Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii

dawidowicz

mgr Magdalena Dawidowicz
doktorantka w Katedrze Psychologii Społecznej
i Psychologii Religii
e-mail: madlendaw@tlen.pl

Kwalifikacje naukowe:

magisterium:
2004, KUL, "Rodzaje samoświadomości a lęk i fascynacja w przeżyciu religijnym"

Specjalność naukowa:

psychologia społeczna i psychologia religii

Zainteresowania naukowe:

samoświadomość, doświadczenie religijne, komunikacja interpersonalna, atrakcyjność interpersonalna, asertywność

Prowadzone zajęcia:

ćwiczenia z psychologii społecznej

 

 

Publikacje:

  • Dawidowicz M., Zarzycka B., Koziatek E., (2007) ,,Typy samoświadomości a preferencja wartości: Studia z Psychologii w KUL.


Udział w konferencjach:

  • Formy samoświadomości a preferencja wartości; (Zarzycka B., Koziatek E, Dawidowicz M.); XXXII Zjazd Naukowy PTP: Żyć wspólnie, odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele; (Kraków, 22-25.09.2005).
  • ,,Kulturowe uwarunkowania chęci emigracji studentów z doświadczeniem pracy zagranicą''(M. Dawidowicz, R. Bartczuk, A. Waś) referat wygłoszony w czasie konferencji naukowej pt. I Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną (Lublin, 15-17 marca 2007)

Nagrody:

Wyróżnienie za przygotowanie oraz obronę pracy magisterskiej przyznane przez Radę Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Autor: Michał Wiechetek
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2007, godz. 12:01 - Michał Wiechetek