Doktorat


przewidywany termin obrony – semestr zimowy r.ak.2011/2012

rozprawa doktorska pt.: „Efekt szybkości wypowiedzi w komunikatach perswazyjnych: wpływ na postrzeganie nadawcy oraz obiektu perswazji.”

promotor: prof. dr hab. Dariusz Doliński z Wydziału Zamiejscowego SWPS we Wrocławiu

przewód doktorski wszczęty na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

2003-2008   

ukończone Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone przez Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca,  Uniwersytet Warszawski


Magisterium


2003

psychologia, specjalność: psychologia stosunków międzykulturowych               
Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie


Staż naukowy


2001-2003

psychologia, specjalność: psychologia stosunków międzykulturowych               
Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2011, godz. 13:24 - Aleksandra Dziak