INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

 

Dyrektor - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, tel. 81/454-54-68
              

Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Kierownik - dr hab. Agnieszka Wolińska, adiunkt, tel. 81/454-54-60

dr Artur Banach, adiunkt, tel. 81/454-54-42

dr Weronika Goraj, asystent, tel. 81/454-54-61

dr Agnieszka Kuźniar, adiunkt, tel. 81/454-54-61

dr Ludomir Kwietniewski, adiunkt, tel. 81/454-54-30

dr Anna Pytlak, adiunkt naukowy, tel. 81/454-54-61
dr Anna Szafranek-Nakonieczna, adiunkt, tel. 81/454-54-60

mgr Kinga Włodarczyk, asystent naukowy (3/4 etatu), tel. 81/454-54-61
mgr inż. Andrzej Górski, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81/454-54-42
mgr Anna Sochaczewska, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81/454-54-37

 

Katedra Biologii Molekularnej
Kierownik - prof. dr hab. Ryszard Szyszka, tel. 81/454-54-50

dr hab. Hieronim Golczyk, prof. KUL, tel. 81/454-54-45

dr hab. Konrad Kubiński, adiunkt, tel. 81/454-54-43

dr hab. Maciej Masłyk, adiunkt, tel. 81/454-54-51

dr Monika Jach, adiunkt, tel. 81/454-54-32

dr Monika Janeczko, adiunkt, tel. 81/454-54-25

dr Elżbieta Kochanowicz, asystent, tel. 81/454-54-25

mgr Ewa Gizińska, asystent, tel. 81/454-54-21

mgr Ewelina Lech-Pituch, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-24 

mgr Aleksandra Martyna, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-23

 

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Kierownik - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, adiunkt, tel. 81/454-54-15

dr inż. Ewa Dziadczyk, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

dr Beata Jazurek-Zenatti, adiunkt - urlop do 30.09.2020

dr Paweł Patrzylas, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

dr Małgorzata Poniewozik, adiunkt, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

dr Aleksandra Seta-Koselska, adiunkt (urlop)

mgr Anna Skrabucha-Stępniak, samodzielny referent techniczny,
    tel. 81/454-56-82

 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Kierownik - dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL, tel. 81/454-54-53

dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL, tel. 81/454-54-53

dr inż. Andrea Baier, asystent, tel. 81/454-54-26

dr Anna Borówka, asystent, tel. 81/454-54-30

dr Tomasz Lenard, adiunkt, tel. 81/454-54-58
dr Radosław Mencfel, adiunkt, tel. 81/454-54-58

mgr Agnieszka Welman-Styk, samodzielny referent techniczny, tel. 81/454-54-19

 

POZOSTALI PRACOWNICY INSTYTUTU

dr Zbigniew Kędzierski, adiunkt

prof. dr hab. Piotr Staszczuk, tel. 81/454-54-27

 

 

INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAŃ NAUKOWYCH

 

Dyrektor - dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL, tel. 81/454-56-38, 81/454-56-21

sekretariat - mgr Anna Sawa, tel. 81/454-56-35

                  

Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN
Kierownik - dr Waldemar Kazimierczak, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-25

dr Ewa Sajnaga, asystent naukowy, tel. 81/454-56-36

dr Marcin Skowronek, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-36, 81/454-56-33

dr Magdalena Lis, starszy referent techniczny, tel. 81/454-56-25

 

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej
Kierownik - dr hab. Tomasz Skrzypek, adiunkt naukowy, tel. 81/445-46-48
mgr Emil Zięba, starszy specjalista naukowo-techniczny,
    tel. 81/454-56-11, 81/454-56-04

 

Laboratorium Optyki Rentgenowskiej
Kierownik - dr Robert Mroczka, asystent naukowy, tel. 81/454-56-39

dr Rafał Łopucki, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-37

mgr Agata Ładniak, starszy referent techniczny (1/2 etatu), tel. 81/445-46-20 (23)

mgr Kacper Przykaza, starszy referent techniczny (1/2 etatu), tel. 81/445-46-20 (23)

mgr Agnieszka Słodkowska, starszy referent techniczny, tel. 81/445-46-20 (23) (urlop)

 

Pracownia Stresu Oksydacyjnego
Kierownik - dr hab. Agnieszka Ścibior, prof. KUL, tel. 81/454-56-15

dr Iwona Zwolak, asystent naukowy, tel. 81/454-56-18
mgr Dorota Gołębiowska, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81/454-56-13

    

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii
Kierownik - dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL, tel. 81/454-56-21

dr Ilona Sadok, asystent naukowy, tel. 81/445-46-18
dr Anna Stachniuk, adiunkt naukowy - urlop do 31.01.2021

dr Katarzyna Jędruchniewicz, referent techniczny, tel. 81/445-46-18

mgr Ilona Jonik, starszy referent techniczny, tel. 81/445-46-18

 

Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych
p.o. Kierownika - dr Agnieszka Szmagara, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-31

dr hab. Elżbieta Stefaniak, prof. KUL (urlop do 30.09.2021)

mgr Agnieszka Krzyszczak, referent techniczny, tel. 81/454-56-32

 

Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Ultrastruktury 

 

 

POZOSTALI PRACOWNICY WYDZIAŁU

mgr Grzegorz Żukociński, specjalista ds. aparatury naukowo-badawczej, tel.
81/445-46-23, 81/445-46-20 

  

EMERYTOWANI PRACOWNICY WYDZIAŁU

dr hab. Krzysztof Czernaś

prof. dr hab. Zofia Fischer

dr hab. Danuta Kruszewska

prof. dr hab. Tadeusz Skowroński

prof. dr hab. Zofia Stępniewska

prof. dr hab. Władysława Wojciechowska

dr hab. Halina Zaporowska

ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2019, godz. 12:33 - Anita Marszelewska