dr Maria Oleś

 

dr hab. Maria Oleś
prof. nadzw. w Katedrze Psychologii Klinicznej, w Zespole psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

 

doktorat  - 1997, KUL, psychologia, psychologia osobowości - „Psychologiczna analiza asertywności u dzieci" (nagroda Rektora KUL , 1997)

 

habilitacja - 2011, KUL, psychologia, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - "Jakość życia młodzieży  w zdrowiu i w chorobie" ( nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną, 2012).

 

 

 

Zainteresowania naukowe i kierunki badań - psychologia kliniczna i osobowości dzieci i młodzieży:


1)  problemy kliniczne wieku rozwojowego: lęk, depresja, pesymizm, osamotnienie;
2) asertywność i psychospołeczne umiejętności u dzieci i młodzieży;
3) jakość życia i koncepcja siebie u dzieci i młodzieży z zaburzeniami widzenia;
4) jakość życia w okresie dzieciństwa i adolescencji;

5) jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia w chorobach przewlekłych wieku rozwojowego;

6) funkcjonowanie psychospołeczne i radzenie sobie w sytuacjach stresowych;

7) problematyka więzi i przywiązania;

8) czynniki ryzyka i czynniki ochronne rozwoju i jakości życia w okresie rozwojowym;

9) rozwój potraumatyczny u młodzieży po próbach samobójczych;

10) walidacja metod diagnostycznych do badania dzieci i młodzieży.

 

 [konferencje] [dydaktyka]

 

 Ważniejsze publikaje:

 

Książki:

asertywno  Oleś, M. (1998). Asertywność u dzieci i młodzieży w okresie wczesnej adolescencji.  
Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 zagadnienia  
Oleś M. (red). (2005). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. T. VI, Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Lublin: TN KUL.
   
 obrazek  
Oleś, M. (2010). Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Rozdziały w książkach:

 

Oleś, M. (1988). Axiological and other aspects of self-concept in neurotic women. In: A. Biela, Z. Uchnast (eds.), Problems with the self in psychology. Lublin and Bielefeld: Katolicki Universytet Lubelski and Universitat Bielefeld, 149-157.

Oleś, M. (1997). Elementy autodestrukcji w zachowaniach nieasertywnych i asertywnych u dzieci i młodzieży. W: P. Oleś (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Lublin: TN KUL, 163-175

Oleś, M. (2000). Rola rodziny w kształtowaniu umiejętności psychospołecznych u dzieci. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina - źródło życia i szkoła miłości (s. 267-284). Lublin: TN KUL.

Oleś, P., Oleś, M. (2001). Psychologia osobowości: bilans, stan, perspektywy. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z Psychologii w KUL (Vol. 10, s. 393-398). Lublin: RW KUL.

Oleś, M., Oleś, P. (2001). Z psychospołecznych aspektów ojcostwa. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa (s. 255-268). Lublin: TN KUL.

Oleś M. (2002). Psychologiczna problematyka choroby zezowej u dzieci i dorosłych. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.), Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 153-187.

Oleś M., Steuden S., Klonowski P., Chmielnicka E., Gajda T., Puchalska-Wasyl M., Sobol M. (2002). Metody badania jakości życia i psychospołecznego funkcjonowania chorych z zaburzeniami widzenia. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.), Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 51-68.

Oleś M. (2005). Pomiar poczucia osamotnienia u dzieci. Skala Osamotnienia dla Dzieci (Children's Loneliness Scale, LSC) S. R. Ashera, S. Hymel i P. D. Renshawa. W: M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. T. VI, Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Lublin: TN KUL, s. 63-79.

Oleś M.  (2006). „Jak rozwija się nasze Ja? Przypadek Janki”. W: Oleś P., Puchalska-Wasyl M., Sobol-Kwapińska M. (red.) O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa, Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Wydawnictwo KUL, s. 174-177.

Oleś M. (2006). Co daje poczucie bezpieczeństwa? Więzi czy autonomia? Przypadek Pawła”. W: Oleś P., Puchalska-Wasyl M., Sobol-Kwapińska M. (red.) O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa, Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Wydawnictwo KUL, s. 187-189.

Oleś M. (2007). Jakość życia u dzieci chorych - zagadnienia teoretycznei przegląd badań. W: A. Kulik, L. Szewczyk (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyczne następstwa choroby somatycznej u dzieci i młodzieży. T. 9, Problemy psychologii klinicznej, s. 29-45. Lublin: TN KUL.

Oleś M., Stecka S. (2008). Radzenie sobie ze stresem i poczucie jakości życia u nastolatków z aleksytymią. W: A. Kulik, L. Szewczyk (red.), Problemy psychosomatyki okresu dorastania, s. 57-78. Lublin: PROQURAT.

Jankowski, T., Oleś, M., Bąk, W., Oleś, P. (2009). Przydatność kwestionariusza NEO-PI-R w diagnozie indywidualnej. W. J. Siuta (red.), Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce (s. 113-154). Warszawa: Pracowania Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Oleś, M., Oleś, P. (2010). Sens a jakość życia. W: L. Suchocka, R. Sztembis (red.), Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu (s. 165-171). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Oleś M. (2012). Integracyjna teoria jakości życia – implikacje rozwojowe W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), W tę samą stronę. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Braun-Gałkowskiej (s. 501-510). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Oleś, M. (2011). Duchowe aspekty jakości życia młodzieży: badania przewlekle chorych. W: K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Bachanek, S. Steuden (red.), O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (s. 15-32). Lubli: CPPP Press.

 

Oleś, P., Oleś, M. (2014). Polska "adaptacja" metody ACL Gougha i Heilbruna - wartość psychometryczna. W: T. Gałkowski i E. Zasępa (red.). Oblicza psychologii klinicznej. In memoriam Profesor Janusz Kostrzewski. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 

Oleś, M. (2015). Święty Jan Paweł II – czyli o wartościach, słowach i świadectwie. W: P. Oleś, M. Ledzińska (red.). Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II (s. 143-149). Warszawa: Difin.

 

Artykuły:


Oleś, M. (1995). Pomiar depresji u dzieci: Przegląd metod. Roczniki Filozoficzne, z.4. Psychologia, 43, 147-170.

Oleś, M. (1996). Koncepcja siebie u dzieci asertywnych i nieasertywnych: submisyjnych i agresywnych. Roczniki Filozoficzne, z.4. Psychologia, vol. 44, 195-215.

Oleś, M. (1998). Asertywność u dzieci i młodzieży: Problemy teoretyczne i metody pomiaru. Roczniki Psychologiczne, 1, s. 73-95.

Oleś, M. (1998). Psychologiczne problemy diagnozy zaburzeń depresyjnych u dzieci. Sztuka Leczenia, 4, 27-34.

Oleś M., Oleś P, Toczołowski J., Klonowski P. (2003). W kierunku psychomedycznych wyznaczników poczucia jakości życia u chorych z zaburzeniami widzenia. Sztuka Leczenia, 1, s. 29-36

Oleś M. (2005). Jak oceniać jakość życia u dzieci? Psychologia Jakości Życia, 4(1), 69-88.

Oleś M. ( 2006). Poczucie jakości życia u małych dzieci – czy i jak można je oceniać? Wstępne wyniki badania dzieci przedszkolnych. Czasopismo Psychologiczne, 12, 1, s. 101-114.

Oleś M., Chmielnicka-Kuter E., Oleś P. (2006). Subiektywna jakość życia w badaniach narracyjnych. Psychologia Jakości Życia, 5, 2, s. 189-212.

Oleś M., Szewczyk L. (2008). Subiektywna jakość życia a poziom spostrzeganego wsparcia społecznego u nastolatków z cukrzycą typu 1 iotyłością. Endokrynologia Pediatryczna, 7, 2(23), 57-66.

Oleś M., Stecka S. (2008). Radzenie sobie ze stresem i poczucie jakości życia u nastolatków z aleksytymią. W: A. Kulik, L. Szewczyk (red.), Problemy psychosomatyki okresu dorastania, s. 57-78. Lublin: PROQURAT.

Oleś, M. (2010). Wymiary tożsamości a subiektywna jakość życia u młodzieży. Czasopismo Psychologiczne, 16, 61-76.

Oleś, M. (2010). Jakość życia u dzieci i młodzieży – przegląd metod pomiaru. Przegląd Psychologiczny, 53, 211-238.

Oleś, M. (2010). Subiektywna jakość życia u nastolatków przewlekle chorych – analiza na przykładzie cukrzycy typu 1. Psychologia Jakości Życia, 9,1, 21-44.

Oleś, M. (2011). Struktura jakości życia u młodzieży. Polskie Forum Psychologiczne, 15, 262-279.

 Oleś, M. (2011). Jakość życia młodzieży z czynnościowymi bólami głowy. Ból, 12, 1, 16-17.

 

Oleś, M., Oleś, P. (2012). Quality of life before and after cataract surgery: research in a sample of Polish Patients. Applied Research in Quality of Life, 7, 1, 93-108.

  

Oleś, P. K., Alessandri, G., Oleś, M., Bak, W., Jankowski, T., Laguna, M., Caprara, J. V. (2013). Positive orientation and generalized self-efficacy. Studia Psychologica, 55, 47-59.

 

Oleś, M. (2013). Sullivan Harry Stack. W: Encyklopedia Katolicka (Vol. 18, s. 1183). Lublin: TN KUL.

 

Oleś, M. (2013). Superego. W: Encyklopedia Katolicka (Vol. 18, s. 1210). Lublin: TN KUL.

  

Oleś, M. (2014). Subiektywna jakość życia, poczucie własnej wartości i postrzegane wsparcie społeczne u nastolatków z zaburzeniami endokrynnymi. Endokrynologia Pediatryczna, 13, 2(47), 35-48.

 

Oleś, M., Oleś, P. (2014). Coping style and quality of life in elderly patients with vision disturbances. Journal of Ophthalmology, http://dx.doi.org/10.1155/2014,584627

 

Oleś, M. (2014). Factor structure of quality of life in adolescents. Psychological Reports: Sociocultural Issues in Psychology, 114, 3, 927-946. 

 

Oleś, M. (2015). Dimensions of Identity and Subjective Quality of Life in Adolescents. Social Social Indicators Research, http://DOI 10.1007/s11205-015-0942-5.

 

Oleś, M. (2015). Resilience and quality of life in chronically ill youth. Health Psychology Report, 3(3), 220-236. DOI: 10.5114/hpr.2015.53246.

 

Konferencje:


Oleś M., "Kształtowanie asertywności jako jeden z celów wychowania: założenia, szanse i    kontrowersje". (referat) Międzynarodowe Sympozjum Pedagogiczne: Dziecko w XX wieku: Rozrachunek ze "Stuleciem Dziecka", KUL Lublin, 25-27 październik 2000.

Oleś M. Cechy osobowości i symptomy zaburzeń depresyjnych u dzieci o różnym stopniu poczucia własnej wartości. (referat) XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Lublin 5-8 września 2002.

Oleś M. Poczucie jakości życia a koncepcja siebie u dzieci przed i po operacji zeza. (referat) XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin 5-8 września 2002.

Oleś M. Assertiveness in children: psychological explanation and practical implications. (paper) XXXIII Annual Congress of the EABCT, Prague10-13 September 2003, Czech Republic, Book of Abstracts, pp. 98-99.

Oleś M. Osamotnienie a towarzyskość: psychologiczne korelaty poczucia osamotnienia u dzieci. (referat) 13. Europejskie Sympozjum Somatoterapii. 6. Europejskie Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej. 13th European Symposium of Somatotherapy, 6th European Symposium of Psychosomatic Education, Kraków, 24-26 październik 2003, abstr. s.18.

Oleś M. Ocena jakości życia u dzieci i młodzieży. (referat) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój - Zdrowie - Choroba", Kołobrzeg, 13-15 maja, 2004, abstr.. s. 44-45.

Oleś M. Basic Motives and Assertiveness: Modification of Personal Meanings though Self-Confrontation in Children. (paper) International Sommer Conferences. Vulcanica... Mente - Volcanic Mind. Trends in Therapy and Rehabilitation of Psychiatric Disorders. Acicastello (Catania), Italy, 24-26 June, 2004.

Oleś M., Oleś P., Quality of Life in Children: Measurement and Results. Problem pomiaru jakości życia u dzieci i wyniki badań (referat). 14th European Symposium of Somatotherapy and Psychosomatic Education, Kraków, 22-24  October 2004, abstr. s.38.

Oleś M. Jakość życia - teoria, badania i praktyka. Sympozjum zorganizowane w ramach XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 22-25 września 2005, Kraków, abstr. s. 90-91; referat: Jakość życia u dzieci, młodzieży u i dorosłych - aspekty strukturalne, modele oceny, wyznaczniki.

Oleś M., Przystosowanie społeczno-emocjonalne a poczucie jakości życia u dzieci przedszkolnych we wczesnym stadium choroby zezowej. (referat) 15th European Symposium of Somatotherapy and Psychosomatic Education, Kraków, 21-23 October 2005, abstr. s. 42.

Oleś M. (2006). Quality of Life in Preschool Children. (poster) 13th European Conference on Personality, July 22-26, Athens, Greece, Book of abstracts, abstr. p. 248.

Oleś P. K.. Oleś M. (2006). How to measure dialogical internal activity: Proposition of a new scale. Poster. 4th International Conference on the Dialogical Self. University of Minho. Portugal – Braga, 1-3 June 2006, Book of abstracts, s. 73-74.

Oleś M. (2006). Depresja u dzieci. Referat. Konferencja z okazji 50-lecia Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL. Lublin.

Oleś M. (2007). Subjective Quality of Life and Ego Identity Status in Youth. Poster. 10th European Congress of Psychology, July 3-6, Prague, Czech Republic,Book of abstracts, p. 147.

Oleś M. (2007). Subiektywna jakość życia u nastolatków leczonych z powodu cukrzycy. Referat. 17. Europejskim Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej PROMOCJA ZDROWIA -- MIT czy RZECZYWISTOŚĆ:między teorią a praktyką. 25-27 październik, Kraków, abstrakt s.

Oleś M., Szewczyk L. (2008). Subiektywna jakość życia a poziom spostrzeganego wsparcia społecznego u chorych przewlekle nastolatków. Referat. 18. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Warszawa, 16-17 maja.

Oleś M. (2008). Personality Correlates of the Subjective Quality of Life in Adolescents (referat). W: J. Allik, A. Realo, L. Koots (red.), ECP 14. Program and Abstracts. 14^th European Conference on Personality
(s.134-135), Tartu, Estonia, July 16-20, 2008. Tartu: Tartu University Press.

Oleś M. (2008). General and health related quality of life in adolescents with type 1 diabetes. Poster. W: Dalbert C. (red.), Abstracts of the XXIX International Congress of Psychology, Berlin, July 20-25, 2008. International Journal of Psychology, 43 (3/4/), 328; oraz www.icp2008.org <http://www.icp2008.org/>. i Scientific
Program/Abstracts (CD ze streszczeniami).

Oleś M. (2008). Poczucie jakości życia u nastolatków a preferencja wartości. Referat podczas XXXIII Zjazdu Naukowego PTP, Poznań, 25.09.2009; streszczenie w: Żyć godnie... XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (s. 273). Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.

Oleś M. (2008). Jakość życia u dzieci i młodzieży - złudzenie patetyczne? Referat podczas XXXIII Zjazdu Naukowego PTP, Poznań, 25.09.2009; streszczenie w: Żyć godnie... XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (s. 94). Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.

Oleś M. (2009). W kierunku wyznaczników poczucia jakości życia u dzieci i młodzieży. Referat podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia PTP, Zakopane, 15-17 maja 2009.
(Streszczenie: Program, s. 73).

 Oleś M. (2009). Quality of life, self-esteem and social support in adolescents with chronic disease. Plakat podczas The 11th European Congress of Psychology, Oslo, 7-10.07.2009 (streszczenie na płycie CD).

 

Oleś, M. (2011). Wyznaczniki jakości życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie [Factors affecting quality of life in adolescence – in health and disease] (referat). International Conference of Polish Medical Association, Psychosomatic aspects of therapy and recovery, Warszawa, 22-23 January, str. s. 70-72.

 

Oleś, M. (2011). Jakość życia młodzieży z czynnościowymi bólami głowy [Quality of Life of adolescent suffering from headaches] (referat). Międzynarodowa Konferencja, Ból u dzieci i młodzieży, Warszawa, PTTP-B, 13 Maja, abs. s. 16-17.

 

Oleś, M. (2011). Czynniki ryzyka i czynniki ochronne dla jakości życia młodzieży (referat). Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, IV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka, Warszawa, 20-22 maja, str. 20-21.

 

Oleś M. (2011). Personality factors explaining quality of life in adolescents – Study across ages. Paper presented at the Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID), London, 25-28.07.2011.

 

Oleś, M. (2011). Komponenty i wyznaczniki poczucia jakości życia młodzieży chorej przewlekle (referat). Oblicza współczesnej Psychologii. Jedność w Różnorodności. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Katowice, 18-21 września, s. 1-4.

 

Oleś, M. (2014). Subiektywna jakość życia, samoocena i postrzegane wsparcie społeczne u nastolatków chorych przewlekle (referat). XXI Konferencja Naukowa „Konteksty Psychosomatyki”, Lublin, 10-11 kwietnia.

 

Steuden, S., Oleś, M., Ziętek, J. (2014). Reakcje emocjonalne dzieci w sytuacji rozłąki emigracyjnej (referat). IV  Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Psychologia w Służbie Rodziny. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie. Gdańsk, 29-30 kwietnia, abs. s. 47-48.

 

Oleś, M. (2014). Czynniki ryzyka i czynniki ochronne zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży (referat). XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Zmiany rozwojowe w biegu życia. Konteksty i perspektywy. Lublin, 28-30 maj, abs. s. 103.

 

Oleś, M., Woźny, M. (2014). Religijność a poznawcze strategie regulacji emocji u młodzieży (referat). II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii religii i Duchowości. Lublin, 3-4 czerwca, abs. s. 56-57.

 

Oleś, M. (2014). Odporność psychiczna a jakość życia młodzieży chorej przewlekle (referat). XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Bydgoszcz, 18-21 wrzesień.

 

Oleś, M. (2015). Jakość życia a czynniki zdrowia młodzieży (referat). X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z psychologi a po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia - mit czy rzeczywistość? Gdańsk, 15-17 maja

 

Oleś, M. (2015). Jakość życia a czynniki zdrowia młodzieży (referat). X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z psychologi a po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia - mit czy rzeczywistość? Gdańsk, 15-17 maj.

 

Oleś, M. (2015). Kryteria jakości życia dzieci i młodzieży (referat). Konteksty rozwoju osobowości. Konferencja dla uczczenia pamięci Profesor Zenomeny Płużek w dziesiąta rocznicę śmierci. Kraków, Akademia Ignatianum, 18-19 maja.

  

Oles, M. (2015). Personal resources, risk factors, and the quality of life in adolescents (poster). The 14th European Congress of Psychology. Milan, Italy, 7-10 July. 

 


Prowadzone zajęcia w latach 2000-2015:
- Metody badania osobowości - wykład i ćwiczenia
- Wprowadzenie z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży - wykład i ćwiczenia
- Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - ćwiczenia specjalizacyjne
- Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - proseminarium i seminarium
- Psychospołeczne umiejętności u dzieci i młodzieży - aspekty kliniczne - wykład monograficzny
- Jakość życia w zdrowiu i w chorobie u dzieci i młodzieży - pomiar i implikacje diagnostyczno-terapeutyczne - wykład monograficzny

- Psychologia jakości życia - aspekty teoretyczne i aplikacyjne - wykład

- Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wykład

- Psychologia kliniczna i psychopatologia - część rozwojowa - wykład

- Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

 

 

Zajęcia w I semestrze w roku akademickim 2013/2014:

- Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wykład specjalizacyjny

- Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - seminarium magisterskie

- Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

 


Projekty badawcze:

1) Projekt badawczy p.t. "Asertywność u dzieci" - badania własne.
 2) Udział w projekcie badawczym - Grant KBN NR 1 H01F 04218 nt. „Zaburzenia widzenia i ich leczenie a poczucie jakości życia" realizowanym we współpracy naukowej z II Kliniką Okulistyczną AM w Lublinie, od marca 2000 do listopada 2002.

3) Grant habilitacyjny MNiSW Nr N106 023 32/1776 pt. „Jakość życia w zdrowiu i chorobie u dzieci i młodzieży", realizowany w latach 2007-2010. 

4) Międzykulturowy projekt badawczy p.t. "Rozwój potraumatyczny u nastolatków po próbie samobójczej u młodzieży w Polsce i w Ekwadorze" - we współpracy z  Papieskim Uniwersytetem Katolickim w Ekwadorze, PUCE, Santo Domingo, oraz Kliniką Pediatrii III Katedry Pediatrii UM w Lublinie i Oddziałem Toksykologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. St. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.  

 

Współpraca z Pracownią Testów Psychologicznych PTP w Warszawie 

 

Nagrody (ministerialne, rektorskie, inne)

1997 - Nagroda za rozprawę doktorską

2008 - Nagroda Rektora KUL

2009 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

2012 - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną 

 

Autor: Elżbieta Talik
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2017, godz. 14:58 - Leszek Wojtowicz