Konferencje:

 1. Marek, B., Szubielska, M. (2013). Comprehension of representational drawings by congenitally blind and late blind school-aged children. Referat zaprezentowany podczas 8th ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment. Istanbul, Turkey, 30.06.-05.07.2013.
 2. Marek, B., Szubielska, M. (2013). Drawing and interpreting drawings – Factors determining successful use of tactile graphics. Referat zaprezentowany podczas South Pacific Educators in Vision Impairment Biennial Conference. Auckland, Nowa Zelandia, 13.-18.01.2013.
 3. Szubielska, M. (2013). Rozwój funkcji symbolicznej u dzieci i młodzieży niewidomej. Referat zaprezentowany podczas I Seminarium Wyjazdowego Instytutu Psychologii (SWIP). Kazimierz Dolny, 08.-10.03.2013.
 4. Marek, B., Szubielska, M. (2011). From lines and textures to maps and drawings: Introducing a totalny blind learner to tactile graphics. Warsztat zaprezentowany na III International Conference Education for All. Warszawa, 29.06.-01.07.2011.
 5. Marek, B., Szubielska, M. (2011).Introducing young learners to tactile graphics: simple tools for explaining coplex problem. Wykład (połączony z warsztatami) wygłoszony na konferencji: Inaugural Statewide Vision Resource Centre Tactile Graphics Conference. Melbourne - Nunawading, 28.11.2011-02.12.2011.
 6. Wykład i warsztaty Introducing young learners to tactile graphics: simple tools for explaining coplex problem powtórzone dla: SPEVI (South Pacific Educators in Visual Impairment), Wollongong, 03.12.2011; Royal National Institute for Deaf-Blind Children, Sydney 06.12.2011; Griffith University, Gold Coast, 09.12.2011.
 7. Marek, B., Szubielska, M. (2011). The role of tactual and cognitive skills in the interpretation of tactile graphics: Individual differences and implications for school education. Wykład zaprezentowany na III International Conference Education for All. Warszawa, 29.06.-01.07.2011.
 8. Szubielska, M., Marek, B., (2011). Comprehension of tactile graphics by school-aged children with severe visual impairment: the role of tactile perception and spatial imagery. Poster zaprezentowany na XV European Conference on Developmental Psychology. Bergen, Norwegia, 23-27.08.2011.
 9. Szubielska, M., Bałaj, B., Czyż, A. (2010). Odbiór fotografii artystycznej poprzez stereotyp niepełnosprawności twórcy. Referat zaprezentowany na II Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Lublin, 15-17.09.2010.
 10. Szubielska, M. (2009). Efektywne wykorzystanie filmu animowanego w edukacji ponadpodstawowej i średniej. Referat wygłoszony naseminarium naukowym Animacja i nowe media. Modele edukacji w Polsce i na świecie. Warszawa, 28-30.05.2009.
 11. Szubielska, M., Galbarczyk, M. (2009). How to be successful in teaching statistics to the blind students? Warsztat zaprezentowany na II International Conference Education for All. Warszawa, 22-25.09.2009 (książka abstraktów, s. 143).
 12. Szubielska, M., Galbarczyk, M. (2009). Theory of mind development in blind and sighted children. Poster zaprezentowany na XIV European Conference on Developmental Psychology. Wilno, Litwa, 18-22.08.2009.
 13. Szubielska, M. (2009). The role of visual experience on the strategies of blind and sighted individuals in mental imagery. Poster zaprezentowany na XI European Congress of Psychology. Oslo, Norwegia, 07-10.07.2009.
 14. Francuz, P., Szalkowska, A., Szubielska, M. (2008). W jaki sposób obraz modyfikuje rozumienie treści telewizyjnych programów informacyjnych? Referat wygłoszony na I Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Wrocław, 15-17.09.2008.
 15. Szubielska, M. (2008). Metody badania rozumienia telewizji przez dzieci. Referat wygłoszony na II Międzyśrodowiskowym Forum Dyskusyjnym. Kazimierz Dolny, 15-18.05.2008.
 16. Szubielska, M. (2008). Rozumienie „języka filmu” przez dzieci. Referat wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Homo sapiens - Homo communicans. Roskosz k. Białej Podlaskiej, 12-14.05.2008.
 17. Szubielska, M. (2007). Wyobraźnia niewidomych. Referat wygłoszony na VII Seminarium z Wyobraźnią. Janowiec Lubelski, 07-09.12.2007.
 18. Szalkowska, A., Szubielska, M. (2005). Metodologiczne trudności w badaniach przekazów audiowizualnych. Referat wygłoszony na IV Seminarium z Wyobraźnią. Kazimierz Dolny, 16-18.12.2005.
 19. Szubielska, M. (2005). Fluktuacja uwagi wzrokowej na ekranie telewizora podczas odbioru filmów animowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Referat wygłoszony na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, 2005, 23.-26.06.2005 (książka abstraktów, s. 135).
 20. Szubielska, M. (2005). Rozumienie wiadomości telewizyjnych w zależności od stopnia redundancji ścieżki audio i wideo. Referat wygłoszony na XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, 22.-25.09.2005 (książka abstraktów, s. 511).
 21. Szubielska, M. (2004). Poznawcze wyznaczniki oglądania telewizji przez dzieci w wieku przedszkolnym. Referat wygłoszony na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej. Białystok – Augustów, 03-06.06.2004 (książka abstraktów, s. 75).

Inne wystąpienia:

 

 1.  Wystąpienie w ramach panelu dyskusyjnego „Film w edukacji i wychowaniu: Rozwój dzieci i młodzieży w kulturze audiowizualnej. Reprezentacje medialne i ich wpływ organizowanego przez Fundację Generator przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej podczas 1. Festiwalu Filmowego dla Dzieci i Młodzieży „Kino w Trampkach”. Warszawa, 28.09.2013.
 2. Wystąpienie w ramach panelu dyskusyjnego Koniecznie dla dzieci organizowanego podczas Forum Akcja Animacja! Przystanek Poznań 40 w ramach 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! (z P. Sitkiewiczem, E. Sobolewską, A. Kozłowską i A. Prodeus; na zlecenie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu). Poznań, 10.12.2009.
 3. Szubielska, M., Bułtowicz, R. (2009). Filmy tworzone w głowie widza. Rozważania na pograniczu sztuki, filmoznawstwa i psychologii poznawczej. Prezentacja w ramach VI Lubelskiego Festiwalu Nauki. Lublin, 22.09.2009.
 4. Urbaś, D., Kaproń, J., Szubielska, M., Chorągiewicz, T., Żarnowski, T. (2009). Strach ma wielkie oczy - badanie poziomu lęku przed operacjami zaćmy i jaskry oraz określenie czynników na niego wpływających. Wystąpienie w ramach XLVIII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. Lublin, 28-29.11.2009.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2013, godz. 13:40 - Aleksandra Dziak