstwa (CN 214) znajduje się skrzynka podawcza, do której możecie Państwo wrzucić dokumenty. Sekretariat pracuje w godzinach 7.00-15.00. W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt emailowy (lit@kul.pl) lub telefoniczny (81 445 43 10).

 

Poniżej znajdą Państwo potrzebne linki do rejestru czasopism i wydawnictw, pomocne przy wypełnianiu wykazu publikacji za lata 2017-2021:

 

1. Wykaz czasopism naukowych z roku 2017:

https://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznanych-za-publikacje-naukowe-w-tych-czasopismach-ustalony-na-podstawie-wykazow-ogloszonych-w-latach-2013-2016.html

 

2. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

 

3. Aktualny wykaz czasopism z roku 2021 (zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz ze scalonym wykazem czasopism i materiałów konferencyjnych):

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-9-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

 

4. Wyszukiwarka czasopism z lat 2019-2021:

https://czasopisma.webclass.co 

 

 

Termin złożenia oświadczenia jest nieprzekraczalny i upływa w dniu 10 maja 2021 r.


Obowiązek założenia przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów indywidualnego konta autora w Polskiej Bibliografii Naukowej

Szanowni Państwo,

zamieszczam w załączniku poniżej tekst Zarządzenia Prorektora ds. Nauki i Kadr w sprawie obowiązku założenia przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów indywidualnego konta autora w Polskiej Bibliografii Naukowej wraz z instrukcją.

Bardzo proszę o poinformowanie o fakcie założenia konta w PBN i jego integracji z naszym profilem w ORCID sekretariatu naukowego Instytutu Literaturoznawstwa (lit@kul.pl), gdyż zostaliśmy zobowiązani sporządzić zestawienie zbiorcze pracowników, którzy zrealizowali obowiązek wynikający z zarządzenia i przekazać informację do Działu Ewaluacji Działalności Naukowej.

Termin realizacji obowiązku został wyznaczony na 10 maja br.

 

Zarządzenie Prorektora ds. Nauki i Kadr w sprawie obowiązku założenia przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów KUL indywidualnego konta autora w PBN

Instrukcja


Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego - konkurs na publikacje o edukacji

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie Państwo TUTAJ.


Zasady wnioskowania o zmianę terminu urlopu wypoczynkowego

Uprzejmie informujemy, że w przypadku konieczności zmiany zadeklarowanego terminu urlopu wypoczynkowego, wniosek o zmianę terminu należy skierować przez system ZGŁOSZEŃ na e-kul adresując do Działu Spraw Pracowniczych i przekazując do wiadomości przełożonym, tj. Dziekanowi Wydziału oraz Dyrektorowi Instytutu. Taki tryb prowadzenia sprawy został uzgodniony z DSP i pozwala uniknąć wątpliwości kto został powiadomiony o zmianie. Daje również możliwość wnioskowania o ewentualne kolejne zmiany na jednym zgłoszeniu bez konieczności dokumentacji papierowej i zbierania podpisów.


Informacje o trybie pracy sekretariatów ds. procesu naukowego WNH

W związku z zagrożeniem epidemicznym sekretariaty ds. procesu naukowego instytutów Wydziału Nauk Humanistycznych działają w trybie zdalnym. Sekretarze pracują w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.

W sytuacjach wyjątkowych, wymagających bezpośredniego kontaktu istnieje możliwość umówienia spotkania stacjonarnego w dniu dyżuru danego sekretarza. W takim przypadku należy umówić wizytę drogą elektroniczną na określony dzień i godzinę. Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt do sytuacji absolutnie koniecznych. Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej i korzystania ze skrzynki podawczej.

 

Adresy poczty elektronicznej
Instytut Językoznawstwa – jez [at] kul.pl
Instytut Literaturoznawstwa – lit [at] kul.pl
Instytut Historii – ihnauka [at] kul.pl
Instytut Nauk o Sztuce – inos [at] kul.pl

 

Skrzynka podawcza
Przy każdym z sekretariatów znajduje się skrzynka podawcza, do której można złożyć dokumenty w wersji papierowej. O fakcie złożenia dokumentów w skrzynce podawczej należy powiadomić właściwy sekretariat za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Dyżury:

poniedziałki - Kateryna Shchehelska (Instytut Językoznawstwa, CN - 011)

wtorki - Dominika Majchrzak (Instytut Literaturoznawstwa, CN - 214)
środy - Urszula Jankiewicz-Dzierżak (Instytut Nauk o Sztuce, CN - 114)
czwartki - Ewa Krawczak (Instytut Historii, CN - 116) - z wyjątkiem 18.03.2021 r. i 25.03.2021 r.

czwartek 18.03.2021 r. - Urszula Jankiewicz-Dzierżak (CN - 114)

czwartek 25.03.2021 r. - Katarzyna Socha (CN - 207)
piątki - Kateryna Shchehelska (Instytut Językoznawstwa, CN - 011)

 

Powyższe zasady obowiązują do odwołania

 

Fragment Zarządzenia Rektora KUL w sprawie funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

W celu zapewnienia komunikacji między pracownikami i procedowania spraw służbowych, wprowadza się obowiązek wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności w celu przekazywania dokumentów. Do komunikacji elektronicznej używa się elektronicznego systemu zgłoszeń na platformie e-kul lub służbowego konta w poczcie elektronicznej w domenie @kul. pl. Dokumenty w formie papierowej przekazuje się tylko w sytuacjach koniecznych, za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej.

Zaleca się ograniczenie przyjmowania interesantów do sytuacji wyjątkowych, wymagających bezpośredniego kontaktu. W takim przypadku należy umawiać wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną na określone godziny.


Konferencja naukowa: Zmagania z realizmem. Wokół literatury polskiej II połowy XIX wieku. W 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
KATEDRA LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
KOŁO BADAŃ NAD TWÓRCZOŚCIĄ POZYTYWISTÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
zapraszają na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową


Zmagania z realizmem. Wokół literatury polskiej II połowy XIX wieku. W 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej
22 kwietnia 2021 roku (konferencja online)

 

konferencja_-_kwiecien_-_zmagania_z_realizmem


Nominacja profesorska dla prof. Piotra Chlebowskiego

Nominacja profesorska dla prof. Piotra Chlebowskiego

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk humanistycznych dr. hab. Piotrowi Chlebowskiemu z Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana Norwida.Serdecznie gratulujemy!