Historia Instytutu Architektury Krajobrazu KUL

Instytut Architektury Krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II istniał od 2003 do 2019 roku. Obecnie tworzące go katedry weszły w skład Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.

 

Założycielem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Architektury Krajobrazu był ś.p. Prof. Janusz Janecki. IAK prowadzi zajęcia na dwóch kierunkach studiów: architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna.

 

Kierunek architektura krajobrazu został utworzony w 1999 roku z inicjatywy ś.p. prof. dr hab. inż. Janusza Janeckiego. Bodźcem do jego powstania było postanowienie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego o wprowadzeniu na uniwersytetach tego interdyscyplinarnego kierunku. Początkowo nosił on nazwę "kształtowanie krajobrazu" i funkcjonował jako specjalizacja na ochronie środowiska. W 2001 roku ostatecznie otrzymał nazwę "architektura krajobrazu". Natomiast kierunek gospodarka przestrzenna został utworzony w 2011 roku jako pierwszy w Lublinie kierunek o tej specjalności.


Pracownicy architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II organizują liczne konferencje krajowe i zagraniczne. Najważniejszą z nich było VI Krajowe Forum Architektury Krajobrazu, które odbyło się w Lublinie z udziałem ok. 200 uczestników z kraju i zagranicy. Owocem tych spotkań naukowych jest licząca już pięć tomów seria monografii pt. „Krajobraz i ogród wiejski". Pracownicy i studenci współpracują także z wyższymi uczelniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą, urzędami gmin i miast, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz instytucjami kościelnymi.

 

Pracownicy architektury krajobrazu współtworzą ogólnopolską organizację zrzeszającą architektów krajobrazu - Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu oraz jako eksperci biorą udział w inicjatywach społecznych na rzecz przestrzeni i krajobrazu np. Forum Green Connection, Rada Kultury Przestrzeni, Targi Eden. Ponadto przynależą do różnych towarzystw i sekcji naukowych.

 

 

 

 

 

Aktualności: www.kul.pl/iak
Kontakt: iak@kul.pl
http://www.facebook.com/InstytutAK 

 

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019, godz. 19:36 - Magdalena Lubiarz