Medal Zasłużony dla Nauki Polskiej dla Pana prof. dr. hab. Krzysztofa Nareckiego

Z radością informujemy, że prof. dr hab. Krzysztof Narecki został odznaczony przez Ministra Edukacji i Nauki brązowym medalem Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas.

Gratulujemy!


Wykład otwarty Stephena S. Ellsessera, Konsula Ambasady USA w Warszawie

Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej serdecznie zaprasza Państwa na wykład otwarty

Stephena S. Ellsessera, Konsula Ambasady USA w Warszawie

pt. “Modern American Politics: A Tale of Money and Anger?”

 

Wykład jest organizowany w ramach programu Meet America! we współpracy z Ambasadą USA,

jest to jednocześnie 13 spotkanie w ramach cyklu wykładów USA Inside Out.

 

Wykład odbędzie się 15 maja 2023, o godz. 9:10 w sali CTW-113

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału

 

 

modern_american_politics_-_a_tale_of_money_and_anger


Konkurs grantowy w dyscyplinie literaturoznawstwo- edycja 2023

Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa ogłasza drugi w tym roku konkurs w ramach funduszu grantowego w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Załączony formularz należy wypełnić elektronicznie i złożyć w sekretariacie Instytutu (CN-214) w wersji papierowej z podpisem wraz z podpisaną klauzulą informacyjną zawartą w załączonym pliku.

Bardzo proszę pamiętać, że na adres lit@kul.pl należy również przysłać wersję elektroniczną wniosku, koniecznie w formie edytowalnej (.doc, .docx lub .odt).

 

Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2023 roku. Uprzejmie informuję, że jest to termin nieprzekraczalny. Do tego czasu należy zarówno dostarczyć podpisany wydruk, jak i przysłać wersję elektroniczną. Brak którejkolwiek wersji spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrzony.

 

W załącznikach znajdą Państwo: Zarządzenie Rektora, Regulamin dyscyplinowych konkursów grantowych oraz formularz wniosku grantowego.
Wszystkie dokumenty dotyczące grantów znajdą się na stronie Instytutu Literaturoznawstwa w zakładce: Informacje dla pracowników

 

Zarządzenie Rektora KUL

Regulamin dyscyplinowych konkursów grantowych

Wniosek grantowy


Wielkanoc 2023

 

Szanowni Państwo,

z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy wprowadzić Państwa w atmosferę promiennej radości, którą roztacza i której udziela Zmartwychwstały Chrystus. Życzymy Państwu bliskości wypełnionej takimi wartościami, które najpełniej realizują chrześcijański model człowieczeństwa; życzymy miłości, zakorzenionej w ewangelicznych wzorcach życzliwości, łagodności, spokoju, zrozumienia i przebaczenia; życzymy w końcu zupełnie zwyczajnego wytchnienia pośród tych, z którymi Państwu jest po prostu dobrze.

 

Grzegorz Maziarczyk

  Justyna Dąbkowska-Kujko

 


Nowy konkurs grantowy w dyscyplinie literaturoznawstwo- edycja 2023

Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa ogłasza nowy konkurs w ramach funduszu grantowego w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Załączony formularz należy wypełnić elektronicznie i złożyć w sekretariacie Instytutu (CN-214) w wersji papierowej z podpisem wraz z podpisaną klauzulą informacyjną zawartą w załączonym pliku.

Bardzo proszę pamiętać, że na adres lit@kul.pl należy również przysłać wersję elektroniczną wniosku, koniecznie w formie edytowalnej (.doc, .docx lub .odt).

 

Termin składania wniosków upływa 19 lutego 2023 roku. Uprzejmie informuję, że jest to termin nieprzekraczalny. Do tego czasu należy zarówno dostarczyć podpisany wydruk, jak i przysłać wersję elektroniczną. Brak którejkolwiek wersji spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrzony.

 

W załącznikach znajdą Państwo: Zarządzenie Rektora, Regulamin dyscyplinowych konkursów grantowych oraz formularz wniosku grantowego.
Wszystkie dokumenty dotyczące grantów znajdą się na stronie Instytutu Literaturoznawstwa w zakładce: Informacje dla pracowników

 

Zarządzenie Rektora KUL

Regulamin dyscyplinowych konkursów grantowych

Wniosek grantowy


Kategoria naukowa A+ w dyscyplinie literaturoznawstwo

Decyzją z dnia 20 stycznia 2023 r. Minister Edukacji i Nauki

przyznał Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II

kategorię naukową A+ w dyscyplinie literaturoznawstwo.

 

W ewaluacji oceniono osiągnięcia pracowników reprezentujących dyscyplinę literaturoznawstwo w zakresie trzech kryteriów ewaluacji, tj. działalności naukowej mierzonej jakością publikacji, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Ocena dokonana przez Komisję Ewaluacji Nauki potwierdza wysoką jakość badań naukowych prowadzonych w Instytucie Literaturoznawstwa.

 

Wszystkim Pracownikom Instytutu Literaturoznawstwa serdecznie gratulujemy!


Podróże służbowe- zmiana stawek (od 1.01.2023)

Od 1 stycznia 2023 obowiązuje nowe Zarządzenie Rektora KUL w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi KUL z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i poza jego granicami.


Zarządzenie ROP-0101-74/13 Rektora KUL z dnia 31 lipca 2013 r.
Zarządzenie ROP-0101-245/22 Rektora KUL z dnia 5 grudnia 2022r.