1. 2010-2012: Różnice indywidualne w zdolności interpretacji grafiki dotykowej. Badania uczniów niewidomych i słabowidzących Finansowany przez: MNiSW. Funkcja: główny wykonawca projektu (kierownik projektu: B. Marek).
  2. 2008-2011: Skaning, rotacja i majoryzacja figur w wyobraźni. Badania porównawcze osób niewidomych i widzących Finansowany przez: MNiSW. Funkcja: kierownik projektu.
  3. 2008: Badania rozumienia telewizyjnych programów informacyjnych. Finansowany przez: TVP S.A. Funkcja: wykonawca projektu (z P. Francuzem i A. Szalkowską, w ramach prac Ośrodka Psychologicznych Analiz Komunikowania Społecznego).
  4. 2006-2007: „Per linguas mundi ad laborem” (Przez języki świata do pracy). Finansowany przez: Europejski Fundusz Społeczny (IW EQUAL). Funkcja: (1) członek zespołu adaptacji materiałów do nauki języka angielskiego dla osób niewidomych i słabowidzących; (2) członek zespołu diagnozującego kompetencje poznawcze niewidomych i słabowidzących uczestników projektu.
  5. 2005-2006: Badania rozumienia telewizyjnych programów informacyjnych. Finansowany przez: TVP S.A. Funkcja: wykonawca projektu (z P. Fortuną, P. Francuzem i A. Szalkowską, w ramach prac Ośrodka Psychologicznych Analiz Komunikowania Społecznego).
  6. 2005-2006: Rozumienie filmów animowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym w zależności od zdolności zapamiętywania zdarzeń i myślenia metaforycznego. Finansowany przez: MNiSW. Funkcja: główny wykonawca projektu (grant promotorski; kierownik projektu: P. Francuz).
  7. 2004-2005: Badania rozumienia telewizyjnych programów informacyjnych. Finansowany przez: TVP S.A. Funkcja: wykonawca projektu (z D. Bagińskim, P. Fortuną, P. Francuzem i A. Szalkowską, w ramach prac Ośrodka Psychologicznych Analiz Komunikowania Społecznego).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2010, godz. 10:06 - Aleksandra Dziak