1. Warsztaty „Conflict Resolution” pod kierunkiem Prof. Mortona Deutscha, w ramach „Summer School on Peace and Conflict” na Uniwersytecie w Osnabrück (2002).
  2. Stypendium w Institute for Social Research of the University of Michigan, Ann Arbor. Przyspieszony, dwusemestralny program doktorancki z zakresu zaawansowanej analizy danych ilościowych w naukach społecznych (2006)
  3. True European Voter 2011 Winter School on Methodological Issues in Comparative Electoral Analysis, Warszawa (2011).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2011, godz. 13:10 - Aleksandra Dziak