Podstawowym narzędziem Creative Commons są licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Dzięki temu autor może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi.

 

Wszystkie licencje Creative Commons posiadają cechy wspólne (poszanowanie praw autorskich osobistych) oraz dodatkowe warunki wybrane przez licencjodawcę (czy twórcę). Warunki licencyjne są niczym klocki – zasady określone przez daną licencję są wynikiem złożenia razem dwóch lub trzech takich warunków.

 

 

Korzystanie z licencji Creative Commons


Twórca korzystając z licencji, zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić, czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależnych.

 

 

Typy licencji Creative Commons


a) Zero – Przekazanie do Domeny Publicznej
b) Uznanie autorstwa 4.0 (NAJSZERSZE SWOBODY)
c) Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0
d) Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0
e) Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0
f) Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0
g) Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (NAJBARDZIEJ RESTRYKCYJNA)

 

 

Znaczenie pojęć


Użycie komercyjne utworu- takie, które służy przede wszystkim uzyskaniu korzyści majątkowej lub pieniężnego wynagrodzenia.


Odpowiednie oznaczenie autorstwa - należy podać imię i nazwisko twórcy utworu lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać - o ile zostały podane, a także informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu. Licencje CC wcześniejsze niż wersja 4.0 posiadają wymóg podania tytułu utworu - o ile został on podany, oraz mogą mieć inne niewielkie różnice.


Utwór zależny- stanowi adaptację lub modyfikację wcześniejszych utworów, np. streszczenia utworów literackich lub filmowe adaptacje powieści (tłumaczenie, przeróbka, adaptacja).

 

 

Szczegóły dotyczące licencji CC można znaleźć na stronie Creative Commons.

 


 

 

Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2019, godz. 12:16 - Katarzyna Spira