2007 - asystent

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii; Katedra Psychologii Eksperymentalnej

2009 - adiunkt Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii; Katedra Psychologii Eksperymentalnej

 

 

 

Prowadzone zajęcia:
 • Ilościowe metody analizy danych – konwersatorium na studiach doktoranckich (WNS, psychologia: 2013/2014)
 • Psychologia rozwojowa – seminarium na studiach doktoranckich (WNH, filologia polska: 2012/2013; 2013/2014).
 • Paradygmaty prowadzenia badań naukowych – wykład na studiach doktoranckich (WNS, psychologia: 2011/2012).
 • Psychologia procesów poznawczych – seminarium (WNS, psychologia: 2009/2010).
 • Psychologia procesów poznawczych – proseminarium (WNS, psychologia: 2011/2012).
 • Psychologia procesów poznawczych – ćwiczenia (WNS, psychologia: 2012/2013; 2013/2014).
 • Psychologia eksperymentalna – wykład (WNS, psychologia: 2011/2012).
 • Elementy statystyki – wykład (WNS, pedagogika: 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010).
 • Podstawy psychometrii – ćwiczenia (WNS, psychologia: 2007/2008).
 • Metody statystyczne – ćwiczenia (WNS, psychologia: od 2006/2007 do 2008/2009; 2012/2013; 2013/2014).
 • Metody statystycznej analizy danych w psychologii  – ćwiczenia (WNS, psychologia: 2006/2007; 2008/2009; 2009/2010; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014).
 • Psychologia uczenia się i pamięci – wykład (WNS, psychologia: 2009/2010; 2011/2012).
 • Psychologia uczenia się i pamięci – ćwiczenia (WNS, psychologia: 2004/2005; 2006/2007; 2009/2010).
 • Psychologia myślenia i decyzji – wykład (WNS, psychologia: 2011/2012).
 • Psychologia myślenia i decyzji – ćwiczenia (WNS, psychologia: 2005/2006; 2011/2012).
 • Psychologia eksperymentalna – ćwiczenia (WNS, psychologia: 2003/2004; 2005/2006).
 • Psychologia percepcji – ćwiczenia (WNS, psychologia: 2003/2004; 2013/2014).
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2013, godz. 13:36 - Aleksandra Dziak