Ukazało się nowe wydanie podręcznika prof. Piotra K. Olesia

"Wprowadzenie do psychologii osobowości'  

 

Ze wstępu „Słowo od autora: drugie wydanie”

„Minęło sześć lat od pierwszego wydania tego podręcznika. W psychologii osobowości - choć przybyły tysiące nowych wyników - nie zmieniło się tak wiele. Ciągle jesteśmy na etapie kumulacji i integracji wiedzy. Na rewolucyjne zmiany zapewne przyjdzie jeszcze czas. Obecny kształt wiodących teorii osobowości jest zbliżony do tych z pierwszych lat XXI wieku. Perspektywa jest jednak inna, stąd konieczne stały się uzupełnienia i korekty tekstu wydanego przed paroma laty.

Katalog rozszerzeń i ważniejszych uzupełnień jest dość znaczny. Obejmuje teorie J. Bowlby’ego, D. Cervone’go, S. Epsteina, J. Kozieleckiego, znaczne rozszerzenia dotyczące teorii relacji z obiektem i psychodynamicznej teorii Ja, koncepcji podpisu behawioralnego i podejścia interakcyjnego w psychologii osobowości. Dwie zmiany są szczególnie znamienne: poszerzenie wiedzy o automatycznym poziomie osobowości - signum temporis - oraz propozycja nowego rozwiązania koncepcyjnego w odniesieniu do kwestii Ja podmiotowego, intencjonalnego. Więcej uwagi poświęciłem też podsumowaniu trzech głównych kontrowersji wyznaczających osie tematyczne podręcznika, jak również zagadnieniu integracji wiedzy o osobowości, a także statusu i perspektyw. Wprowadziłem kilka bloków rozszerzających, rysunków i tabel, zaktualizowałem też bibliografię i listy literatury zalecanej. Lecz czy to oznacza, że nic się nie zdezaktualizowało? Postęp w dziedzinie osobowości - podobnie jak jej zmiany - nie zachodzi tak szybko.”

Autor: Wacław Bąk
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2009, godz. 12:54 - Wacław Bąk