Dziedzina: psychologia poznawcza, psychologia komunikacji.

 

Badania: procesy rozumienia przekazu telewizyjnego przez dzieci i dorosłych; rozwój zdolności poznawczych w okresie średniego dzieciństwa; funkcjonowanie wyobraźni u osób niewidomych; procesy poznawcze i rozumienie grafiki dotykowej u osób niewidomych i słabo widzących; rozwój poznawczy niewidomych i ociemniałych dzieci; percepcja sztuki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2010, godz. 09:54 - Aleksandra Dziak