Powstanie Katedry

 

Katedra Pedagogiki Rodziny powstała w roku akademickim 1996/1997

 

 

  • Założycielem i pierwszym kierownikiem katedry do września 2003 roku był

 

ks. prof. Józef Wilk (1937-2003)

 

 

 

 

 

  • Badania naukowe ks. prof. Józefa Wilka były ukierunkowane na pedagogiczną problematykę rodziny. Dotyczyły głównie wychowania religijnego (Znaczenie pierwszych doświadczeń dla religijnego wychowania małego dziecka w rodzinie, Lublin 1987), wychowania patriotycznego i wychowania do miłości, do wolności, do poszanowania przyrody. Ks. prof. J. Wilk sformułował naukowe i dydaktyczne założenia i wskazania dla dalszej pracy katedry oraz określił merytoryczny kierunek refleksji nad wychowaniem w rodzinie głównym przedmiotem poznania czyniąc funkcję wychowawczą rodziny i jej uwarunkowania. 

 

 

  • Od 8 grudnia 2001 roku nazwa katedry brzmi: Katedra Pedagogiki Rodziny imienia Księdza Profesora Piotra Poręby.

 

  • Po śmierci ks. Prof. Józefa Wilka (11 września 2003) w latach 2003 - 2011, funkcję kuratora katedry pełnili: ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL, następnie dr hab. Alin aRynio, prof. KUL.

 

  • Od maja 2011 roku do 1 października 2014 roku funkcję kierownika katedry pełniła dr hab. Dorota Kornas - Biela, prof. KUL. W tych latach przy katedrze działało seminarium doktoranckie. doktoranci brali czynny udział w organizacji konferencji i sympozjów organizowanych przez Katedrę Pedagogiki Rodziny. w tym czasie stronę katedry redagował ks. mgr Jan Dzionek. 

 

  • Od 1 października 2014 roku funkcję kierownika katedry pełniła dr hab. Danuta Opozda.

 

  • Od 1 marca 2020 roku funkcję kierownika katedry pełni dr hab. Barbara kiereś, prof. KUL. 

 

  • W przeszłości w katedrze pracowali także: mgr Dorota Bis, mgr Piotr Magier, mgr Katarzyna Braun, ks. dr Andrzej Łuczyński

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2020, godz. 14:21 - Magdalena Parzyszek