dr Dominika Bugno-Narecka w nowym składzie Rady Młodych Naukowców

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że Pani dr Dominika Bugno-Narecka

z Katedry Literatury i Kultury Amerykańskiej w Instytucie Literaturoznawstwa KUL została wybrana do nowego składu Rady Młodych Naukowców.

Gratulujemy!

Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

 


Nagrody za najlepiej punktowane publikacje wydane od 1.12.2020 do 30.11.2021

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem nagród za najlepiej punktowane publikacje naukowe opublikowane od 1.12.2020 do 30.11.2021.
Zachęcamy do aplikowania zgodnie z warunkami konkursu. 

 

Regulamin nagród za najlepiej punktowane publikacje

formularz (edytowalny)


Konkurs grantowy w dyscyplinie literaturoznawstwo- termin składania wniosków upływa 17 września 2021 r.

Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa ogłasza drugi w tym roku konkurs w ramach funduszu grantowego w dyscyplinie literaturoznawstwo. Załączony formularz należy wypełnić elektronicznie i złożyć w sekretariacie Instytutu (CN-214) w wersji papierowej z podpisem wraz z podpisaną klauzulą informacyjną zawartą w załączonym pliku.

Bardzo proszę pamiętać, że na adres
lit [at] kul . lublin . pl należy również przysłać wersję elektroniczną wniosku, koniecznie w formie edytowalnej (.doc, .docx lub .odt).

Termin składania wniosków upływa
17 września 2021 roku. Uprzejmie informuję, że jest to termin nieprzekraczalny. Do tego czasu należy zarówno dostarczyć podpisany wydruk, jak i przysłać wersję elektroniczną. Brak którejkolwiek wersji spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrzony.

 

TUTAJ znajdą Państwo Regulamin konkursów grantowych w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz formularz wniosku grantowego 2021.


Płatny urlop naukowy dla nauczycieli akademickich

Regulamin udzielania nauczycielom akademickim płatnych urlopów naukowych

 

Edytowalne wersje formularzy:

  • załącznik 2a - wniosek o urlop w celu przeprowadzenia badań
  • załącznik 2b - wniosek o urlop dla osoby przygotowującej rozprawę doktorską
  • załącznik 2c - wniosek o urlop w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej
  • załącznik 2d - sprawozdanie z urlopu naukowego
  • załącznik 2e - wniosek o urlop celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz

Nominacja profesorska dla prof. Krzysztofa Nareckiego

Z radością informujemy, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 czerwca 2021 r.  prorektor KUL ds. studentów i doktorantów

dr hab. Krzysztof Narecki otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

 

Serdecznie gratulujemy!


Nominacja profesorska dla prof. Ryszarda Zajączkowskiego

Z radością informujemy, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. dr hab. Ryszard Zajączkowski otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

 

Serdecznie gratulujemy!


Nowy konkurs w ramach funduszu grantowego w dyscyplinie literaturoznawstwo - maj 2021

Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa ogłasza konkurs w ramach funduszu grantowego w dyscyplinie literaturoznawstwo.

 

Wnioski w wersji papierowej należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Literaturoznawstwa (można skorzystać ze skrzynki podawczej obok pok. CN-214) lub przesyłając pocztą tradycyjną.

Wnioski w PDF oraz w wersji edytowalnej należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariatu lit [at] kul.pl.

 

Termin składania wniosków upływa 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek). Uprzejmie informuję, że jest to termin nieprzekraczalny. Do tego czasu należy zarówno dostarczyć podpisany wydruk, jak i przysłać wersję elektroniczną. Brak którejkolwiek wersji spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrzony.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin dyscyplinowych konkursów grantowych
Formularz wniosku grantowego
Formularz raportu końcowego z realizacji grantu
Formularz raportu rocznego z realizacji grantu
Wniosek o korektę budżetu

 


Obowiązek złożenia oświadczenia afiliacyjnego na potrzeby ewaluacji 2017-2021

Uprzejmie informuję o wprowadzeniu obowiązku złożenia oświadczeń upoważniających KUL do wykazania osiągnięć naukowych w ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.

Do oświadczenia należy załączyć wykaz osiągnięć, do zgłoszenia których pracownik upoważnia daną dyscyplinę.

Oświadczenie dotyczące danego osiągnięcia naukowego można złożyć tylko w jednym podmiocie i tylko w jednej dyscyplinie.

 

Do sekretariatu Instytutu Literaturoznawstwa należy dostarczyć:

  1. oryginał podpisanego oświadczenia

  2. oryginał podpisanego załącznika do oświadczenia z wykazem publikacji

  3. wersję edytowalną załącznika do oświadczenia- proszę o przesłanie pliku drogą elektroniczną na adres lit@kul.pl

Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr

wzór oświadczenia dla pracowników

wzór oświadczenia dla doktorantów

instrukcja

wykaz publikacji

 

Przy Sekretariacie Instytutu Literaturoznawstwa (CN 214) znajduje się skrzynka podawcza, do której możecie Państwo wrzucić dokumenty. Sekretariat pracuje w godzinach 7.00-15.00. W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt emailowy (lit@kul.pl) lub telefoniczny (81 445 43 10).

 

Poniżej znajdą Państwo potrzebne linki do rejestru czasopism i wydawnictw, pomocne przy wypełnianiu wykazu publikacji za lata 2017-2021:

 

1. Wykaz czasopism naukowych z roku 2017:

https://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznanych-za-publikacje-naukowe-w-tych-czasopismach-ustalony-na-podstawie-wykazow-ogloszonych-w-latach-2013-2016.html

 

2. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

 

3. Aktualny wykaz czasopism z roku 2021 (zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz ze scalonym wykazem czasopism i materiałów konferencyjnych):

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-9-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

 

4. Wyszukiwarka czasopism z lat 2019-2021:

https://czasopisma.webclass.co 

 

 

Termin złożenia oświadczenia jest nieprzekraczalny i upływa w dniu 10 maja 2021 r.


Obowiązek założenia przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów indywidualnego konta autora w Polskiej Bibliografii Naukowej

Szanowni Państwo,

zamieszczam w załączniku poniżej tekst Zarządzenia Prorektora ds. Nauki i Kadr w sprawie obowiązku założenia przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów indywidualnego konta autora w Polskiej Bibliografii Naukowej wraz z instrukcją.

Bardzo proszę o poinformowanie o fakcie założenia konta w PBN i jego integracji z naszym profilem w ORCID sekretariatu naukowego Instytutu Literaturoznawstwa (lit@kul.pl), gdyż zostaliśmy zobowiązani sporządzić zestawienie zbiorcze pracowników, którzy zrealizowali obowiązek wynikający z zarządzenia i przekazać informację do Działu Ewaluacji Działalności Naukowej.

Termin realizacji obowiązku został wyznaczony na 10 maja br.

 

Zarządzenie Prorektora ds. Nauki i Kadr w sprawie obowiązku założenia przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów KUL indywidualnego konta autora w PBN

Instrukcja