Metodologia i statystyka: eksperymentalne schematy w badaniach psychologicznych, zaawansowane metody analizy danych; analiza danych sondażowych

Psychologia społeczna: psychologia polityczna, psychologia konfliktu, negocjacje, mediacje, dylematy i konflikty społeczne, techniki wpływu społecznego, perswazja, psychologia sprzedaży, psychologia mediów, procesy stereotypizacji, mechanizm zagrożenia stereotypem, poznanie społeczne i psychologia spostrzegania społecznego

Psychologia zdrowia i zdrowie publiczne: promocja zdrowia w procesie kształcenia i wychowania dzieci
i młodzieży, edukacja ku zdrowiu, zdrowie społeczności, animacja społeczności lokalnych, community psychology, problemy niepełnosprawności, starości i wykluczenia społecznego, psychodietetyka, techniki poznawczo-behawioralne w budowaniu programów interwencyjnych

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2011, godz. 13:17 - Aleksandra Dziak