10 stycznia 2007

Ukazała się książka pod redakcją Piotra Olesia, Małgorzaty Puchalskiej - Wasyl i Małgorzaty Sobol - Kwapińskiej
O OSOBOWOŚCI PRAKTYCZNIE WSZYSTKO
Ćwiczenia z psychologii osobowości.
Warszawa/Lublin: Wydawnictwo Naukowe Scholar i Wydawnictwo KUL

Okładka Ze wstępu Autorów:
Nauczanie psychologii w ogóle, a psychologii osobowości w szczególności, stanowi zadanie ważne i odpowiedzialne zarazem. Nie można sobie bowiem wyobrazić skutecznie pomagającego psychologa, który nie znałby teorii osobowości. Jednak znajomość teorii osobowości nie polega na jej pamięciowym opanowaniu czy choćby na umiejętności podania i zdefiniowania jej głównych pojęć, lecz na zdolności do tego, by spojrzeć przez jej pryzmat na rzeczywistość i w efekcie dostrzec rzeczy wcześniej umykające naszej uwadze.
Nauczanie teorii osobowości jest więc zadaniem trudnym. Z myślą o efektywnej jego realizacji powstała niniejsza książka. Stanowi zbiór ćwiczeń, jakie można przeprowadzić na zajęciach z psychologii osobowości lub z psychologii różnic indywidualnych. Zgodnie z założeniem Autorów, książka również może stanowić pomoc dydaktyczną do wykładów, seminariów, konwersatoriów.
Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2007, godz. 16:00 - Wiesław Talik