prof. dr hab. Leszek Szewczyk

[publikacje] [działalność]

Kierownik Zespołu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

Kierownik Kliniki Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej AM; ul. Chodźki 2; Lublin 20-093:Przebieg pracy naukowej:

1964, AM, Lublin lekarz medycyny

1969, KUL, Lublin,  mgr psychologii  „Analiza sfery emocjonalnej u przewlekle chorych w okresie dojrzewania"
1975, AM, Lublin, dr  „Zaburzenia emocjonalno-wegetatywne w zespołach            psychosomatycznych okresu dojrzewania"
1982, AM, Lublin,  dr hab.  „Aktywność układu adrenergicznego u dzieci
z zaburzeniami emocjonalno-wegetatywnymi"
1991, AM, Lublin, tytuł profesoraSpecjalność: psychologia kliniczna, psychosomatyka, pediatria, endokrynologia


Publikacje:
Kulik A., Szewczyk L. (2002). Sense of meaning of life and the emotional reaction among young people. Studia Psychologica, 44, 155-164

Szewczyk L., Wiśniowiecka M. (2002). The feeling of loneliness in children with endocrionological disorders. J. Psychosomatic Research, 52, 5, 395-397

Szewczyk L., Wiśniowiecka M. (2003). Pomoc psychologiczna dziecku choremu na cukrzycę w zależności od dominujących cech osobowości i jakości prowadzonej samokontroli. W: L. Szewczyk, M. Skowrońska (red), Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo EMU, 127-135.

Szewczyk L. (2003). Psychofizjologiczne mechanizmy funkcjonowania w zdrowiu i chorobie w okresie rozwojowym. W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, Łódź: Wyd. UŁ, 79-90.

Kulik A., Szewczyk L. (2003). Emocjonalność nastolatków a skumulowane zmęczenie.
W: L. Szewczyk, M. Skowrońska (red), Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo EMU, 79-100

Nitendel - Bujakowa E., Szewczyk L. (2003). Wpływ członków rodziny na ujawnianie się zespołu jadłowstrętu psychicznego. Cz. I. Samoocena osoby chorej na anoreksję a oceny dokonywane przez jej rodziców. Psychoterapia, 129 (3), 27-35

Krawczyk A., Szewczyk L. (2003). Psychofizjologiczne mechanizmy zespołu zmęczenia. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 3, 45-48

Szewczyk L., Skowrońska M. (red) (2003), Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo EMU.

Szewczyk L., Romaniuk A. (2003). Poczucie własnej wartości i samoakceptacja u dzieci z psychogennymi bólami brzucha. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 3, 159.

Szewczyk L. (2004). Zaburzenia psychosomatyczne w okresie rozwojowym. Pediatria po
Dyplomie, 8, 11-16

Szewczyk L., Bury A., Łozowska A. (2004). Aktywność katecholaminergiczna a specyfika zaburzeń emocjonalno- wegetatywnych u dzieci i nastolatków. W: K. Kosińska-Dec, L.

Szewczyk (red). Rozwój, zdrowie, choroba. Aktualne problemy psychosomatyki. Warszawa: Belstudio, 134-142

Kulik A., Szewczyk L. (2005). Kwestionariusz do badania zmęczenia. Psychologiczne właściwości. W: M. Oleś (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Tom VI- Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Lublin: TN KUL, 41-62

Szewczyk L., Weinmüller E. (2005). Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem /prace nad polską wersją kwestionariusza RCOPE/. W: M. Oleś (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Tom VI- Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Lublin: TN KUL, 23-40Aktualnie realizowane projekty badawcze
Grant badawczy: 2P 05 EO 43 27, 2004- 2007 (wykonawca, bez wynagrodzenia)Promotorstwo ośmiu doktoratów z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
Od 1995r.- przewodniczący Komisji Fizjologii i Psychologii Rozwoju PAN
Od 1999r.- przewodniczący Komitetu Rozwoju Człowieka PANStaże naukowe:
1975, Zespół Fizjologii Stosowanej PAN, Warszawa- indywidualny staż naukowy, dotyczący badań nad funkcjonowaniem organizmu w warunkach stresu oraz kilkudniowe „visiting" w Marburgu, Kopenhadze, Nijmegen i Madrycie, związanych z zagadnieniami pediatrycznymi i psychologicznymiNagrody:
1986r. - nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za badania dotyczące układu adrenergicznego u dzieci

1988r.- I nagroda na międzynarodowej konferencji badań psychosomatycznych, Kilonia, Niemcy

Autor: Elżbieta Talik
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2013, godz. 21:27 - Elżbieta Talik