Książki

 1. Chodynicka, A. M., Rycielski, P., (2008). Inni czy podobni? Charakterystyka osób z ograniczoną sprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica / EFS.
 2. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, P., Rycielski, P. (2008). Aktywność osób niepełnosprawnych na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica / EFS.
 3. Bedyńska, S., Rycielski, P. (2010). Kim jestem? Przeciwdziałanie stereotypizacji i stygmatyzacji wśród osób z ograniczoną sprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Brzezińska, A. I., Rycielski, P., Sijko, K. (2010). Wyzwania metodologiczne. Diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Redakcja naukowa monograficznego numeru czasopisma

 1. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Rycielski, P. (red.). (2010). Redakcja specjalnego numeru
  Polityki Społecznej pt.: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób
  z ograniczeniami sprawności
  .

Redakcja naukowa książek – prac zbiorowych

 1. Brzezińska, A. I., Pluta, J., Rycielski, P. (red.). (2010). Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności. Wyniki badań.  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 2. Brzezińska, A. I., Pluta, J., Rycielski, P. (red.). (2010). Wsparcie dla osób z ograniczeniami sprawności i ich otoczenia. Wyniki badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rozdziały w książkach

 1. Rycielski, P., Żylicz, O. P. (2007). O roli facylitatora w rozwiązywaniu sporów w małych grupach. W: J. Reykowski (red.), Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej (s.77 -92). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica.
 2. Rycielska, L., Rycielski, P. (2007). Deliberacja demokratyczna jako sposób rozwiązywania konfliktów przestrzennych. W: J. Reykowski (red.), Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej (s. 93-107). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica.
 3. Brzezicka-Rotkiewicz, A., Rycielski, P. (2007). Wnioskowanie statystyczne na danych jakościowych: testy oparte na rozkładzie chi-kwadrat. W: S. Bedyńska, A. Brzezicka-Rotkiewicz (red.), Statystyczny drogowskaz – jak zbierać i analizować dane? (s.162-183). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica.
 4. Rycielska, L., Rycielski, P. (2008). Kooperacja w dylematach społecznych - efekty wpływu i perswazji. W: A. Szuster, D. Rutkowska (red.), O różnych obliczach altruizmu (s. 144-154). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 5. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Rycielski, P. (2010). Układy czynników sprzyjających inkluzji i utrudniających inkluzję osób niepełnosprawnych. W: A. I. Brzezińska, J. Pluta, R. Rycielski (red.). (2010), Wsparcie dla osób z ograniczeniami sprawności i ich otoczenia: wyniki badań (s. 64-78) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 6. Kaczan, R., Rycielski, P. (2010). Diagnoza sytuacji psychospołecznej osób niepełnosprawnych w gospodarstwach zbiorowych. W: A. I. Brzezińska, J. Pluta, P. Rycielski (red.). (2010). Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności: wyniki badań (s. 58 – 77). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
 7. Kulesza, W., Rycielski, P.,  Bedyńska S. (2010). Temporalne aspekty przetwarzania informacji o obiektach społecznych. W: G. Sędek, S. Bedyńska (red.), Życie na czas (s. 277 - 292). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Rycielski, P. (2010). (2010). Psychospołeczne uwarunkowania aktywności i gotowości do pracy u młodzieży z ograniczeniami sprawności (s. 153-167). W:  Z. Spendel (red.), DIAPREZAMUS – Pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży. Inspiracje  i założenia teoretyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Artykuły naukowe

 1. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P., Sijko, K., Wiszejko-Wierzbicka, D. (2008). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: czynniki społeczno demograficzne. Nauka, 1, 129-150.
 2. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P. (2008). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: wychowanie i kapitał społeczny. Nauka, 2, 129 -156.
 3. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P. (2008). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób  z ograniczeniami sprawności: kompetencje osobiste. Nauka, 3, 97-123.
 4. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P. (2008). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: profile czynników wspierających i czynników ryzyka. Nauka, 4, 77- 100.
 5. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Pluta, J., Rycielski, P., Sijko, K. (2010). Założenia i cele projektu Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Polityka Społeczna - numer monograficzny pt.: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności, 3-6.
 6. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Rycielski, P. (2010). Model czynników warunkujących niepodejmowanie pracy przez osoby z ograniczeniami sprawności. Polityka Społeczna - numer monograficzny pt.: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności, 40-42.
 7. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Rycielski, P. (2010). Model czynników warunkujących wykluczanie / inkluzję  osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy. Polityka Społeczna - numer monograficzny pt.: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności, 43-45.
 8. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Rycielski, P. (2010). Obszary i modele badań nad zjawiskami wykluczania i inkluzji osób z ograniczeniami sprawności. Polityka Społeczna - numer monograficzny pt.: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób
  z ograniczeniami sprawności,
  58-62.
 9. Kaczan, R., Rycielski, P. (2010). Sytuacja psychospołeczna osób z ograniczeniami sprawności
  w gospodarstwach zbiorowych. Polityka Społeczna - numer monograficzny pt.: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności, 24-27.
 10. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Rycielski, P. (2011). Wykorzystanie metodologii PAR (participatory action research) do budowania projektów aktywizacji społeczności lokalnych. Polityka Społeczna - numer monograficzny pt.: Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności. Zasoby, kompetencje, partnerstwo.

Artykuły popularnonaukowe:

 1. Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Rycielski, P. (2010). Aktywność zawodowa osób z ograniczeniami sprawności: renciści bierni i bezradni.  Personel plus: HRM, Szkolenia, Rekrutacja, 07-08 (33), 50 – 53.

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2011, godz. 07:21 - Aleksandra Dziak